กันยายน 30, 2022, 03:00:45 AM
ข่าว: กลับสู่เว็บไซต์ www.nicaonline.com
  สถิติทั่วไป - ohyesman
รวมเวลาที่อยู่ในระบบ: 17 นาที
หัวข้อทั้งหมด: 10 กระทู้
เริ่มหัวข้อทั้งหมด: 0 หัวข้อ
จำนวนโพลล์ที่สร้างไว้: 0 โพลล์
จำนวนโหวต: 0 โหวต
กิจกรรมการตั้งกระทู้ตามเวลา
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
เวลาของวัน
บอร์ดยอดนิยมเรียงตามจำนวนกระทู้ บอร์ดยอดนิยมเรียงตามกิจกรรม
เพาะเลี้ยงกุ้ง 1
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอื่นๆ 1
การประมง 1
สิ่งแวดล้อมทางน้ำและสภาพอากาศ 1
การตลาดการส่งออก 1
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง 1
เกษตรและอาหาร 1
การฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา 1
ประกาศ 1
คอมพิวเตอร์อัพเดท 1
ประกาศ 4.1667%
การฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา 2.0833%
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง 0.4132%
เพาะเลี้ยงกุ้ง 0.2392%
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอื่นๆ 0.1107%
การตลาดการส่งออก 0.1045%
สิ่งแวดล้อมทางน้ำและสภาพอากาศ 0.0654%
คอมพิวเตอร์อัพเดท 0.0509%
เกษตรและอาหาร 0.0230%
การประมง 0.0175%