สิงหาคม 12, 2022, 09:43:22 AM
ข่าว: กลับสู่เว็บไซต์ www.nicaonline.com
  แสดงกระทู้
หน้า: [1] 2 3
1  งานราชการ ประกาศ สมัครงาน หางาน งานราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง / ซื้อขายแลกเปลี่ยน / ทั่วประเทศ#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ปกครอง60 กรมการปกครอง เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2017, 02:09:43 PM
ทั่วประเทศ#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ปกครอง60 กรมการปกครอง

#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ปกครอง60
เอกสารประกอบด้วย
- การอำนวยความเป็นธรรมในหน้าที่ของฝ่ายปกครอง
- ข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- งานทะเบียนราษฎร
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
- แนวข้อสอบการปกครองท้องที่
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการปกครอง
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
- พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
- ภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและความมั่นคงภายใน
- สาระสำคัญ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
- สาระสำคัญ+ข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
- คู่มือการใช้งาน Microsoft Powerpoint 2010
- คู่มือการใช้ Microsoft Office  2010
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Windows 7
- ข้อสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ปัจจุบัน มิถุนายน 2560


กดติดตามข่าวสารเปิดสอบราชการและ#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ปกครอง60
https://www.facebook.com/terbtopanit
------------------------------------------------------------------
#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ปกครอง60
เอกสาร#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ปกครอง60พร้อมเฉลยทุกชุด
รวมทุกวิชาที่ออกสอบเกี่ยวกับ#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ปกครอง60เตรียมตัวสอบ
เอกสารส่งไฟล์ทางอีเมล์ ราคา 399.-
ติดต่อทาง https://www.facebook.com/terbtopanit
โทร 0884977046
Line parinya.su
mail unverlive@gmail.com

สนใจ#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ปกครอง60ชำระเงินตามขั้นตอนดังนี้
โอนเงินที่ เลขที่บัญชี 3662509263
ธ.กสิกรไทย ชื่อปริญญา สุโพธิ์


2  งานราชการ ประกาศ สมัครงาน หางาน งานราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง / ซื้อขายแลกเปลี่ยน / เตรียมสอบ#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมการขนส่งทางบก 60 5อัตรา เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2017, 09:33:14 PM
เตรียมสอบ#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมการขนส่งทางบก 60 5อัตรา

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา (รับสมัคร 17-28ก.ค.60)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
อัตราเงินเดือน :    11,280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :    5 ตำแหน่ง#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมการขนส่งทางบก 60
อ่านต่อได้ที่: http://job.ocsc.go.th/images/Job/636343419174910810.pdf

#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมการขนส่งทางบก 60
รายละเอียดเอกสาร
- ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
- ความสามารถด้านเหตุผล
- ข้อสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft office
- คู่มือการใช้ Microsoft Office  2007
- ระบบปฏิบัติการ microsoft office2010
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
- สรุปสาระสำคัญตาม พรบ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ----------------------------------------------------
กดติดตามข่าวสารเปิดสอบราชการและ#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมการขนส่งทางบก 60ได้ที่
https://www.facebook.com/terbtopanit
------------------------------------------------------------------
#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมการขนส่งทางบก 60
เอกสาร#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมการขนส่งทางบก 60พร้อมเฉลยทุกชุด
รวมทุกวิชาที่ออกสอบเกี่ยวกับ#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมการขนส่งทางบก 60เตรียมตัวสอบ
เอกสารส่งไฟล์ทางอีเมล์ ราคา 399.-
ติดต่อทาง https://www.facebook.com/terbtopanit
โทร 0884977046
Line parinya.su
mail unverlive@gmail.com

สนใจ#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมการขนส่งทางบก 60ชำระเงินตามขั้นตอนดังนี้
โอนเงินที่ เลขที่บัญชี 3662509263
ธ.กสิกรไทย ชื่อปริญญา สุโพธิ์

3  งานราชการ ประกาศ สมัครงาน หางาน งานราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง / ซื้อขายแลกเปลี่ยน / ป.ตรี#แนวข้อสอบองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร60 (อตก.) เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2017, 04:17:08 PM
ป.ตรี#แนวข้อสอบองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร60 (อตก.)

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงาน
จำนวน 26 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง
ตั้งแต่วันที่ 3 - 14 กรกฎาคม 2560
http://www.jobthaidd.com/datas/file/1499390567.pdf

#แนวข้อสอบองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร60
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด 300 ข้อ
- ความสามารถการวิเคราะห์ปัญหาและการสรุปเหตุผล_แนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
- แนวข้อสอบด้านการใช้ทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป_การคิดวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

#แนวข้อสอบองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร60(เจ้าหน้าที่การตลาด)
- การจัดการการตลาด
- การจัดการด้านการตลาด
- ความรู้ + ข้อสอบเรื่องการตลาด
- แนวข้อสอบการตลาด ชุที่ 1
- แนวข้อสอบการตลาด ชุที่ 2
- แนวคิดด้านการตลาดสมัยใหม่#แนวข้อสอบองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร60
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด 300 ข้อ
- ความสามารถการวิเคราะห์ปัญหาและการสรุปเหตุผล_แนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
- แนวข้อสอบด้านการใช้ทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป_การคิดวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

#แนวข้อสอบองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร60
(เจ้าหน้าที่การเงิน4)
(เจ้าหน้าที่บัญชี4)
- เเนวข้อสอบการเงินเเละบัญชี _ชุด ABCD_
- การเงินและบัญชี
- ข้อสอบการเงินและบัญชี_80 ข้อเฉลยละเอียด_
- แนวข้อสอบการบัญชี
- แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
- หลักการบัญชีเบื้องต้น#แนวข้อสอบองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร60
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด 300 ข้อ
- ความสามารถการวิเคราะห์ปัญหาและการสรุปเหตุผล_แนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
- แนวข้อสอบด้านการใช้ทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป_การคิดวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

#แนวข้อสอบองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร60
(นิติกร4)
- แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
- แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง
#แนวข้อสอบองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร60
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด 300 ข้อ
- ความสามารถการวิเคราะห์ปัญหาและการสรุปเหตุผล_แนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
- แนวข้อสอบด้านการใช้ทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป_การคิดวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

#แนวข้อสอบองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร60
(บริหารงานทั่วไป4)
- การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
- คู่มือสอบการจัดทำแผนงานและโครงการ
- แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป
- แนวข้อสอบงานสารบัญ _50 ข้อ_
- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป#แนวข้อสอบองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร60
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด 300 ข้อ
- ความสามารถการวิเคราะห์ปัญหาและการสรุปเหตุผล_แนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
- แนวข้อสอบด้านการใช้ทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป_การคิดวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

#แนวข้อสอบองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร60
(เจ้าหน้าที่พัสดุ4)
- ข้อสอบงานพัสดุ
- ถามตอบข้อสอบนักพัสดุ
- แนวข้อสอบเก่าตำแหน่งพัสดุ
- แนวข้อสอบงานพัสดุและสารบรรณ
- สรุประเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุ
----------------------------------------------------
กดติดตามข่าวสารเปิดสอบราชการและ#แนวข้อสอบองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร60ได้ที่
https://www.facebook.com/terbtopanit
------------------------------------------------------------------
#แนวข้อสอบองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร60
เอกสาร#แนวข้อสอบองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร60พร้อมเฉลยทุกชุด
รวมทุกวิชาที่ออกสอบเกี่ยวกับ#แนวข้อสอบองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร60เตรียมตัวสอบ
เอกสารส่งไฟล์ทางอีเมล์ ราคา 399.-
ติดต่อทาง https://www.facebook.com/terbtopanit
โทร 0884977046
Line parinya.su
mail unverlive@gmail.com

สนใจ#แนวข้อสอบองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร60ชำระเงินตามขั้นตอนดังนี้
โอนเงินที่ เลขที่บัญชี 3662509263
ธ.กสิกรไทย ชื่อปริญญา สุโพธิ์4  งานราชการ ประกาศ สมัครงาน หางาน งานราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง / ซื้อขายแลกเปลี่ยน / รับ26อัตรา#แนวข้อสอบ อตก. 60 ทุกตำแหน่ง เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2017, 09:57:53 AM
รับ26อัตรา#แนวข้อสอบ อตก. 60 ทุกตำแหน่ง

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงาน
จำนวน 26 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง
ตั้งแต่วันที่ 3 - 14 กรกฎาคม 2560
http://www.jobthaidd.com/datas/file/1499390567.pdf

#แนวข้อสอบ อตก. 60
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด 300 ข้อ
- ความสามารถการวิเคราะห์ปัญหาและการสรุปเหตุผล_แนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
- แนวข้อสอบด้านการใช้ทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป_การคิดวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

#แนวข้อสอบ อตก. 60 (เจ้าหน้าที่การตลาด)
- การจัดการการตลาด
- การจัดการด้านการตลาด
- ความรู้ + ข้อสอบเรื่องการตลาด
- แนวข้อสอบการตลาด ชุที่ 1
- แนวข้อสอบการตลาด ชุที่ 2
- แนวคิดด้านการตลาดสมัยใหม่#แนวข้อสอบ อตก. 60
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด 300 ข้อ
- ความสามารถการวิเคราะห์ปัญหาและการสรุปเหตุผล_แนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
- แนวข้อสอบด้านการใช้ทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป_การคิดวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

#แนวข้อสอบ อตก. 60
(เจ้าหน้าที่การเงิน4)
(เจ้าหน้าที่บัญชี4)
- เเนวข้อสอบการเงินเเละบัญชี _ชุด ABCD_
- การเงินและบัญชี
- ข้อสอบการเงินและบัญชี_80 ข้อเฉลยละเอียด_
- แนวข้อสอบการบัญชี
- แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
- หลักการบัญชีเบื้องต้น#แนวข้อสอบ อตก. 60
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด 300 ข้อ
- ความสามารถการวิเคราะห์ปัญหาและการสรุปเหตุผล_แนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
- แนวข้อสอบด้านการใช้ทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป_การคิดวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

#แนวข้อสอบ อตก. 60
(นิติกร4)
- แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
- แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง
#แนวข้อสอบ อตก. 60
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด 300 ข้อ
- ความสามารถการวิเคราะห์ปัญหาและการสรุปเหตุผล_แนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
- แนวข้อสอบด้านการใช้ทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป_การคิดวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

#แนวข้อสอบ อตก. 60
(บริหารงานทั่วไป4)
- การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
- คู่มือสอบการจัดทำแผนงานและโครงการ
- แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป
- แนวข้อสอบงานสารบัญ _50 ข้อ_
- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป#แนวข้อสอบ อตก. 60
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด 300 ข้อ
- ความสามารถการวิเคราะห์ปัญหาและการสรุปเหตุผล_แนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
- แนวข้อสอบด้านการใช้ทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป_การคิดวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

#แนวข้อสอบ อตก. 60
(เจ้าหน้าที่พัสดุ4)
- ข้อสอบงานพัสดุ
- ถามตอบข้อสอบนักพัสดุ
- แนวข้อสอบเก่าตำแหน่งพัสดุ
- แนวข้อสอบงานพัสดุและสารบรรณ
- สรุประเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุ
----------------------------------------------------
กดติดตามข่าวสารเปิดสอบราชการและ#แนวข้อสอบ อตก. 60ได้ที่
https://www.facebook.com/terbtopanit
------------------------------------------------------------------
#แนวข้อสอบ อตก. 60
เอกสาร #แนวข้อสอบ อตก. 60พร้อมเฉลยทุกชุด
รวมทุกวิชาที่ออกสอบเกี่ยวกับ#แนวข้อสอบ อตก. 60เตรียมตัวสอบ
เอกสารส่งไฟล์ทางอีเมล์ ราคา 399.-
ติดต่อทาง https://www.facebook.com/terbtopanit
โทร 0884977046
Line parinya.su
mail unverlive@gmail.com

สนใจ#แนวข้อสอบ อตก. 60 ชำระเงินตามขั้นตอนดังนี้
โอนเงินที่ เลขที่บัญชี 3662509263
ธ.กสิกรไทย ชื่อปริญญา สุโพธิ์5  งานราชการ ประกาศ สมัครงาน หางาน งานราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง / ซื้อขายแลกเปลี่ยน / ข้อสอบออกบ่อย#แนวข้อสอบสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข60 #ข้าราชการ60 เมื่อ: เมษายน 08, 2017, 09:47:27 PM
ข้อสอบออกบ่อย#แนวข้อสอบสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข60 #ข้าราชการ60

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 345 อัตรา ( ทั่วประเทศ ) รับสมัคร 20 เม.ย. - 15 พ.ค. 60
1.เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน)
จำนวนตำแหน่งว่าง :    124 ตำแหน่ง

2.เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท)
จำนวนตำแหน่งว่าง :    33 ตำแหน่ง

3.เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน#แนวข้อสอบสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข60
จำนวนตำแหน่งว่าง :    153 ตำแหน่ง

4.นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :    25 ตำแหน่ง

5.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :    10 ตำแหน่ง#แนวข้อสอบสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข60

โดยเปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร File แนบ#แนวข้อสอบสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข60
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636271818649741538.pdf++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ข้อสอบออกบ่อย#แนวข้อสอบสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข60
1.เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน)

- การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
- การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ
- การประเมินการช่วยเหลือผู้ป่วยที่จุดเกิดเหตุ
- การประเมินสภาพผู้บาดเจ็บ
- การประเมินสภาพผู้ป่วยเจ็บ
- การพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนิติเวชศาสตร์
- แนวข้อสอบการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
- ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน#แนวข้อสอบสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข60


2. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน#แนวข้อสอบสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข60

- การบริหารสาธารณสุข
- แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 1
- แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 2
- แนวข้อสอบระบาดวิทยากับการป้องกันควบคุมโรค
- สรุปเนื้อหาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- สรุปเนื้อหาข้อสอบอนามัยชุมชน
- สรุปเนื้อหาทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพ
- แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลอนามัยชุมชน3. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ#แนวข้อสอบสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข60

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
- แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระบาดวิทยากับการป้องกันควบคุมโรค
- แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลอนามัยชุมชน
- แนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์
- ลักษณะทั่วไปของประชากรศาสตร์
- สรุปเนื้อพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
- สรุปเนื้อหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
- สรุปเนื้อหาการคุ้มครองผู้บริโภค#แนวข้อสอบสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข60
- สรุปเนื้อหาการบริหารสาธารณสุขยุคใหม่
- สรุปเนื้อหาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- สรุปเนื้อหาขอบเขตและความหมายของประชากรศาสตร์และสารศึกษาประชากร
- สรุปเนื้อหาข้อสอบอนามัยชุมชน
- สรุปเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขภาพ
- สรุปเนื้อหาความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
- สรุปเนื้อหาความรู้เบื้องต้นทางชีวสถิติ
- สรุปเนื้อหาความหมายของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- สรุปเนื้อหาทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพ
- สรุปเนื้อหาสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
- สรุปเนื้อหาหลักการวิจัยทางสาธารณสุข#แนวข้อสอบสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข604. วิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ#แนวข้อสอบสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข60
- ข้อสอบการพัฒนาระบบงาน _Web Application_
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
- ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ MySQL
- นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)
- แนวข้อสอบ การออกแบบระบบฐานข้อมูล (อัตานัย)
- แนวข้อสอบ เรื่องข้อมูลสารสนเทศและระบบเลขฐาน
- แนวข้อสอบโครงสร้างและการจัดการฐานข้อมูล
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2550
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
- แนวข้อสอบระบบเครื่อข่าย#แนวข้อสอบสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข60
- แนวข้อสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ _อัตานัย
- แนวข้อสอบเรื่องซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบเรื่องฮาร์ดแวร์
- แนวข้อสอบวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
- ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
เรื่องแนวทางในการปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ พ.ศ.2559
- โปรแกรมเชิงวัตถุ (Object oriented programming)_java script
- ระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL
- สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
- อินโฟกราฟิกส์ (Infographics)#แนวข้อสอบสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข60

เอกสารส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ ราคา 399.-#แนวข้อสอบสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข60
สนใจเอกสารกรุณาชำระเงินตามรายละเอียดด้านล่างครับ
ต่อทางinbox https://www.facebook.com/terbtopanit/messages
#แนวข้อสอบสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข60
โทร0884977046
IDline:parinya.su
ชำระเงินบัญชีกสิกร 3662509263 ปริญญา สุโพธิ์ ราคา399.-
#แนวข้อสอบสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข60

6  งานราชการ ประกาศ สมัครงาน หางาน งานราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง / ซื้อขายแลกเปลี่ยน / มีให้เลือกตามเอกที่สอบ#แนวข้อสอบครูผู้ช่วย60 #อ่านแนวข้อสอบครูผู้ช่วย60 เมื่อ: เมษายน 04, 2017, 09:34:08 PM
มีให้เลือกตามเอกที่สอบ#แนวข้อสอบครูผู้ช่วย60 #อ่านแนวข้อสอบครูผู้ช่วย60

เตรียมสอบทั่วประเทศ#แนวข้อสอบครูผู้ช่วย60 ภาค ก ข วิชาเอก60

รายละเอียดเอกสาร
ภาค ก#แนวข้อสอบครูผู้ช่วย60
ความรอบรู้
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ปัจจุบัน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2560
- นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- นโยบายสำคัญ ศธ.(8 ก.ค.59)
- 11 นโยบายของสพฐ. ปี 2560
- ความรอบรู้ วัฒนธรรมไทย และประเพณีท้องถิ่น
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
- แนวข้อสอบกฎหมาย พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไข พ.ศ. 2551
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
- ภาษาอังกฤษ


ความสามารถทั่วไป#แนวข้อสอบครูผู้ช่วย60
- ความเข้าใจภาษา_แนวข้อสอบ
- ความสามารถด้านตัวเลขและความสามารถในการใช้ภาษาไทย
- ความสามารถด้านเหตุผล_แนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ _ความสามารถทางด้านตัวเลข
- แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาไทย
- แนวข้อสอบภาษาไทย_สรุปความและตีความ

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ความเป็นครูฯ
- แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
- แนวข้อสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
- แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู#แนวข้อสอบครูผู้ช่วย60ภาค ข#แนวข้อสอบครูผู้ช่วย60
วิชาการศึกษา
แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา
แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน
แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
แนวข้อสอบจิตวิทยาการสอนและการแนะแนว
แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

วิชาเอก#เลือกตามเอกที่สมัครสอบ#แนวข้อสอบครูผู้ช่วย60

เอกสารส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ ราคา 399.-#แนวข้อสอบครูผู้ช่วย60
สนใจเอกสารกรุณาชำระเงินตามรายละเอียดด้านล่างครับ
ต่อทางinbox https://www.facebook.com/terbtopanit/messages
#แนวข้อสอบครูผู้ช่วย60
โทร0884977046
IDline:parinya.su
ชำระเงินบัญชีกสิกร 3662509263 ปริญญา สุโพธิ์ ราคา399.-

#แนวข้อสอบครูผู้ช่วย60
7  งานราชการ ประกาศ สมัครงาน หางาน งานราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง / ซื้อขายแลกเปลี่ยน / พนักงานราชการ#แนวข้อสอบกรมบังคับคดี60 #หาแนวข้อสอบกรมบังคับคดี60 เมื่อ: เมษายน 04, 2017, 04:16:23 PM
พนักงานราชการ#แนวข้อสอบกรมบังคับคดี60 #หาแนวข้อสอบกรมบังคับคดี60

#แนวข้อสอบกรมบังคับคดี60 ตำแหน่งอื่นๆดูรายละเอียดตามลิ้งด้านล่าง
http://xn--12cgajb4f3ajbc7exa2gal9ab1ekc1g2a.blogspot.com


ตำแหน่งนิติกร#แนวข้อสอบกรมบังคับคดี60
- mp3 แนวข้อสอบ พรบ.วิธิปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
- mp3 สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- แนวข้อสอบกฏหมายแพ่งและพาณิชย์
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการปกครอง พศ 2539
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบวิชากฎหมายลักษณะพยานแก้ไขฉบับ 2551
- แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง
- พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี#แนวข้อสอบกรมบังคับคดี60
- ตัวอย่างการจัดทำบัญชีของส่วนราชการ
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- สรุปแนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551
- หลักการและนโยบายบัญชี
- หลักการบัญชีเบื้องต้น
- สรุปเนื้อหาบัญชีเบื้องต้น_แนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบการบัญชี
- แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น


ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป#แนวข้อสอบกรมบังคับคดี60
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
- การประชาสัมพันธ์
- ความรู้เรื่องการประสานงาน
- คู่มือสอบการจัดทำแผนงานและโครงการ
- ทฤษฎีองค์การและการจัดการ
- แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ


ตำแหน่งบุคลากร#แนวข้อสอบกรมบังคับคดี60
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบบุคลากร
- ข้อสอบการบริหารงานบุคลากร
- การพัฒนาระบบราชการ
- การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ


ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน#แนวข้อสอบกรมบังคับคดี60
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
- คู่มือสอบการจัดทำแผนงานและโครงการ
- ข้อสอบทฤษฎีและแนวคิดด้านการติดตามและประเมินผล
- การพัฒนาระบบราชการ
- การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
- การบริหารงบประมาณ
- การติดตามและประเมินผล (ถาม-ตอบ)
- การจัดทำงบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณ


ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์#แนวข้อสอบกรมบังคับคดี60
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
- แนวข้อสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ _อัตานัย
- แนวข้อสอบระบบเครือข่าย
- แนวข้อสอบเครือข่ายไร้สาย
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Web Programming
- ข้อสอบการพัฒนาระบบงาน _Web Application_
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์


ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ#แนวข้อสอบกรมบังคับคดี60
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ข้อสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม


ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี#แนวข้อสอบกรมบังคับคดี60
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- สรุปแนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551
- หลักการบัญชีเบื้องต้น
- สรุปเนื้อหาบัญชีเบื้องต้น_แนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น


เอกสารส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ ราคา 399.-#แนวข้อสอบกรมบังคับคดี60
สนใจเอกสารกรุณาชำระเงินตามรายละเอียดด้านล่างครับ
ต่อทางinbox https://www.facebook.com/terbtopanit/messages
#แนวข้อสอบกรมบังคับคดี60
โทร0884977046
IDline:parinya.su
ชำระเงินบัญชีกสิกร 3662509263 ปริญญา สุโพธิ์ ราคา399.-


#แนวข้อสอบกรมบังคับคดี60
8  งานราชการ ประกาศ สมัครงาน หางาน งานราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง / ซื้อขายแลกเปลี่ยน / อัตราสิบเอก#แนวข้อสอบกรมการทหารสื่อสาร60 นายทหารประทวน60 เมื่อ: มีนาคม 18, 2017, 04:22:59 PM
อัตราสิบเอก#แนวข้อสอบกรมการทหารสื่อสาร60 นายทหารประทวน60

กรมการทหารสื่อสารประกาศรับสมัครสอบประจำปี2560
นายทหารประทวนอัตราสิบเอก
จำนวน 30 นาย
23-31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ประจำปี2560#แนวข้อสอบกรมการทหารสื่อสาร60
รายละเอียดประกาศรับสมัครสอบ
https://goo.gl/K1hu1P#แนวข้อสอบกรมการทหารสื่อสาร60


แนะนำ#แนวข้อสอบกรมการทหารสื่อสาร60


เอกสารประกอบด้วย#แนวข้อสอบกรมการทหารสื่อสาร60
- แนวข้อสอบเหล่าทหารสื่อสาร
- แนวข้อสอบข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ_Conversation
- แนวข้อสอบข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ_Grammar
- แนวข้อสอบข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ_Reading
- แนวข้อสอบข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ_Structure
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ_ในชีวิตประจำวัน
- แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
- แนวข้อสอบไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า
- ความรู้ทั่วพื้นฐานด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- แนวข้อสอบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยกับไฟฟ้า

#แนวข้อสอบกรมการทหารสื่อสาร60
อ้างอิงจากประกาศรับสมัครสอบ#แนวข้อสอบกรมการทหารสื่อสาร60

กดติดตามข่าวสารเปิดสอบราชการและ#แนวข้อสอบกรมการทหารสื่อสาร60ได้ที่
https://www.facebook.com/terbtopanit
------------------------------------------------------------------
#แนวข้อสอบกรมการทหารสื่อสาร60
เอกสาร#แนวข้อสอบกรมการทหารสื่อสาร60พร้อมเฉลยทุกชุด
รวมทุกวิชาที่ออกสอบเกี่ยวกับ#แนวข้อสอบกรมการทหารสื่อสาร60ตรียมตัวสอบ

#เอกสารส่งไฟล์ทางอีเมล์ ราคา 399.-

ติดต่อทาง https://www.facebook.com/terbtopanit
โทร 0884977046
Line parinya.su
mail unverlive@gmail.com
สนใจ#แนวข้อสอบกรมการทหารสื่อสาร60ชำระเงินตามขั้นตอนดังนี้
โอนเงินที่ เลขที่บัญชี 3662509263
ธ.กสิกรไทย ชื่อปริญญา สุโพธิ์

#แนวข้อสอบกรมการทหารสื่อสาร60
9  งานราชการ ประกาศ สมัครงาน หางาน งานราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง / ซื้อขายแลกเปลี่ยน / กศน#แนวข้อสอบสำนักงานกศน.60 ความรู้ความสามารถทั่วไป60 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2017, 07:08:36 PM
กศน#แนวข้อสอบสำนักงานกศน.60 ความรู้ความสามารถทั่วไป60

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
จำนวน 16 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่
14 กุมภาพันธ์ - 20 กุมภาพันธ์ 2560
โดยรับสมัครตำแหน่งดังนี้#แนวข้อสอบสำนักงานกศน.60
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636219908162251278.pdf#แนวข้อสอบสำนักงานกศน.60
ประกอบด้วย
- ข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- ข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546
- ข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
- แนวข้อสอบ พ.ร.ฏ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546
- แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.2539
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
- การใช้ โปรแกรม SPSS เบื้องต้น
- ข้อสอบ Microsoft powerpoint
- ข้อสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบ Microsoft Excel
- แนวข้อสอบ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
#แนวข้อสอบสำนักงานกศน.60


#ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์  ราคา 399 บาท#แนวข้อสอบสำนักงานกศน.60
----------------------------------------------------

กดติดตามข่าวสารเปิดสอบราชการและ#แนวข้อสอบสำนักงานกศน.60ได้ที่
https://www.facebook.com/terbtopanit
------------------------------------------------------------------
#แนวข้อสอบสำนักงานกศน.60
เอกสาร#แนวข้อสอบสำนักงานกศน.60พร้อมเฉลยทุกชุด
รวมทุกวิชาที่ออกสอบเกี่ยวกับ#แนวข้อสอบสำนักงานกศน.60ตรียมตัวสอบ

#เอกสารส่งไฟล์ทางอีเมล์ ราคา 399.-

ติดต่อทาง https://www.facebook.com/terbtopanit
โทร 0884977046
Line parinya.su
mail unverlive@gmail.com
สนใจ#แนวข้อสอบสำนักงานกศน.60 ชำระเงินตามขั้นตอนดังนี้
โอนเงินที่ เลขที่บัญชี 3662509263
ธ.กสิกรไทย ชื่อปริญญา สุโพธิ์


#แนวข้อสอบสำนักงานกศน.60
10  งานราชการ ประกาศ สมัครงาน หางาน งานราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง / ซื้อขายแลกเปลี่ยน / กุมภา60#แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปสำนักงานกศน.60 สอบทุกตำแหน่ง60 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2017, 07:08:23 PM
กุมภา60#แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปสำนักงานกศน.60 สอบทุกตำแหน่ง60

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
จำนวน 16 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่
14 กุมภาพันธ์ - 20 กุมภาพันธ์ 2560
โดยรับสมัครตำแหน่งดังนี้#แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปสำนักงานกศน.60
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636219908162251278.pdf#แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปสำนักงานกศน.60
ประกอบด้วย
- ข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- ข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546
- ข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
- แนวข้อสอบ พ.ร.ฏ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546
- แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.2539
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
- การใช้ โปรแกรม SPSS เบื้องต้น
- ข้อสอบ Microsoft powerpoint
- ข้อสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบ Microsoft Excel
- แนวข้อสอบ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
#แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปสำนักงานกศน.60


#ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์  ราคา 399 บาท#แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปสำนักงานกศน.60
----------------------------------------------------

กดติดตามข่าวสารเปิดสอบราชการและ#แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปสำนักงานกศน.60ได้ที่
https://www.facebook.com/terbtopanit
------------------------------------------------------------------
#แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปสำนักงานกศน.60
เอกสาร#แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปสำนักงานกศน.60พร้อมเฉลยทุกชุด
รวมทุกวิชาที่ออกสอบเกี่ยวกับ#แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปสำนักงานกศน.60ตรียมตัวสอบ

#เอกสารส่งไฟล์ทางอีเมล์ ราคา 399.-

ติดต่อทาง https://www.facebook.com/terbtopanit
โทร 0884977046
Line parinya.su
mail unverlive@gmail.com
สนใจ#แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปสำนักงานกศน.60ชำระเงินตามขั้นตอนดังนี้
โอนเงินที่ เลขที่บัญชี 3662509263
ธ.กสิกรไทย ชื่อปริญญา สุโพธิ์


#แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปสำนักงานกศน.60
11  งานราชการ ประกาศ สมัครงาน หางาน งานราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง / ซื้อขายแลกเปลี่ยน / พร้อมเฉลย#คู่มือเตรียมสอบศูนย์การทหารปืนใหญ่2560 240อัตรา เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2017, 09:35:19 PM
พร้อมเฉลย#คู่มือเตรียมสอบศูนย์การทหารปืนใหญ่2560 240อัตรา

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ รับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 240 อัตรา
ประกาศศูนย์การทหารปืนใหญ่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เพื่อบรรจุให้หน่วยในส่วนกำลังรบ ประจำปีงบประมาณ 2560  ศูนย์การทหารปืนใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการ เหล่าทหารปืนใหญ่ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ในหน่วย ทหารปืนใหญ่ ในส่วนกำลังรบ จำนวน 240 อัตรา ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ#แนวข้อสอบศูนย์การทหารปืนใหญ่60
1. เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการใน เหล่าทหารปืนใหญ่ อย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจำการในเหล่าทหารปืนใหญ่ ที่รับราชการมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ใน 30 เมษายน 2560 โดยมีอายุ ไม่เกิน 25 ปี
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้การรับรอง

การรับสมัครสอบคัดเลือก#แนวข้อสอบศูนย์การทหารปืนใหญ่60
โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 ? 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 นาฬิกา ถึง 1600 นาฬิกา (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสามารถขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ สถานที่รับสมัคร ห้องเรียนหมายเลข 101 กรมนักเรียน โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  รายละเอียดเพิ่มเติม http://artycenter.rta.mi.th  ตลอด 24 ชั่วโมง#แนวข้อสอบศูนย์การทหารปืนใหญ่60#คู่มือเตรียมสอบศูนย์การทหารปืนใหญ่2560
ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบภาษาไทย
- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบอังกฤษ
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ปัจจุบัน มกราคม 2560
- ถาม - ตอบ ความรู้เบื้องต้นในหลักสูตรการฝึกทหารใหม่?
- แนวข้อสอบเหล่าทหารปืนใหญ่ 1895 ข้อ พร้อมเฉลย

#ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์  ราคา 399 บาท#คู่มือเตรียมสอบศูนย์การทหารปืนใหญ่2560

----------------------------------------------------
กดติดตามข่าวสารเปิดสอบราชการและ#คู่มือเตรียมสอบศูนย์การทหารปืนใหญ่2560ได้ที่
https://www.facebook.com/KittiTest
รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รวบรวมข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบได้ จากสนามจริง
ติดตามหนังสือสอบมาใหม่ ฟรีที่นี่ https://www.facebook.com/KittiTest
ติดตามข่าวการสอบได้ที่  https://www.facebook.com/KittiTest
#คู่มือเตรียมสอบศูนย์การทหารปืนใหญ่2560
---------------------------------------------------------------------------------------------
** ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ#คู่มือเตรียมสอบศูนย์การทหารปืนใหญ่2560
โทร 0843767277
fono.9991@gmail.com
---------------------------------------------------------------------------------------------
#คู่มือเตรียมสอบศูนย์การทหารปืนใหญ่2560
-ส่งเป็นไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ)
---------------------------------------------------------------------------------------------
โปรดระวังพวกซื้อไปขายต่อ ข้อมูลจะไม่อัพเดต
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 3662509247 ธ.กสิกรไทย
ชื่อบัญชี กิตติยา สิมมา
โอนเงินแล้วแจ้งที่ 0843767277
*** ขอขอบพระคุณที่ไว้วางให้ #คู่มือเตรียมสอบศูนย์การทหารปืนใหญ่2560 ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จคุณ ค่ะ ***


#คู่มือเตรียมสอบศูนย์การทหารปืนใหญ่2560
12  งานราชการ ประกาศ สมัครงาน หางาน งานราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง / ซื้อขายแลกเปลี่ยน / 240อัตรา#แนวข้อสอบศูนย์การทหารปืนใหญ่60 พร้อมข้อสอบทหารปืนใหญ่60 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2017, 02:50:05 PM
240อัตรา#แนวข้อสอบศูนย์การทหารปืนใหญ่60 พร้อมข้อสอบทหารปืนใหญ่60

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ รับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 240 อัตรา
ประกาศศูนย์การทหารปืนใหญ่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เพื่อบรรจุให้หน่วยในส่วนกำลังรบ ประจำปีงบประมาณ 2560  ศูนย์การทหารปืนใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการ เหล่าทหารปืนใหญ่ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ในหน่วย ทหารปืนใหญ่ ในส่วนกำลังรบ จำนวน 240 อัตรา ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ#แนวข้อสอบศูนย์การทหารปืนใหญ่60
1. เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการใน เหล่าทหารปืนใหญ่ อย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจำการในเหล่าทหารปืนใหญ่ ที่รับราชการมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ใน 30 เมษายน 2560 โดยมีอายุ ไม่เกิน 25 ปี
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้การรับรอง

การรับสมัครสอบคัดเลือก#แนวข้อสอบศูนย์การทหารปืนใหญ่60
โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 ? 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 นาฬิกา ถึง 1600 นาฬิกา (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสามารถขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ สถานที่รับสมัคร ห้องเรียนหมายเลข 101 กรมนักเรียน โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  รายละเอียดเพิ่มเติม http://artycenter.rta.mi.th  ตลอด 24 ชั่วโมง#แนวข้อสอบศูนย์การทหารปืนใหญ่60
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร : ไฟล์แนบ#แนวข้อสอบศูนย์การทหารปืนใหญ่60
ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบภาษาไทย
- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบอังกฤษ
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ปัจจุบัน มกราคม 2560
- ถาม - ตอบ ความรู้เบื้องต้นในหลักสูตรการฝึกทหารใหม่?
- แนวข้อสอบเหล่าทหารปืนใหญ่ 1895 ข้อ พร้อมเฉลย

#ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์  ราคา 399 บาท#แนวข้อสอบศูนย์การทหารปืนใหญ่60
----------------------------------------------------

กดติดตามข่าวสารเปิดสอบราชการและ#แนวข้อสอบศูนย์การทหารปืนใหญ่60ได้ที่
https://www.facebook.com/terbtopanit
------------------------------------------------------------------
#แนวข้อสอบศูนย์การทหารปืนใหญ่60
เอกสาร#แนวข้อสอบศูนย์การทหารปืนใหญ่60พร้อมเฉลยทุกชุด
รวมทุกวิชาที่ออกสอบเกี่ยวกับ#แนวข้อสอบศูนย์การทหารปืนใหญ่60ตรียมตัวสอบ

#เอกสารส่งไฟล์ทางอีเมล์ ราคา 399.-

ติดต่อทาง https://www.facebook.com/terbtopanit
โทร 0884977046
Line parinya.su
mail unverlive@gmail.com
สนใจ#แนวข้อสอบศูนย์การทหารปืนใหญ่60ชำระเงินตามขั้นตอนดังนี้
โอนเงินที่ เลขที่บัญชี 3662509263
ธ.กสิกรไทย ชื่อปริญญา สุโพธิ์#แนวข้อสอบศูนย์การทหารปืนใหญ่60
13  งานราชการ ประกาศ สมัครงาน หางาน งานราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง / ซื้อขายแลกเปลี่ยน / 206อัตรา#แนวข้อสอบทหารสัญญาบัตร60 อัพเดทใหม่60 พร้อมเฉลย เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2016, 09:00:25 PM
206อัตรา#แนวข้อสอบทหารสัญญาบัตร60 อัพเดทใหม่60 พร้อมเฉลย

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก
การรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก#แนวข้อสอบทหารสัญญาบัตร60
https://drive.google.com/file/d/0BzmOek4uc1Dkc3NHRGdXdmZKM1U/view

คำแนะนำคลิกที่นี่เพื่ออ่าน#แนวข้อสอบทหารสัญญาบัตร60
https://drive.google.com/file/d/0BzmOek4uc1DkM1NVak04MTZrOFE/viewเลือกเลย#แนวข้อสอบทหารสัญญาบัตร60
รายละเอียด#แนวข้อสอบทหารสัญญาบัตร60


#แนวข้อสอบทหารสัญญาบัตร60
กลุ่มสอบที่ 5 นิติศาสตร์
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษ(ทหารสัญญบัตร)
- ความรู้เกี่ยวกับการทหาร
- แนวข้อสอบสังคมและวัฒนธรรมไทย
- ประวัติศาสตร์ไทย
- ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ปัจจุบัน ตุลาคม 2559
- แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา
- แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
- แนวข้อสอบกฏหมายแพ่งและพาณิชย์
- แนวข้อสอบพิจารณาคดีความแพ่ง
- แนวข้อสอบ พรบ.และกฎหมายทั่วไป


#แนวข้อสอบทหารสัญญาบัตร60
กลุ่มสอบที่ 6 การเงินการบัญชี
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษ(ทหารสัญญบัตร)
- ความรู้เกี่ยวกับการทหาร
- แนวข้อสอบสังคมและวัฒนธรรมไทย
- ประวัติศาสตร์ไทย
- ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ปัจจุบัน ตุลาคม 2559
- แนวข้อสอบการเงิน
- แนวข้อสอบการเงินและบัญชี_เฉลยละเอียด
- แนวข้อสอบการบัญชี
- แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับบัญชีการเงินและงบประมาณ


#แนวข้อสอบทหารสัญญาบัตร60
กลุ่มสอบที่ 4 ศิลปะศาสตร์
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษ(ทหารสัญญบัตร)
- ความรู้เกี่ยวกับการทหาร
- แนวข้อสอบสังคมและวัฒนธรรมไทย
- ประวัติศาสตร์ไทย
- ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ปัจจุบัน ตุลาคม 2559
- ความรู้ทางวิชาสังคมศึกษา
- แนวข้อสอบ พรบ.และกฎหมายทั่วไป
- แนวข้อสอบ วิชาเศรษฐศาสตร์
- แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค
- แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์มหภาค
- แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์


#แนวข้อสอบทหารสัญญาบัตร60
กลุ่มสอบที่ 3 วิทยาศาสตร์ ประเภท ข
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษ(ทหารสัญญบัตร)
- ความรู้เกี่ยวกับการทหาร
- แนวข้อสอบสังคมและวัฒนธรรมไทย
- ประวัติศาสตร์ไทย
- ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ปัจจุบัน ตุลาคม 2559
- แนวข้อสอบฟิสิกส์
- แนวข้อสอบชีววิทยา
- แนวข้อสอบวิชาเคมี
- แนวข้อสอบสถิติเบื้องต้น
- แนวข้อสอบคำนวณสถิติเบื้องต้น
- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์

#และกลุ่มอื่นๆติดต่อได้ทาง inbox
https://www.facebook.com/messages/kittitest

#ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์  ราคา 399 บาท#แนวข้อสอบทหารสัญญาบัตร60

----------------------------------------------------
กดติดตามข่าวสารเปิดสอบราชการและ#แนวข้อสอบทหารสัญญาบัตร60ได้ที่
https://www.facebook.com/KittiTest
รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รวบรวมข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบได้ จากสนามจริง
ติดตามหนังสือสอบมาใหม่ ฟรีที่นี่ https://www.facebook.com/KittiTest
ติดตามข่าวการสอบได้ที่  https://www.facebook.com/KittiTest
#แนวข้อสอบทหารสัญญาบัตร60
---------------------------------------------------------------------------------------------
** ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ#แนวข้อสอบทหารสัญญาบัตร60
โทร 0843767277
fono.9991@gmail.com
---------------------------------------------------------------------------------------------
#แนวข้อสอบทหารสัญญาบัตร60
-ส่งเป็นไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ)
---------------------------------------------------------------------------------------------
โปรดระวังพวกซื้อไปขายต่อ ข้อมูลจะไม่อัพเดต
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 3662509247 ธ.กสิกรไทย
ชื่อบัญชี กิตติยา สิมมา
โอนเงินแล้วแจ้งที่ 0843767277
*** ขอขอบพระคุณที่ไว้วางให้ #แนวข้อสอบทหารสัญญาบัตร60 ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จคุณ ค่ะ ***


#แนวข้อสอบทหารสัญญาบัตร60
14  งานราชการ ประกาศ สมัครงาน หางาน งานราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง / ซื้อขายแลกเปลี่ยน / ม6เทียบเท่า#แนวข้อสอบพนักงานปกครอง59 กรมการปกครอง59 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2016, 02:23:22 AM
ม6เทียบเท่า#แนวข้อสอบพนักงานปกครอง59 กรมการปกครอง59

กรมการปกครอง  รับสมัครลูกจ้าง#แนวข้อสอบพนักงานปกครอง59
สังกัดกรมการปกครอง ประจำปี 2560 จำนวน 5 อัตรา
ประกาศ กรมการปกครอง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมการปกครอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กรมการปกครอง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมการปกครอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนกลาง (กรม)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง#แนวข้อสอบพนักงานปกครอง59
อัตราเงินเดือน 8,000 บาท / เดือน
จำนวนอัตราว่าง 5 อัตรา#แนวข้อสอบพนักงานปกครอง59

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 18 พฤศจิกายน 2559 (ในเวลาราชการ)
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร File แนบ#แนวข้อสอบพนักงานปกครอง59
https://person.dopa.go.th/web_dopaperson/upload/file_news/37425591104162001.pdf


เลือกเลย#แนวข้อสอบพนักงานปกครอง59
รายละเอียด#แนวข้อสอบพนักงานปกครอง59

#แนวข้อสอบพนักงานปกครอง59
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
- แนวข้อสอบงานพัสดุและสารบรรณ
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์- Microsoft Excel
- แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์- Microsoft Word
- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปประจำปี 2559
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ปัจจุบัน ตุลาคม 2559
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

#ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์  ราคา 399 บาท#แนวข้อสอบพนักงานปกครอง59

----------------------------------------------------
กดติดตามข่าวสารเปิดสอบราชการและ#แนวข้อสอบพนักงานปกครอง59ได้ที่
https://www.facebook.com/KittiTest
รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รวบรวมข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบได้ จากสนามจริง
ติดตามหนังสือสอบมาใหม่ ฟรีที่นี่ https://www.facebook.com/KittiTest
ติดตามข่าวการสอบได้ที่  https://www.facebook.com/KittiTest
#แนวข้อสอบพนักงานปกครอง59
---------------------------------------------------------------------------------------------
** ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ#แนวข้อสอบพนักงานปกครอง59
โทร 0843767277
fono.9991@gmail.com
---------------------------------------------------------------------------------------------
#แนวข้อสอบพนักงานปกครอง59
-ส่งเป็นไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ)
---------------------------------------------------------------------------------------------
โปรดระวังพวกซื้อไปขายต่อ ข้อมูลจะไม่อัพเดต
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 3662509247 ธ.กสิกรไทย
ชื่อบัญชี กิตติยา สิมมา
โอนเงินแล้วแจ้งที่ 0843767277
*** ขอขอบพระคุณที่ไว้วางให้ #แนวข้อสอบพนักงานปกครอง59 ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จคุณ ค่ะ ***


#แนวข้อสอบพนักงานปกครอง59
15  งานราชการ ประกาศ สมัครงาน หางาน งานราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง / ซื้อขายแลกเปลี่ยน / 5 อัตรา#แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไปสศช59 งานราชการ เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2016, 10:46:57 AM
5 อัตรา#แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไปสศช59 งานราชการ


สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ 5 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 พฤศจิกายน 2559

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร#แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไปสศช59
1. ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง#แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไปสศช59
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางโลจิสติกส์ ทางการบัญชี หรือทางการเงิน

รายละเอียดเพิ่มเติม#แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไปสศช59
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
http://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/pdf/092559/1477638434.pdf

#แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไปสศช59
เอกสารประกอบด้วย
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
- แนวข้อสอบงานพัสดุและสารบรรณ
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ความสามารถการวิเคราะห์ปัญหาและการสรุปเหตุผล_แนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ_1
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ_1
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


#ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์  ราคา 399 บาท#แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไปสศช59
----------------------------------------------------

กดติดตามข่าวสารเปิดสอบราชการและ#แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไปสศช59ได้ที่
https://www.facebook.com/terbtopanit
------------------------------------------------------------------
#แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไปสศช59
เอกสาร#แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไปสศช59พร้อมเฉลยทุกชุด
รวมทุกวิชาที่ออกสอบเกี่ยวกับ#แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไปสศช59ตรียมตัวสอบ

#เอกสารส่งไฟล์ทางอีเมล์ ราคา 399.-

ติดต่อทาง https://www.facebook.com/terbtopanit
โทร 0884977046
Line parinya.su
mail unverlive@gmail.com
สนใจ#แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไปสศช59ชำระเงินตามขั้นตอนดังนี้
โอนเงินที่ เลขที่บัญชี 3662509263
ธ.กสิกรไทย ชื่อปริญญา สุโพธิ์


#แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไปสศช59
หน้า: [1] 2 3