กันยายน 26, 2022, 05:23:52 PM
ข่าว: กลับสู่เว็บไซต์ www.nicaonline.com
  แสดงกระทู้
หน้า: [1] 2 3 4 5 6 ... 16
1  ข่าวสารจากNICAonline.com / การฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา / ชายฝั่งทะเลสงขลา...ทำเลทองในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง เมื่อ: มีนาคม 10, 2011, 01:36:12 PM
ชายฝั่งทะเลสงขลา...ทำเลทองในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง

นอกจากพันธะกิจในการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติแล้ว กรมประมงยังมีพันธะกิจในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงด้วย สืบเนื่องจากทรัพยากรประมงในธรรมชาติมีแนวโน้มถดถอยลงทุกวัน จากการทำประมงเกินศักยภาพธรรมชาติ ดังนั้นกรมประมงจึงได้หาแนวทางเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจากภาคเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อสร้างหลักประกัน และความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทย ไม่ให้เกิดการขาดแคลนขึ้นในอนาคต และสร้างโอกาสในการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำต่อไปในอนาคต
โครงการการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังในแหล่งน้ำที่เหมาะสม เป็นโครง การหนึ่ง ภายใต้โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา ในช่วงปี พ.ศ. 2552-2553 สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ได้ริเริ่มทดลองเลี้ยงปลากะพงขาวบริเวณชายฝั่งทะเล หลังแนวกองหินกันคลื่น บริเวณบ้านปึก ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พบว่า ผลการเลี้ยงดีมาก ปลามีการเจริญเติบโตดี อัตรารอดตายสูงมากกว่าร้อยละ 80 ไม่มีโรคและพยาธิรบกวน และคุณภาพน้ำดีมาก ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเลี้ยงจะอยู่ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง กันยายน ซึ่งเป็นช่วงที่คลื่นลมมรสุมสงบแล้วหลังจากที่สถาบันฯ ได้ทดลองเลี้ยงปลาในกระชังร่วมกับชาวบ้านปึกและบ้านปากบางนาทับจนประสบผลสำเร็จแล้ว ส่งผลให้ชาวบ้านคนอื่น ๆ ในตำบลเกาะแต้ว และตำบลนาทับ ทั้งที่เคยเลี้ยงปลาในกระชังมาแล้วในคลองนาทับและที่ยังไม่เคยเลี้ยงปลามาก่อนเลย ได้หันมาประกอบอาชีพการเลี้ยงปลาในกระชังกันมากขึ้นตามลำดับ โดยในปัจจุบันนี้มีการเลี้ยงปลาในกระชังประมาณ 92 กระชัง เกษตรกร 46 ราย มีการขึ้นทะเบียนแล้ว 32 ราย นอกจากการเลี้ยงปลากะพงขาวแล้ว ปลากะรังดอกแดงก็เป็นปลาที่น่าสนใจมาก เนื่องจากราคาดีกว่าปลากะพงขาวมาก และสามารถหาลูกพันธุ์ได้ง่ายตามแนวกองหิน โดยการวางลอบ และมีการเลี้ยงอยู่บ้างแต่ไม่มากนัก และบริเวณนี้ยังเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของหอยแลงภู่และหอยนางรมด้วย ซึ่งสามารถส่งเสริมการเลี้ยงหอยควบคู่ไปกับการเลี้ยงปลาในกระชังได้ จึงนับว่าบริเวณนี้เป็นทำเลทองของการเลี้ยงปลาในกระชังและหอยแหล่งใหม่ของจังหวัดสงขลาเลยทีเดียวการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำโดยการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชัง และสัตว์น้ำอื่น ๆ ในบริเวณแนวกองหินกั้นคลื่นนี้ จึงมีความเป็นไปได้สูง เนื่องจากบริเวณนี้มีกองหินถึง 14 กอง (ยาว 200 เมตร 13 กอง และยาว 250 เมตร 1 กอง) มีระยะห่างระหว่างกอง 150 เมตร คิดเป็นระยะทาง 4,883 เมตร ตั้งแต่บ้านบ่ออิฐ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา ถึงปากคลองนาทับ ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ มีพื้นที่หลังแนวกองหิน ที่สามารถส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชังได้ โดยประมาณ 285,000 ตารางเมตร (178 ไร่) ทั้งนี้ไม่รวมพื้นที่ว่างระหว่างกองหิน ถ้าประมาณการพื้นที่ตั้งกระชังที่ร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด สามารถเลี้ยงได้ 1,140 กระชัง (ขนาดกระชัง 5*5 เมตร) จะมีกำลังผลิต (ปลากะพงขาว) ประมาณ 513,000 กิโลกรัม/ปี (513 ตัน/ปี) โดยเลี้ยงระหว่างเดือนมีนาคม – กันยายน (ประมาณ 7 เดือน) และมีปัจจัยเสริมในเรื่องของฟาร์มอนุบาลลูกปลากะพงขาวในพื้นที่เลี้ยงด้วย สามารถผลิตลูกปลาป้อนให้เกษตรกรที่ต้องการเลี้ยงได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ชาวประมงสามารถรวบรวมลูกปลากะรังดอกแดง และลูกพันธุ์หอยแมลงภู่ได้ในบริเวณกองหินนี้ด้วย

ในเรื่องของตลาด มีความต้องการตลอดทั้งปี แต่ราคาจะขยับสูงขึ้นในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ตลาดมีทั้งในระดับท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมืองสงขลา และอำเภอหาดใหญ่ ซึ่งมีร้านอาหาร โรงแรม และภัตตาคาร เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีโอกาสส่งออกไปต่างประเทศ โดยผ่านโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในจังหวัดสงขลา ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนเสริมให้ชายฝั่งทะเลสงขลาบริเวณนี้ เป็นทำเลทองในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงของจังหวัดสงขลาให้สูงขึ้นฉบับ PDF ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซด์ http://www.sklonline.com/

ภรัณยู ถมพลกรัง
นักวิชาการประมงชำนาญการ

2  ข่าวสารจากNICAonline.com / การฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา / จดหมายข่าวโครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา ฉบับที่ 2/2554 ออกแล้วครับ เมื่อ: มีนาคม 09, 2011, 02:36:06 PM
เรียนท่านสมาชิก และผู้สนใจทุกท่าน ตอนนี้ขอเรียนว่า จดหมา่ยข่าวโครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมง ปี 2554
ได้พิมพ์เผยแพร่แล้ว 2 ฉบับ คือ 1/2554 และ 2/2554 สามารถอ่านและดาวน์โหลดได้ที่
http://www.sklonline.com/download/Let_1-54/Let_1-2554.pdf
http://www.sklonline.com/download/Let_2-54/Let_2-2554.pdf

เว็บไซด์โครงการที่ http://www.sklonline.com/

นายภรัณยู ถมพลกรัง
3  ข่าวสารจากNICAonline.com / การฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา / ตะลึง!...พบ “ปลาเดือน” ปลาหายากในคลองสำโรง อ.เมืองสงขลา เมื่อ: ธันวาคม 09, 2010, 01:57:43 PM
ตะลึง!...พบ “ปลาเดือน” ปลาหายากในคลองสำโรง อ.เมืองสงขลา

ปลาเดือนหรือปลาตาเหลือกสั้น มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Megalops cyprinoides เป็นปลาชนิดหนึ่งที่สามารถปรับตัวให้อยู่ในน้ำจืด หรือ น้ำกร่อยได้ดี อยู่ในวงศ์ปลาตาเหลือก Megalopidae และมีชื่อเรียก ที่แตกต่างไปอีก เช่น ข้าวเหนียวบูด ภาษาใต้เรียกว่า ปลาเดือน ส่วน ในคลองสำโรงชาวบ้านเขาเรียกว่า ปลาบุหรัน แปลว่า เดือน ในภาษามลายู มีรูปร่างป้อม ปากกว้าง ที่ใต้คางระหว่างกระดูกกราม ล่างมีแผ่นกระดูกแข็ง 1 ชิ้น และมีก้านครีบหลังอันสุดท้ายยื่นยาว เป็นเส้น เกล็ดเป็นสีเงินแวววาวตลอดทั้งลำตัว ชาวประมงได้รายงาน ว่า พบปลาเดือนบริเวณคลองสำโรง บ้านออกเขา หมู่ที่ 3 ต.เขารูป ช้าง อ.เมือง จ.สงขลา นายไพโรจน์ สิริมนตาภรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน พันธุ์ปลาในทะเลสาบสงขลาได้กล่าวว่า ปลาเดือน หรือปลาตา เหลือกสั้น  เป็นปลาที่หายากในทะเลสาบสงขลา ปีหนึ่ง ๆ ชาวประมง จะจับได้เพียงไม่กี่ตัว ปลาชนิดนี้เป็นปลาใหญ่ ขนาดใหญ่สุดเท่าที่ เคยพบ หนักถึง 15 กก.   

คลองสำโรงเป็นคลองที่ตัดผ่านหมู่บ้านและชุมชนตำบลบ่อยาง และตำบลเขารูปช้าง เป็นคลองเชื่อมสู่ทะเลทั้ง 2 ฝั่ง ทั้งฝั่งทะเลสาบ และฝั่งอ่าวไทย มีจุดรับน้ำหลายแหล่ง เมื่อก่อนคลองสำโรงเป็นเส้น ทางในการเดินเรือของชาวบ้านที่อยู่ริมคลอง ลักษณะคลองจะคด เคี้ยวไปมา จากคำบอกเล่าของชาวบ้าน ลำคลองสายนี้เริ่มไหลมา จากหมู่บ้านสามกอง ตำบลเกาะแต้ว ไหลลงมาเรื่อย ๆ ผ่านบ้านทุ่ง ใหญ่ ผ่านบริเวณบ้านออกเขา จนมาแยกเป็น 2 สาย ที่บ้านออกเขา หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา สายแรกแยกไปทางบ้านท่า สะอ้าน ผ่านตัวเมืองออกสู่ทะเลสาบสงขลาฝั่งทิศตะวันตก อีกสาย หนึ่งไหลผ่านชุมชนเก้าเส้ง เป็นระยะทางที่สั้นกว่า ออกสู่อ่าวไทยฝั่ง ตะวันออก ตรงหัวนายแรง

น้ำในคลองสำโรงบางช่วงบางฤดูกาลจะเป็นน้ำกร่อย มีการขึ้นลง ของน้ำตามการขึ้นลงของระดับน้ำทะเล น้ำจะลึกประมาณ 2 เมตร ในบางช่วง แต่เดิมคลองสำโรงเป็นคลองธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มี ทั้งกุ้ง หอย ปู ปลา ขยะ มีน้อย คุณภาพน้ำดี ปลาไม่ค่อยตาย แต่ ปัจจุบันนี้น้ำในคลองสำโรง มีทั้งขยะ มูลฝอย น้ำมีกลิ่นเหม็น ใน บางช่วง และปัจจุบันนี้ได้มีการขุดลอกตลอดทั้งลำคลอง ทำให้น้ำใน คลองมีความลึกไม่ต่ำกว่า 2 เมตร

จากการสำรวจพบ ปลาเดือน ปลาที่ใกล้จะสูญพันธุ์ในคลอง สำโรง แสดงให้เห็นว่า คลองสำโรงเป็นแหล่งเลี้ยงตัวของปลาเดือน ขนาดเล็ก และจากคำบอกเล่าของชาวบ้านที่ทำประมง จะพบปลา เดือนในคลองสำโรง มากกว่าคลองอื่น ๆ คลองสำโรงในอดีตมีความ อุดมสมบูรณ์ ใช้เป็นที่สัญจรทางน้ำ ปัจจุบันเมื่อเมืองมีการขยายตัว คลองสำโรงจึงอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่จะต้อง มาฟื้นฟูคลองสำโรง ก่อนที่ลูกหลานของเราจะไม่รู้จักปลาเดือนอีก ต่อไป

      Thanks: ฝากรูป โยวกังholiday palace


http://www.sklonline.com/download/Let_1-54/Let_1-2554.pdf4  Aquaculture and Fisheries News / Fisheries News / Cantabrian guilds increase fishing quotas เมื่อ: เมษายน 21, 2010, 12:22:53 AM

Each Cantabrian fishing boat has a limit of 3,000 kg of anchovy per boat and per day. (Photo: MARM)

Cantabrian guilds increase fishing quotas

SPAIN
Tuesday, April 20, 2010, 22:20 (GMT + 9)

Cantabrian fishers guilds are standardising the targeting of anchovy as from this Tuesday and increasing catch quotas until the close of the fishery.

The fishers will work four days per week with a maximum of 600 kilograms per crew member during that time, and a limit of 3,000 kg per boat and per day.

The measure was taken considering the possibility that larger anchovies may appear in the next few days in the fishing-grounds.

The fishers representatives confirmed that the agreement will remain in effect, but admitted that it could be modified "according to how the catches pan out and how sales develop," El Correo reports.

Over the last few weeks, the purse seiner vessels of Galicia, Asturias, Cantabria, Biscay and Guipuzcoa registered “disastrous”results.

"We are worried because we did not find anchovy but, on the other hand, we remain hopeful that the situation changes little by little to be able to begin to speak of a standard fishing [season]," he added.

Last week, fishers obtained more units of “acceptable” size and the prices in market oscillated “between EUR 10 and EUR 13 per kilo,” said a major patron from Portosin to the Faro de Vigo.

"We hope that catches are good and that they do not fall between EUR 10 and EUR 12 per kilo. For that to happen, [we] will need the temperature of the surrounding sea water to be 15 degrees, for if not it goes straight to the bottom. Another factor that may be affecting the anchovy shortage is that there is a lot of mackerel, and quite voracious [at that],” he added.

In late March, the presidents of the guilds federations of Cantabria, Biscay and Guipuzcoa agreed in Santander to reduce the maximum catch of anchovy to 100 kg per embarked crew member per day.

That limit will be applicable as long as a minimum of 50 fish per kg and with a tolerance limit of 10 per cent is fished.

The fishers made these decisions after verifying the reduced sizes of anchovy found in Cantabrian waters.

Related articles:

- Cantabrian fishers cease fishing anchovy
- Guilds concur in cutting anchovy catch

By Analia Murias
editorial@fis.com
www.fis.com
5  Aquaculture and Fisheries News / Fisheries News / Iceland's volcanic ash spurs chaos for fresh fish เมื่อ: เมษายน 21, 2010, 12:05:09 AM

he Icelandic volcano's eruption has disrupted the normal transport by air of fish products. (Photo: Stock File/FIS)

Iceland's volcanic ash spurs chaos for fresh fish

WORLDWIDE
Tuesday, April 20, 2010, 23:10 (GMT + 9)

Ash from an Icelandic volcano continues to wreak havoc for the fresh seafood industry as it interrupts flights across the globe. Norwegian salmon farming giant Marine Harvest has cut its salmon harvest and Iceland put its fresh fish on hold as they find themselves unable to ship out consignments by air.

"I estimate that our loss is NOK 3 to NOK 4 million (USD 23,000 to USD 31,000) per day," said Birgir Kristinsson, a managing director at Icelandic fishing company Nyfiskur.

The fish processor used to export its products daily by air to Belgium and from there on to central European markets. The fish that cannot be delivered by air will have to be frozen, which will half the product’s value.

Meanwhile, millions of dollars of goods are stranded in Canadian ports waiting to be flown to Europe.

“It’s been a disaster because we can’t ship any live lobster and this is Day 4,” said Geoff Irvine, executive director of the Lobster Council of Canada.

And in Entebbe, Uganda, 500 employees at processing plants Fish Ways Factory and Tampa Fisheries have had to suspend their work due to the volcanic phenomenon’s impact on air travel, Daily Monitor reports.

“We were going to export 30 tonnes of fish worth some USD 500,000,” said Sachin Chavan, Tampa Fisheries general manager. “But all our produce has now been destroyed and this has caused huge losses.”

Marine Harvest handles a fourth of Norway’s farmed fish. To avoid oversupplying the European market, the company said it would reduce its harvest starting Monday as exports to Asia and North America were halted by the ash.

The firm delivers 10-15 per cent of its fish by air.

Spokesman Jorgen Christiansen, however, said the firm would have cut back on volume anyway because high European demand had led farmers to harvest fish at a lower weight. Marine Harvest harvested salmon at 3.8 kg last week instead of the optimal 4.5 kg weight, reports Reuters.

“Due to low seawater temperatures off Norway during the first quarter (which curbed fish growth), and high demand in Europe, we are currently selling fish that are below optimal weight,” he explained. “This is the best timing to reduce volumes.”

The company has flown its fish to the US and Asia out of both central Europe and Scandinavia over the past few days.

“Demand is still very strong and farmers will have to match the demand to their supply,” Christiansen affirmed.

The International Air Transport Association (IATA) rebuked European governments on Monday for an alleged lack of leadership in handling the current airspace restrictions.

Related article:

- Volcanic ash benefits some farmers, harms others

By Natalia Real
editorial@fis.com
www.fis.com
6  Aquaculture and Fisheries News / Fisheries News / Multiexport: '2010 is a year for recovering trust' เมื่อ: เมษายน 20, 2010, 11:59:00 PM

The industry must maintain the good results obtained until its sustainability is assured, said Jose Ramon Gutierrez. (Photo: Multiexport Foods/ FIS)

Multiexport: '2010 is a year for recovering trust'

CHILE
Wednesday, April 21, 2010, 01:20 (GMT + 9)

The Chilean salmon farming industry will initiate a stage of productive and financial recovery this year, following the crisis sparked by infectious salmon anaemia virus (ISA) outbreaks in 2007 and the enactment of the new General Fisheries and Aquaculture Law (LGPA) last March.

"2010 will be for recovering trust,” Jose Ramon Gutierrez, president of the company Salmones Multiexport, subsidiary of Multiexport Foods SA told Diario Financiero.

The new norm “gives the framework and the force” to the programme of sanitary improvements carried out by the Government and salmon farming, through the Salmon Industry Association of Chile AG (SalmonChile).

The companies grouped in the union are implementing a programme of 54 sanitary measures, among which are the obligatory vaccination of salmon and the quarantine of the totality of imported roe.

These actions are intended to prevent the entry and spread of new diseases in domestic farming centres.

Although a reduction in domestic salmon mortality has been observed, the industry must maintain the good results obtained until its sustainability is assured, Gutierrez emphasised.

"We have to be calm, very cautious, and our main focus should be, not that we are letting this go to our head again, but rather the main focus must be that this model be implemented with the greatest speed possible and with the greatest seriousness possible," the president of Salmones Multiexport maintained.

It is estimated that Chile's salmon industry will need an investment of around USD 1 billion to reclaim the levels of production prior to the appearance of ISA.

For Gutierrez, the banks are managing themselves with caution with respect to access to financing and new working capital for salmon farms because they are trying to see how the sector is developing and if the new sanitary measures are implanted successfully.

"The bank is still watching the development of these events with caution. Of course the law offers a level of tranquillity, but it’s still lacking. 2010 is a year for recovering trust and [one] in which great changes are going to begin to happen that take the industry to the level it has always had," he continued saying.

"It is a new stage that is beginning to be lived, and we hope that it is very positive for the industry," he concluded.

Related articles:

- Multiexport Foods financial results improve
- Another two companies restructure debt

By Analia Murias
editorial@fis.com
www.fis.com
7  Aquaculture and Fisheries News / Fisheries News / Creditor's meeting lodged on behalf of Alfageme เมื่อ: เมษายน 20, 2010, 11:42:59 PM

Alfageme SA has accumulated over EUR 50 million in debt and faces liquidation. (Photo: Stock File/ FIS)

Creditor's meeting lodged on behalf of Alfageme

SPAIN
Tuesday, April 20, 2010, 23:50 (GMT + 9)

The Mercantile Court No. 3 of Pontevedra, based in Vigo, has set a creditor’s meeting for the cannery Alfageme SA, which has accumulated over EUR 50 million in debt.

This legal proceeding can conclude with an acquittal and postponement of the debts of its creditors or with the liquidation of the Vigo-based firm.

Over the next few days, the insolvency declaration will have to be published in the Official State Bulletin (BOE) to initiate the public portion.

As of that moment, te creditors will have a period of one month to credit any non-payments by part of the company.

The Xunta de Galicia guaranteed loans to Alfageme for more than EUR 40 million, mainly through the Galician Institute of Economic Promotion (IGAPE).

According to reports by La Voz de Galicia, around 350 workers of the four plants of the company assume the loss of the activity in Vigo.

The lands of the Vigo plant could allow the main creditors – Caixanova and Banco Popular – to seek restitution.

The majority of the employees of the four work centres (Vigo, Vilaxoan, Ribadumia and O Grove) contend that the cannery's top management did not know how to manage it during the three years that passed since they acquired it.

In other news, the Galician Government affirmed that it “used every conceivable means to look for a solution.”

About 70 employees of the Vigo plant – of a total of 140 – will have to attend the 3 May trial lodged for breach of contracts, a proceeding requested weeks before the official declaration of insolvency.

Early this month, the Xunta admitted that four companies – three canneries and a group of investors – are interested in re-floating the Alfagame firm so that it becomes fully operational.

The canneries are Gealsa, Friscos and Orbe; the three boast headquarters in Galicia. The identity of the group of investors remains unknown.

Related article:

- Four firms keen on cannery recovery

By Analia Murias
editorial@fis.com
www.fis.com
8  Aquaculture and Fisheries News / Fisheries News / Seafood firm pays USD 570K for environmental violations เมื่อ: เมษายน 20, 2010, 11:21:49 PM

Westward Seafoods will pay more than half a million dollars for having violated clean air standards. (Photo: Stock File)

Seafood firm pays USD 570K for environmental violations

UNITED STATES
Wednesday, April 21, 2010, 00:30 (GMT + 9)

Alaskan seafood processor Westward Seafoods Inc will pay a USD 570,000-civil penalty as part of a settlement agreement for violations of the Clean Air Act and the Emergency Planning and Community Right-to-Know Act, the Justice Department and US Environmental Protection Agency (EPA) announced on Monday.

According to a complaint lodged against Westward Seafoods, the company violated the Clean Air Act on various occasions from 2002-2006. Namely, by burning of approximately 1.3 million ga of diesel fuel with excessive sulfur; operating three diesel generators while air pollution control devices were inoperable, generating excessive emissions of nitrogen oxides; and failing to respond to repeated requests for data from state and federal inspectors.

High sulfur fuel has unfavorable respiratory effects on humans through its production of higher levels of sulfur dioxide emissions. The same effect was caused by operating generators without required air control devices, which bred increased nitrogen oxide air pollution.

Another violation was that of the Emergency Planning and Community Right-to-Know Act through the firm’s alleged failure to report 80,000 lbs of ammonia in use and storage annually at the Dutch Harbor plant to the State Emergency Response Commission, local fire department and Local Emergency Planning Committee.

"We expect companies that handle hazardous chemicals and operate diesel generators to comply with the law," said Assistant Attorney General for the Justice Department's Environment and Natural Resources Division Ignacia S Moreno.

Per the settlement agreement filed at the US District Court for the District of Alaska, Seattle-based Westward Seafoods will have to apply four measures to improve its environmental compliance.

The firm must develop a preventative maintenance and operations plan; create and implement an annual training programme for all employees responsible for operating generating equipment; develop and submit to EPA an organisational chart that outlines staff with environmental compliance responsibilities; and develop internal procedures for submitting necessary reports to federal, state and/or local environmental agencies.

"We have laws regulating emissions and chemicals for a reason -- these substances can have serious consequences for residents and the environment," said Edward Kowalski, director of the Office of Compliance and Enforcement in EPA's Seattle office. "We work closely with the state, and we will act when a facility is not responsive to state requests, or is putting the environment and Alaskans at risk due to unlawful practices."

The consent decree is subject to a 30-day public comment period and approval by the federal court.

Established in 1989, Westward Seafoods is a wholly owned subsidiary of Japanese company Maruha Nichiro that focuses on Alaskan Pollock but also deals other Alaskan fish and shellfish.

By Natalia Real
editorial@fis.com
www.fis.com
9  Aquaculture and Fisheries News / Fisheries News / COMPANY OF THE WEEK: Growth in Subscribers for Iridium เมื่อ: เมษายน 02, 2010, 11:10:54 AM

Subscribers were up 15.3 percent to approximately 369,000 at the close of the fourth quarter

COMPANY OF THE WEEK: Growth in Subscribers for Iridium

  (UNITED STATES, 3/26/2010)

Iridium Communications Inc. (Public, Nasdaq:IRDM) has recently reported financial results for the period ended December 31, 2009. The following reflects results of Iridium Communications Inc. for the fourth quarter of 2009 combined with those of Iridium Holdings LLC for the remainder (the first three quarters of 2009) compared to the results of Iridium Holdings LLC for 2008, including full year GAAP results of Iridium Communications Inc.


Iridium iTrac Vessel Monitoring System, VMS (Photos: Iridium)
 
Iridium Operating Highlights – 4Q and Full Year 2009
 
Despite the global economic downturn, the results demonstrate Iridium's operating strength:

 • Net loss for the fourth quarter was USD 4.7 million compared with net income of USD 1.5 million for the fourth quarter of 2008, in part reflecting USD 17.0 million of expenses related to purchase price accounting adjustments, net of tax, relating to the GHL Acquisition Corp. transaction.
 • Operational EBITDA increased 17.3 percent to USD 30.2 million in the fourth quarter from USD 25.8 million in the fourth quarter of 2008, driven primarily by growth in service revenue. For the full year 2009, Operational EBITDA was USD 133.9 million, an increase of 20.5 percent over full year 2008, exceeding previous guidance of USD 126-130 million.
 • Subscribers were up 15.3 percent to approximately 369,000 at the close of the fourth quarter from approximately 320,000 at end of the fourth quarter of 2008.
 • Total revenue was down by 1.0 percent for the fourth quarter to USD 76.0 million compared to USD 76.8 million during the fourth quarter of 2008. For the full year 2009, total revenue decreased by 0.6 percent to USD 318.9 million.
 • Commercial voice, Iridium OpenPort voice and data, and machine-to-machine (M2M) data service revenue increased11.1 percent to USD 39.4 million in the fourth quarter compared to USD 35.5 million during the fourth quarter of 2008. For the full year 2009, commercial service voice and M2M data revenue increased 20.5 percent to USD 159.6 million.
 • Government voice and M2M data service revenue increased 3.8 percent to USD 13.6 million in the fourth quarter compared to USD 13.1 million in the fourth quarter of 2008. Full year government voice and M2M data service revenue increased 2.4 percent to USD 53.7 million.
 • Subscriber equipment revenue for the fourth quarter declined 21.8 percent to USD 17.3 million compared to USD 22.1 million in the fourth quarter of 2008. For the full year, subscriber equipment revenue declined 30.4 percent to USD 83.5 million.


Iridium CEO Matt Desch (Photo: Iridium)

"We're very pleased by these results, particularly in the face of the global economic slowdown," said Matt Desch, CEO of Iridium. "Our full year Operational EBITDA, a key metric by which we measure our business performance, was stronger than expected. Growth in our customer base, which generates high margin and recurring service revenues, more than offset a sharp decline in lower-margin equipment sales that were heavily impacted by the global recession. With only two weeks to go in the first quarter, I am encouraged that the trends in our business continue to be positive. We anticipate that we will add more subscribers in this quarter than we have in each of the prior two quarters. The recent earthquakes in Haiti and Chile, where Iridium provided a critical communication lifeline for citizens and more than 65 emergency response organizations, have also contributed to that growth. For example, the Haiti earthquake demonstrated our ability to handle large traffic surges in a very condensed area. At its peak, we saw as much traffic in Haiti as we typically see in the entirety of our highest traffic-generating national region."
 
Desch added, "Finally, we are pleased to report that we also continue to make progress toward developing and launching our next-generation satellite constellation, Iridium NEXT. We continue to work toward final proposals from our two prime contractor candidates, and we are now actively engaged in seeking attractive financing from export credit agencies with a plan to finalize our prime contractor selection and related financing this summer."
 

Iridium Field Tracker 2000 Personnel Tracker and Text Messenger on the left (Photos: Iridium)

2010 Outlook
 
Desch added, "With encouraging signs that the business climate is improving somewhat for 2010, we anticipate strengthening equipment sales and stronger subscriber growth. Earlier this year, we provided an outlook for Operational EBITDA in the range of USD 145-155 million. We expect the key drivers for 2010 growth to be M2M subscriber equipment sales and service revenues, driven in part by the commercial availability in June of our new, smaller, lower-priced data transceiver, the Iridium 9602™. We anticipate that another driver will be continued expansion in our customer base of Iridium OpenPort maritime terminals and related service revenues. We also expect continued strength in government voice and M2M data services, including increased usage of the Distributed Tactical Communications System (DTCS), also known as 'Netted Iridium.'"
 
Based on this outlook, the company is issuing the following more-detailed guidance ranges for the full year 2010:

 • An increase in commercial voice, Iridium OpenPort voice and data, and M2M data service revenue of 10-12 percent.
 • Growth in government voice and M2M data service revenue of 3-5 percent.
 • A modest rebound in equipment revenue, with a single-digit growth rate.
 • Continued strong subscriber growth with net subscriber additions of 10-15 percent by year-end.In Iridium's pursuit to remain a leader in the rapidly growing M2M market, Iridium unveiled the Iridium 9602 in January 2010. The Iridium 9602 combines an extremely small package, lower power consumption, greater design flexibility and a substantially lower price than its predecessor. More than 90 Iridium service partners are planning to embed the Iridium 9602 into their products for personal two-way navigation, safety and mapping, remote asset tracking and monitoring, employee safety, telemetry, enterprise logistics and supply-chain visibility. The product is the culmination of a two-year Research and Development program that sets the bar for global, real-time, two-way data service performance.
 
About Iridium Communications Inc.
 
 Iridium Communications Inc. is the only mobile satellite service (MSS) company offering coverage over the entire globe.
 
The Iridium constellation of low-earth orbiting (LEO) cross-linked satellites provides critical voice and data services for areas not served by terrestrial communication networks. Iridium serves commercial markets through a worldwide network of distributors, and provides services to the U.S. Department of Defense and other U.S. and international government agencies.
 
The company's customers represent a broad spectrum of industry, including maritime, aeronautical, government/defense, public safety, utilities, oil/gas, mining, forestry, heavy equipment and transportation.
 
Watch on YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=CtWimBreNOM&feature=player_embedded
 
Iridium has launched a major development program for its next-generation satellite constellation, Iridium NEXT. The company is headquartered in Bethesda, MD., United States and trades on the NASDAQ Global Market under the ticker symbols IRDM (common stock), IRDMW (USD 7.00 warrants), IRDMZ.
 
Related Articles
Iridium Reports Good 2Q Results
EMA BlueTraker System Certified For Operation On Iridium
Iridium Launches High-Value, Low-Cost Maritime Crew-Calling Plan
10  Aquaculture and Fisheries News / Fisheries News / Increased Global Participation as Thaifex Expands เมื่อ: เมษายน 02, 2010, 10:51:28 AM

22,000 trade visitors from around the world are expected to attend the number one food and beverage trade show

Increased Global Participation as Thaifex Expands

  (THAILAND, 3/28/2010)

Riding on its consecutive success over the past six years, Thaifex, World of Food Asia 2010 is bigger and better than ever. The exhibition has grown by 10 percent, with more exhibitors and spanning over three halls for the first time. In addition, it is held in conjunction with a new trade fair, the World of Halal. 22,000 trade visitors from around the world are expected to attend the number one food and beverage trade show in Southeast Asia from 12 to 16 May 2010.
 

Thaifex has expanded by approximately 46 percent in terms of exhibitor numbers since 2004
 
Thaifex, World of Food Asia is a one-stop shop for all in the industry covering all areas of food production from food and beverage products to food catering and hospitality services to food technology to retail and franchise. It is modelled after the world’s largest food and beverage trade fair – ANUGA in Cologne, Germany.
 
Since 2004, Thaifex, World of Food Asia has been expanding by approximately 46 percent in terms of exhibitor numbers and is now recognized by the global food and beverage industry as a key trade event in Southeast Asia.
 
Michael Gerling, CEO, Food Retail Association (BVL), Germany commented during his last visit, “The wide range of Asian food products presented at Thaifex would perfectly match with current European trends towards convenience and healthy food.”
 

Thaifex, World of Food Asia is a one-stop shop for all in the industry covering all areas of food production
 
A record number of 14 international group pavilions will be present at Thaifex, World of Food Asia 2010 representing Brunei, Cambodia, China, Japan, Korea, Laos, Myanmar, The Netherlands, The Philippines, Singapore, Taiwan and USA. Independent exhibitors from Germany, Turkey and Switzerland have come together to form a Europe pavilion.
 
The Malaysian presence has nearly doubled this year, with 27 exhibitors taking up over 300 sqm. Korea and Taiwan are represented by not one but two group pavilions each, led by two separate trade associations. The Singapore pavilion has also made a return after a few years of absence and will be presenting 10 exhibitors.
 

A record number of 14 international group pavilions will be present at Thaifex
 
The presence of these pavilions reinforces the industry’s choice for Thaifex, World of Food Asia as the number one food and beverage trade fair in Southeast Asia.
 
For the first time, a “Best Value Awards for Creative Food Products in Asia” contest is organized for participating exhibitors. This new special activity of Thaifex – World of Food Asia aims to recognise the spirit of innovation within the industry. It raises the profile of products that are outstanding in their innovation, health, packaging, convenience, environment-friendliness and taste.
 

The Malaysian presence has nearly doubled this year, with 27 exhibitors taking up over 300 sqm
 
World of Halal is held for the first time to complement Thaifex, World of Food Asia and covers various aspects of the industry. Around 100 halal product suppliers and manufacturers will be showcasing their latest products and technology at the combined fairs. The global Halal industry has an estimated net worth of USD 2.1 trillion and World of Halal will be offering a platform for trade, networking and education to meet this market demand.
 
About Thaifex - World of Food Asia
 
Thaifex, World of Food Asia is organized annually by Koelnmesse Pte Ltd, Department of Promotion Thailand and Thai Chamber of Commerce.
 
Thaifex, World of Food Asia will be held from12 to 16 May 2010 at the Impact Challenger Halls 1-3 in Bangkok, Thailand. The first three days of the event are reserved for trade visitors only. Online registration is now open at www.worldoffoodasia.com

11  Aquaculture and Fisheries News / Fisheries News / COMPANY OF THE WEEK: Net Sales Increased 8.2 Percent for HQS เมื่อ: เมษายน 02, 2010, 10:35:22 AM

HQ is a leading producer of functional, sustainable Tilapia biomass

COMPANY OF THE WEEK: Net Sales Increased 8.2 Percent for HQS

  (UNITED STATES, 4/2/2010)

HQ Sustainable Maritime Industries, Inc. (NYSE Amex: HQS) a leading producer of functional, sustainable Tilapia biomass, including fish and personal healthcare products, has reported financial results for the fourth quarter and full year ended December 31, 2009.

Fourth Quarter 2009 Results
 
For the fourth quarter of 2009, net sales increased 8.2 percent to USD 23.3 million, compared to USD 21.5 million for the fourth quarter of the prior year. The increase in net sales was primarily the result of a strong performance in the health and bio-product segment.
 
Aquaculture product segment net sales decreased 3.2 percent to USD 13.6 million, compared to USD 14.1 million in the fourth quarter of 2008. The aquaculture product segment net sales decrease is primarily related to a reduction in the average market price for the Company's range of products slightly offset by an increase in volume compared to the fourth quarter of 2008. Health and bio-product segment net sales increased 20 percent to USD 8.3 million in the fourth quarter of 2009, compared to USD 7.4 million in the same period last year. In addition, in December of 2009 the Company's new state-of-the-art feed mill began to generate revenue with net sales for the fourth quarter of 2009 of USD 1.3 million.
 

HQ Sustainable Maritime Industry Operations
 
Gross profit for the fourth quarter of 2009 decreased 2 percent to USD 9.4 million, compared to USD 9.6 million in the fourth quarter of the prior year. The Company's gross profit margin decreased to 40.2 percent in the fourth quarter of 2009 versus 44.4 percent in the fourth quarter of 2008. The gross profit margin decrease is primarily related to decrease in tilapia prices in 2009 compared to 2008.
 
Operating income for the fourth quarter of 2009 decreased to percent 2.1 million, from USD 7.6 million in the same period of the prior year. The decrease experienced in the quarter was primarily the result of the provision for potential losses in the Company's receivables in its health and bio-product segment, as well as an increase in advertising and marketing expenses within the same segment. EBITDA for the fourth quarter of 2009 decreased to USD 1.7 million, compared to USD 7.8 million for the same period last year.
 


http://admin.fis.com/cm/photolib/images/download/29648_123x161_72_DPI_0.jpg
Norbert Sporns
 
Net income for the fourth quarter of 2009 was USD 1.6 million, or USD 0.12 per diluted share compared to net income of USD 6.4 million, or USD 0.53 per diluted share in the fourth quarter of 2008. Net income during the fourth quarter of 2009 was affected by increases in doubtful accounts of approximately USD 2.9 million and an increase in marketing and advertising expenses by approximately USD 1.8 million from the health and bio-product segment.
 
"The Company successfully expanded its sales of high quality, health and bio-products made from Tilapia by-products, in response to a landmark shift in China food safety legislation passed in March of 2009, which caused the closure of several of China's health and food product manufacturing facilities. This unprecedented opportunity for our Company in China has resulted in a short term increase in receivables and higher marketing expenses in our health and bio-product segment," said Norbert Sporns, HQ Sustainable Maritime's President and Chief Executive Officer. "In 2010, we believe our efforts to reposition our Company behind higher margin product categories combined with increased operating efficiencies from our vertically integrated operations will enable us to realize an exceptional period of strong sales, margin expansion, and long-term profitable growth."
 


Full Year 2009 Results
 
For the full year of 2009, net sales increased 6.7 percent to USD 72.3 million compared to USD 67.7 million in the same period last year. The 2009 increase in net sales compared to 2008 is primarily the result of an increase in volume and average sales price originating from new products in the health and bio-product segment.
 
Aquaculture product segment net sales increased 0.3 percent to USD 45.5 million, compared to USD 45.4 million in the full year of 2008. In 2009, the value of the Company's tilapia sales were reduced mainly due to a reduction in the average market price of the Company's products slightly offset by increased volume compared to 2008. The Company's aquaculture net sales in 2009 and 2008 were realized from three sources including tilapia, shrimp and ocean caught fish. Health and bio-product segment net sales increased 14 percent to USD 25.5 million in the year 2009, compared to USD 22.4 million in the same period last year. The health and bio-product net sales increase is primarily related to an increase in volume from new product introductions.
 

