NICAboard

ข่าวสารจากNICAonline.com => การฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา => ข้อความที่เริ่มโดย: Nicaonline ที่ สิงหาคม 10, 2010, 01:40:56 PMหัวข้อ: ฟาร์มทะเลโดยชุมชนในทะเลสาบได้ผลผลิตกุ้งกุลาดำ/การปล่อย สูงสุดในโลก-ผลตอบแทน 792%
เริ่มหัวข้อโดย: Nicaonline ที่ สิงหาคม 10, 2010, 01:40:56 PM


   โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงหรือที่ชาวประมงพื้นบ้านในทะเลสาบรู้จักกันดีในชื่อ ฟาร์มทะเลโดยชุมชน ได้ดำเนินการมาปีนี้เป็นปีที่ 7 ผมขอนำข้อมูลเก่าในปี 2547-2548 มาวิเคราะห์พบว่า  มีความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นหลายเรื่องที่ควรจะมีการนำมาเล่าสู่กันฟัง ดังนี้ครับ  ในระหว่างเดือน กรกฎาคม 2547 ถึงเดือน กันยายน 2548  ได้ปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ รวมทั้งที่ได้รับบริจาคจากฟาร์มกุ้งเอกชนทั้งสิ้น 43.24 ล้านตัว ลงในทะเลสาบ  ชาวประมงสามารถจับกุ้งกุลาดำขนาด 16.5 ซม. (40.8 กรัม) หรือ 25 ตัว/กก.  ได้ผลผลิตทั้งสิ้น 137 ตัน คิดเป็นมูลค่า 34.25 ล้านบาท  โดยชาวประมงสามารถจับกุ้งได้ทั้งปี มีอัตราการจับคืน 7.83%  คิดเป็นผลผลิตกุ้ง/ลูกกุ้งที่ปล่อย 1 ล้านตัว เท่ากับ 3,168.6 กก. ผลตอบแทน 792.2%  หมายถึง ลงทุนไป 100 บาท ได้ผลตอบแทนกลับมาเกือบ 800 บาท สูงกว่าฟาร์มทะเลญี่ปุ่นและจีน ที่ให้ผลตอบแทน 200 และ 700% ตามลำดับ  อัตราการจับคืนสูงกว่าการทดลองที่ศรีลังกา  ที่ได้กลับคืนมาเพียง 3.5% เท่านั้น
   ลองกลับมาดูว่า  ทำไมการทำฟาร์มทะเลโดยชุมชนในทะเลสาบสงขลา จึงได้ผลผลิตสูงที่สุดในโลก  ประการแรก  สภาวะการประมงในทะเลสาบสงขลาถือว่าอยู่ในระดับ  การประมงเกินศักยภาพ หรือเรียกง่ายๆว่า “ภาวะล่มสลาย”  การปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำลงในแหล่งน้ำที่สัตว์น้ำที่เป็นผู้ล่าเหลือน้อย อาหารธรรมชาติมีพอเพียง  คุณภาพน้ำเหมาะสม กุ้งกุลาดำที่ปล่อยลงไป สามารถเติบโตได้ดี โดยกุ้งที่ปล่อยลงไปแต่ละครั้ง สามารถจับได้ตั้งแต่เดือนที่ 3 ถึงเดือนที่ 6  ประการที่ 2  ความเค็มที่เหมาะสม จากการศึกษาพบว่า ที่ระดับความเค็ม 12 ppt.  ลูกกุ้งกุลาดำที่ปล่อยไปสามารถโตเต็มที่จนสามารถจับคืนมาได้ 4.7%  เมื่อความเค็มสูงขึ้น อัตราการจับคืนจะสูงขึ้น ถ้าความเค็มสูงถึง 20 ppt.  อัตราการจับคืนจะสูงถึง 11%
   เป็นที่น่ายินดีครับปีนี้(2553) หน้าแล้งที่ผ่านมา เอลนิโญ่มาเยือน ทำให้ความเค็มในทะเลสาบสูงถึง 15 ppt.  ทราบว่า  ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง  ได้ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำลงไปบริเวณ อ.ปากพะยูน ต.เกาะนางคำ ต.เกาะหมาก  20 ล้านตัว หลังจากที่กรมประมงปล่อยลงในฟาร์มทะเลโดยชุมชนไปแล้ว 20 ล้านตัว คาดว่าผลผลิตกุ้งกุลาดำในปีนี้จะสูงกว่าปี 2548  ซึ่งถือเป็นสถิติการทำฟาร์มทะเล  กุ้งกุลาดำที่ให้ผลผลิต/การปล่อย ผลตอบแทน ที่สูงที่สุดในโลก

ยงยุทธ  ปรีดาลัมพะบุตร


หัวข้อ: Re: ฟาร์มทะเลโดยชุมชนในทะเลสาบได้ผลผลิตกุ้งกุลาดำ/การปล่อย สูงสุดในโลก-ผลตอบแทน 792%
เริ่มหัวข้อโดย: Zaab ที่ มีนาคม 30, 2011, 08:32:02 PM
ขอบคุณสำหรับโครงการดีๆครับ