ธันวาคม 03, 2022, 11:14:57 PM
ข่าว: กลับสู่เว็บไซต์ www.nicaonline.com
หน้า: [1]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ทิศทางเกษตร : ลุ่มน้ำปากพนังในวันนี้  (อ่าน 4493 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 74 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
Nicaonline
Nicaonline
Administrator
YaBB God
*****

Karma: -1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2685ดูรายละเอียด
« เมื่อ: กันยายน 24, 2005, 07:45:04 AM »

นสพ เดลินิวส์

นายชลิต ดำรงศักดิ์ วิศวกรใหญ่ด้านการก่อสร้าง กรมชลประทานเปิดเผยว่า กรมชลประทานได้ปฏิบัติตามพระราชดำริ ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังด้วยการศึกษาความเหมาะสมและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ เมื่อเดือนกันยายน  2536 สิ้นสุดเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2538 คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้เปิดโครงการได้เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 กรมชลประทานได้กำหนดแผนการดำเนินงานระหว่าง พ.ศ. 2538–2547 ใช้งบประมาณ 15,800 ล้านบาท  ประกอบด้วยงานก่อสร้างด้านชลประทาน งานติดตามแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และงานพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
     
กรมชลประทานรับผิดชอบในการก่อสร้างประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิและอาคารประกอบ ณ บ้านบางปี้ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กมีช่องระบายน้ำรวม 10 ช่องสามารถระบายน้ำได้ 1,426 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที     ก่อสร้างบันไดปลาลอดบริเวณทั้ง   สองข้างของอาคารประตูระบายน้ำ สำหรับให้วงจรของสัตว์น้ำเป็นไปอย่างธรรมชาติ พร้อมประตูเรือสัญจร มีความกว้าง 6 เมตร สำหรับให้เรือและพาหนะทางน้ำ        ต่าง ๆ ผ่านไปมาได้ ทำนบดินปิดกั้นลำน้ำเค็มยาว 222 เมตร ติดตั้งระบบโทรมาตรอัตโนมัติ จำนวน 11 แห่ง สำหรับตรวจวัดสถานการณ์ของน้ำในแม่น้ำปากพนังและลำธารสาขา ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลในการจัดสรรการใช้น้ำและบรรเทาอุทกภัย ก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อทำหน้าที่ระบายน้ำและป้องกันน้ำเค็ม โดยก่อสร้างคลองระบายน้ำเพิ่มเติมพร้อมประตูระบายน้ำ 3 แห่งประกอบด้วย
   
คลองชะอวด ถึงแพรกเมือง ก้นคลองกว้าง 150 เมตร ลึก 5 เมตร ยาวประมาณ 27 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองปากพนัง สามารถระบายน้ำได้ 350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที คลองปากพนัง ขนาดก้นคลองกว้าง 100 เมตร ลึก 3.50 เมตร ยาวประมาณ 7.50 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ำสามารถระบายน้ำได้ 350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที คลองบางโดถึงท่าพญา ขนาดก้นคลองกว้าง 20 เมตร ลึก 3 เมตร ยาวประมาณ 16 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ำสามารถระบายน้ำได้ 130 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
   
นอกจากนี้ยังมีงานก่อสร้างระบบส่งน้ำ ตามโครงการปรับปรุงระบบชลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนัง รวมพื้นที่ 480,000 ไร่ แบ่งเป็นระบบส่งน้ำแบบสูบน้ำโดยเกษตรกร 439,100 ไร่ ซึ่ง   เป็นพื้นที่นาที่มีอยู่แล้ว และระบบส่งน้ำแบบสูบน้ำ    ขนาดใหญ่ โดยกรมชลประทาน 40,900 ไร่ ทำการ    ก่อสร้างระบบชลประทานท้ายฝายไม้เสียบส่วนขยาย    โดยก่อสร้างคลองส่งน้ำในพื้นที่ 24,000 ไร่ ก่อสร้างระบบชลประทานท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส โดยก่อสร้างคลอง   ส่งน้ำให้นิคมสร้างตนเองควนขนุนพื้นที่ 17,500 ไร่  
   
   
“งานในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง  จะมีทุกหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมดำเนินการ โดยมีนโยบายหลัก 5 ประการสำคัญ ประกอบด้วย งานปรับปรุงการผลิตข้าวเพื่อให้     มีผลผลิตที่สูงขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพส่งเสริมให้มี   การทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดยเน้นเพื่อให้เกิด    การพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน พร้อมกำหนดการทำนากุ้งให้มีขอบเขตที่ชัดเจน และมีการพัฒนาระบบการ    เลี้ยงกุ้งแบบยั่งยืน พร้อมฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมที่เคยได้รับผลเสียจากบ่อกุ้ง และอนุรักษ์ป่า ดิน และน้ำ พร้อมฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมให้มีสภาพ    ที่ดี ไปจนถึงการพัฒนาองค์การจัดการของเกษตรกร      เช่น การร่วมกันจัดตั้งสหกรณ์เสรีตามแนวพระราชดำริ ร่วมกันพัฒนาอาชีพการแปรรูปผลผลิต และการจัดการผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปรับระบบบริหารจัดการเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกร องค์กรเกษตร องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนามากขึ้น” นายชลิต กล่าว.
     
     
ไทย บางจาก
บันทึกการเข้า

ความรู้ ข่าวสาร สร้างปัญญา

หน้า: [1]   ขึ้นบน
พิมพ์
 
กระโดดไป: