พฤศจิกายน 27, 2022, 08:33:16 AM
ข่าว: กลับสู่เว็บไซต์ www.nicaonline.com
หน้า: [1]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบราคาจ้างก่อสร้างฟาร์มสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบปิด จำนวน 1 ฟาร์ม  (อ่าน 11588 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 45 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
nuppawan_n
admin
Newbie
*

Karma: 0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 19


ดูรายละเอียด
« เมื่อ: เมษายน 30, 2014, 01:38:57 PM »

 
                                                  ประกาศ สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างฟาร์มสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบปิด จำนวน ๑ ฟาร์ม มีจำนวนสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ

             สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมงมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างฟาร์มสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบปิด จำนวน ๑ ฟาร์ม มีจำนวนสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๙๙,๕๗๐.๙๑ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)
            ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
            ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
            ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
            ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
            ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมประมง
            ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง สงขลา ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้


            กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ๑/๑๙ ม.๓ ถ.เก้าแสน ซ.๑ ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ๙๐๐๐๐ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ๑/๑๙ ม.๓ ถ.เก้าแสน ซ.๑ ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ๙๐๐๐๐ ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nicaonline.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๔๓๑-๑๘๙๕, ๐-๗๔๓๑-๒๐๓๖ ในวันและเวลาราชการ โดยต้องใช้เอกสารดังต่อไปนี้
            ๑. หนังสือมอบอำนาจในการรับแบบ (พร้อมติดอากรแสตมป์)
            ๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
            ๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ
            ๔. หนังสือรับรองการจดทะเบียน
            ๕. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ ภ.พ.๒๐
            *****พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ****
            หมายเหตุ : กรณีกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจมารับแบบด้วยตนเอง ไม่ต้องใช้เอกสารแนบ ข้อที่ 1. และ 2.

                                                                     ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

                                                                              (นายยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร)
                                                                                        ผู้อำนวยการ
                                                                         สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

* 22เมย57ราคากลางก่อสร้าง3รายการ.pdf (42.32 KB - ดาวน์โหลด 626 ครั้ง.)
บันทึกการเข้า

หน้า: [1]   ขึ้นบน
พิมพ์
 
กระโดดไป: