NICAboard

ข่าวสารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประมง => สิ่งแวดล้อมทางน้ำและสภาพอากาศ => ข้อความที่เริ่มโดย: Nicaonline ที่ กรกฎาคม 04, 2004, 04:52:43 PMหัวข้อ: ฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจด้านการประมงของภาคใต้ได้
เริ่มหัวข้อโดย: Nicaonline ที่ กรกฎาคม 04, 2004, 04:52:43 PM
thaisnews.com
ประจำวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2547
หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ยืนยันสามารรถฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจด้านการประมงของภาคใต้ได้
 
(26 มิ.ย.47) นายกำพล แกล้วทนงค์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการเฉลิมพระเกียรติน้อมเกล้าถวายสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา สรรสร้างเครือข่ายประชาชน ครู เยาวชน เรื่อง " ทะเลสาบของเรา" โดยมีครู อาจารย์ นักเรียน และประชรชนเข้าสัมมนาประมาณ 100 คน ซึ่งคณะทำงานโครงการพัฒนาทะเลสาบจัดขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสร้างเครือข่ายในการพัฒนาฟื้นฟูทะเลสาบจากทุกภาคส่วน


ในโอกาสนี้หัวหน้าผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้บรรยายพิเศษและกล่าวว่า ทะเลสาบสงขลา****3 จังหวัดคือ พัทลุง สงขลา และนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ถึง 8,495 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดพัทลุง และกำลังเสื่อมโทรมอย่างน่าวิตก โดยมีสาเหตุสำคัญทั้งบนบก ภูเขา และทะเล เช่นการตัดไม้ทำลายป่า การพังทลายของหน้าดินลงสู่ทะเลสาบ การใช้ปุ๋ยและสารเคมีในการเกษตร การทิ้งน้ำเสียลงทะเล ขยะ การทำลายป่าชายเลน และการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย แต่ก็สามารถแก้ไขและฟื้นฟูได้ ถ้าทุกคนทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและประชาชนร่วมกับแก้ไขฟื้นฟู โดยคาดว่าเมื่อทะเลสาบสงขลาได้รับการฟื้นฟูก็จะเป็นแหล่งเศรษฐกิจด้านการประมงของภาคใต้ อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งจะส่งผลต่ออาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น.