กันยายน 30, 2022, 03:52:27 AM
ข่าว: กลับสู่เว็บไซต์ www.nicaonline.com
  แสดงกระทู้
หน้า: [1]
1  งานราชการ ประกาศ สมัครงาน หางาน งานราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศ / อบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน รุ่น 3 เมื่อ: เมษายน 19, 2011, 03:01:06 PM
กรมประมง สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ กลุ่มงานวิจัยพรรณไม้น้ำ  จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน รุ่น 3 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2554 ณ.ห้องประชุมตะเพียนทอง กรมประมง เวลา 8.00-16.00 น. ไม่เสียค่าใช้จ่ายสนใจ ลงทะเบียนได้ที่ 02-5580145
2  งานราชการ ประกาศ สมัครงาน หางาน งานราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศ / ฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการจัดตู้พรรณไม้น้ำ รุ่นที่ 1” เมื่อ: มกราคม 24, 2011, 11:11:58 AM
ด้วยกลุ่มงานวิจัยพรรณไม้น้ำ สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ จะจัดฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการจัดตู้พรรณไม้น้ำ รุ่นที่ 1” ให้แก่เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554  ณ ห้องประชุมเสือตอ สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าวไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่กลุ่มงานวิจัยพรรณไม้น้ำ สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ โทรศัพท์ 0 2558 0145
หน้า: [1]