 
Gross profit for the full year of 2009 increased 11.3 percent to USD 30.2 million, compared to USD 27.1 million in the full year of 2008. The Company's gross profit margin increased 170 basis points to 41.8 percent in the full year of 2009 versus 40.1 percent in the same period last year. The increase in gross profit margin is primarily due to margin expansion in both the aquaculture and bio-product segments.
 
Operating income for the full year of 2009 decreased to USD 11.1 million, from USD 15.0 million in the same period of the prior year. EBITDA for the full year decreased to percent 12.5 million, compared to USD 16.5 million for the same period last year.
 
Net income for the full year of 2009 was USD 8.1 million, or USD 0.60 per diluted share compared to net income of USD 10.0 million, or USD 0.79 per diluted share in 2008. Net income during the full year of 2009 was affected by increases in doubtful accounts of approximately USD 3.6 million and an increase in marketing and advertising expenses by approximately USD 3.1 million from the health and bio-product segment.
 

 
About HQ Sustainable Maritime Industries, Inc.
 
HQ Sustainable Maritime Industries, Inc. is a leader in the production and marketing of functional, sustainable, biomass products focused on Tilapia aquaculture through vertically integrated operations. HQS practices cooperative farming of sustainable aquaculture, using all-natural enriched feeds. The Company produces and sells wholesale feed products as well as retail focused nutraceutical and health products including Omojo branded health products through direct and franchise sales in China. Additionally, the Company produces and sells Lillian's Healthy Gourmet Meals and other fish products in the United States.
 
The Company conducts fish processing, production and sales with operations based in the island province of Hainan, in the South China Sea. The Company holds HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) and GMP (Good Manufacturing Practice)certification from the United States FDA (Food and Drug Administration) and the EU (European Union) Code assignment of quality, permitting its products to be sold in these international markets. It has also achieved the ISO (International Organization for Standardization) 9001 quality management system standards certification and the ISO 22000 certification for quality in food safety. The Aquaculture Certification Council, Inc. certified that HQS tilapia farming and processing standards met Best Aquaculture Practices and Moody International Certification Ltd.
 
The Company's certified co-op farming and processing are in conformity with the new Global G.A.P., the Global Partnership for Good Agriculture Practice, standards for Tilapia. The Chinese government gave organic certification to the Company's tilapia processing, production, labelling, marketing and management system. A new Feed Mill has been completed producing principally Tilapia feed and is capable of 100,000 MT annual production. In addition to headquarters in Seattle, HQ has operational offices in Wenchang, Hainan.
 
Related Articles
HQ Feed Mill Operations Began to Generate Revenue
12  Aquaculture and Fisheries News / Fisheries News / MSC certifies North Pacific albacore tuna fisheries เมื่อ: เมษายน 02, 2010, 10:20:36 AM

A WFOA fleet vessel known to operate in the North Pacific albacore tuna fishery. (Photo: WFOA)

MSC certifies North Pacific albacore tuna fisheries

CANADA
Wednesday, March 31, 2010, 16:30 (GMT + 9)

Two North Pacific albacore tuna (Thunnus alalunga) fisheries operating in US, Canadian and international waters have been awarded certification under the Marine Stewardship Council’s (MSC) program for sustainable and well-managed fisheries. Products from the fisheries will now be eligible to bear the MSC ecolabel recognizing seafood from well-managed and sustainable sources.

The Canadian Highly Migratory Species Foundation (CHMSF) troll/jig fishery and the U.S.-based Western Fishboat Owners Association (WFOA) troll/jig and pole/line fisheries were the clients for the assessments which took place simultaneously.  Their tuna fishing vessels operate from the coastal waters of California north to British Columbia and across the North Pacific nearly to the coast of Japan.

The North Pacific albacore tuna fishing season runs from May through October.  The combined catch for these fisheries is between 15,000 and 20,000 metric tonnes. Preliminary 2009 reports show the British Columbia fleet harvest at about 5,450 metric tonnes and US troll and pole landings at 11,580 metric tonnes.

Approximately 60 per cent of the tuna from these fisheries goes to Asia and Europe with 10 per cent to US canning companies. The remaining 30 per cent is sold into US and Canadian markets for domestic consumption.

Albacore tuna is marketed as fresh, fresh-frozen and canned product with canned product accounting for the majority of the catch.

“Since the beginning of this fishery, members of the Canadian North Pacific albacore tuna industry have strived to carry out and support sustainable fishing practices,” said Lorne Clayton, executive director of the CHMSF.

“Following the development of the CHMSF Quality Assurance Program in 2003, our industry’s considerable efforts toward sustainable fishing have been recognized by such environmental Organizations as Ocean Wise, Sea Choice, and Seafood Watch and we are now proud to have achieved the independent verification, through the MSC, that our CHMSF Pacific Albacore fishery meets the MSC’s rigorous sustainability definition,” he added.

“Having achieved this certification against the MSC’s rigorous standards will assure consumers that they are buying a sustainable seafood product,” said Wayne Heikkila, executive director of WFOA.

The independent, third-party full assessments were conducted by Global Trust Certification.

editorial@fis.com
www.fis.com
13  Aquaculture and Fisheries News / Fisheries News / TED training scheduled in a bid to recover US market เมื่อ: เมษายน 02, 2010, 10:15:11 AM

Shrimp fishers will be learning how to use marine turtle excluder devices correctly in offshore fishing operations. (Photo: CONAPESCA)

TED training scheduled in a bid to recover US market

MEXICO
Wednesday, March 31, 2010, 17:20 (GMT + 9)

The National Aquaculture and Fisheries Commission (CONAPESCA) will kick off an emergency training programme directed at shrimp fishers, aimed at teaching them how to use marine turtle excluder devices (TED) correctly during offshore fishing activities.

The initiative is intended to leverage compliance with the observations made by the US Government, in order to swiftly regain its certification to export wild shrimp to that country, explained the director of Organisation and Development of CONAPESCA, Victor Arriaga Haro.

The ‘Emergency Training Programme on the construction, installation and efficient use of the Marine Turtle Excluder Device (TED)’ will kick off next 19 April.

In a first stage, CONAPESCA anticipates training more than 4,500 fishers of the Pacific, Gulf of Mexico and Caribbean Sea.

The training is also directed at TED suppliers, so that its construction is effected according to standardisations in effect, Arriaga Haro said.

In addition, boat patrons and crewmembers will be instructed on how the device must be installed and properly used.

