อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (กุ้งกุลาดำ จำนวน 1.7 ล้านตัว ,ปลากะพงขาวจำนวน 20,000 ตัวและปลาตะกรับ จำนวน 8,040 ตัว)