The strategy contemplates a process of sensitisation in the responsibility of TED use, as well as the application of sanctions should that put forth by the Government not be fulfilled, Arriaga Haro added.

Manuals on the assembly, construction, installation and operation of the devices will be handed out during advanced training courses. A methodological instrument that facilitates the process of fisher education-learning fishers will also be created.

Similarly, quick-start guides will be drafted on the operability of the TED and the actions that crew on board vessels can carry out.

These advanced training courses will begin 19 April in head offices in Mazatlan and Topolobampo to continue later in Port Penasco and Guaymas in Sonara; Salina Cruz, Oaxaca, and to conclude in Tampico, Tamaulipas; Alvarado, Veracruz, and Ciudad del Carmen and Lerma, in Campeche.

Meanwhile, CONAPESCA cancelled 305 commercial fishing permits and 95 concessions for the offshore shrimp fishery. In this way, it looks to increase the productivity per unit of the Mexican fishing fleet and make it more competitive.

Of the 400 retired vessels, 253 correspond to the Pacific coast and 147 to the Gulf coast, Ramon Corral Avila, the head of CONAPESCA, explained.

Related articles:

- Shrimp fleet downsizing ordered
- US blocks import of Mexican shrimp

By Analia Murias
editorial@fis.com
www.fis.com
14  Aquaculture and Fisheries News / Fisheries News / Fishers demand compensation for marine reserves เมื่อ: เมษายน 02, 2010, 10:10:22 AM

The marine reserves are expected to encompass the tropical Torres Strait to the cool waters south of Sydney. (Map: Stock File)

Fishers demand compensation for marine reserves

AUSTRALIA
Wednesday, March 31, 2010, 21:40 (GMT + 9)

The commercial fishing sector is opposing a federal proposal for marine reserves across 2.4 million hectares of eastern Australian waters.

There's opposition from the fishing sector based on the far southern end of the proposed reserve system, that runs from tropical Torres Strait to waters south of Sydney.

Commercial fisher Garry Braithwaite fears a 70 per cent loss of the waters still accessible to the Bermagui fishing co-op's few commercial operators.

He says a federal reserve further erodes the viability of fishing, after state marine parks and federal fisheries buy-outs saw Bermagui co-op's trap and line fishing waters halved, with four remaining boats.

"We used to have 27 members all up, but now there are not many left at all," he says, ABC Online reports.

"The Batemans Bay marine park, well, you can see what that has done. The areas we lost, especially in our fishery, that have a school (fish) and gummy (shark) endorsement that used to run from Moruya to the Victorian border, now we have lost 50 per cent of our area."

The federal marine reserves proposal is shaping up to be an election issue for the marginal seat of Eden Monaro on the New South Wales south coast.

Labor Member Mike Kelly says he'll be consulting the community on changes to marine management.

"This area for further assessment is based on research," he says. "It is about working out what the state of affairs is, and what sort of management regimes should be in place for any aspects of our marine life that warrant better regulation."

A Queensland National Party Senator says the Australian Government could face massive compensation claims if it closes areas to fishing.

Senator Ron Boswell says it's about time the government clarified whether compensation will be offered.

"If you are going to close fishing grounds you've got to take the effort out and that is going to require money, and I mean a lot of money. Before Garrett makes any decision to reduce effort or to close down more fishing areas, he's got to put on the table, how much is he prepared to spend?"

Federal Environment Minister Peter Garrett says he won't be rushed into making a decision about compensation, but more information will be available soon.

By Denise Recalde
editorial@fis.com
www.fis.com
15  Aquaculture and Fisheries News / Fisheries News / Favourable prices offset drop in seafood exports เมื่อ: เมษายน 02, 2010, 09:50:29 AM

Seafood exports by product in January 2010. (Graph: SUBPESCA)

Favourable prices offset drop in seafood exports

CHILE
Wednesday, March 31, 2010, 22:30 (GMT + 9)

Chilean wild fish and aquaculture exports generated USD 358.2 million in sales in January, 8.2 per cent down from the USD 390.1 million registered in the same period in 2009, reveal Fisheries Subsecretariat (SUBPESCA) statistics.

The volume exported during the first month of the year also dropped: it underwent a fall of 20.6 per cent, in going from 126,340 tonnes in January 2009 to 100,300 tonnes this year.

Sales of frozen seafood products and fishmeal were most voluminous, in representing 53.4 per cent and 22 per cent of the total, respectively, indicate SUBPESCA’s latest Fisheries and Aquaculture Sector Report.

Fresh refrigerated products were located next, followed by fish oil, canned products and dry algae.

The average price of exported seafood products in January was USD 3.60 per kilogramme, a 16 per cent hike over the USD 3.10 of the first month of 2009.

According to SUBPESCA statistics, the main exported product was Pacific salmon, which constituted 32 per cent of the total value of overseas sales.

Atlantic salmon, rainbow trout, pelagic fish, jack mackerel and southern hake were not far behind.

Chilean fish products were exported to 76 countries, nine of which serve as the mainstay market destinations for 83 per cent of total exports. Among them, Japan, the United States, China and Spain stand out.

In terms of the wild capture sector, the accumulated value of its 49,800 tonnes of seafood exports in January reached USD 101.2 million, which indicates a negative variation of 2 per cent compared with the same month of the previous year.

This past January, 22,038 tonnes of fishmeal worth USD 32.4 million were sold overseas, whereas a year before, 49,079 tonnes worth USD 44 million had been exported. The major destination markets of fishmeal were China, Japan, Spain, South Korea and Canada.

Some 43.9 per cent per cent of total exports were of prime quality fishmeal, 38 per cent of super prime, and 16.4 per cent of standard quality, SUBPESCA disclosed.

Overseas sales of frozen seafood products totalled USD 38.9 million, which translated into an increase of 3.7 per cent with respect to January 2009. These products were shipped mainly to Spain, the US and Japan, which accounted for 22 per cent, 18.9 per cent and 10.9 per cent of destination market shares, respectively.

As far as canned products, sales made in January added up to USD 13 million, 56.3 per cent more than a year before. The main markets were Sri Lanka, Spain and Belgium, with 28.7 per cent, 25.4 per cent and 6.2 per cent, respectively, in destination market shares.

Fresh refrigerated products worth USD 37.6 million were exported in January 2010, a figure that reflects a loss of 26.4 per cent with respect to the same month of 2009. The US and Brazil absorbed the majority of these shipments from the wild capture sector, SUBPESCA reports.

By Analia Murias
editorial@fis.com
www.fis.com
หน้า: [1] 2 3 4 5 6 ... 16