เทคนิคขุนปลากัดยักษ์ให้ใหญ่

(1/1)

nanriga:
เทคนิคขุนปลากัดยักษ์ให้ใหญ่

   กระแสความนิยมของปลากัดสวยงามในบ้านเรา มีแนวโน้มที่จะพัฒนามากขึ้น โดยเฉพาะปลากัดยักษ์เป็นปลากัดสวยงามเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ทำให้ตลาดปลากัดสวยงามในประเทศและต่างประเทศมีสีสันมากขึ้น ฟังดูอาจจะง่ายแต่สำหรับคนที่เริ่มเลี้ยงปลากัดยักษ์ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะการเลี้ยงไม่ใช่แค่เดินผ่านแล้วเอาอาหารโยนให้ปลากิน   การเลี้ยงปลากัดยักษ์สวยงามให้มีขนาดใหญ่ จากปากถึงโคนหางยาว 3 นิ้ว ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องเป็นปลาที่พิเศษ ผู้เลี้ยงต้องให้ความเอาใจใส่ค่อนข้างสูง ปัจจุบันปลากัดยักษ์ได้มีการบรรจุอยู่ในประเภทของการประกวดปลากัดสวยงามทั้งในและต่างประเทศ
   การคัดเลือกสายพันธุ์ปลากัดยักษ์ ปลาต้องอายุตั้งแต่ 5-6 เดือนขึ้นไป เป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ พ่อแม่พันธุ์เป็นปลากัดยักษ์สายเลือด 50% หรือ 100%  ต้องเลือกที่มีลำตัว 2.5-3 นิ้วขึ้นไป ตัวใหญ่ที่สุดในครอกและมีสีตามที่ต้องการที่สุด เข้าคู่และผสมพันธุ์ตามปกติ เทคนิคในการเลือกพ่อแม่พันธุ์ คือ พ่อพันธุ์จะให้สีที่ดี ส่วนตัวแม่พันธุ์จะให้โครงสร้างที่ดี น้ำที่ใช้ในการเพาะจะมีใบหูกวางผสมอยู่ด้วย เปอร์เซ็นต์ลูกปลาเป็นตัวผู้สูง ส่วนการอนุบาลลูกปลากัดยักษ์ เหมือนการอนุบาลปลากัดทั่วไป หลังจากไข่ฟักเป็นตัวได้ 2 วันจะเริ่มให้เหยื่อเป็นลูกไรน้ำจืดวันละ 1 ครั้ง แล้วดูดเศษอาหารที่ตกค้างที่ก้นภาชนะออก จากนั้นเติมน้ำใหม่ลงให้อยู่ในระดับเดิม ลูกปลาจะโตเร็ว 3 สัปดาห์หลังจากนั้น ลูกปลาจะโตกว่าปลากัดปกติ จับพ่อปลาออกอย่างระมัดระวัง แล้วย้ายลูกปลาออกไปยังอ่างที่เตรียมไว้ ระดับน้ำลึกครึ่งเมตร ตั้งในที่ร่ม อาหารลูกปลาจะเปลี่ยนจากไรแดงเป็นไส้เดือนน้ำ เป็นหลัก  สอง เดือนแรกลูกปลากัดยักษ์มีขนาดใหญ่ขึ้น ควรตักลูกปลาที่ไม่โตและตัวเมียที่มีโครงสร้างไม่ดีออก รักษาความสะอาดของน้ำ เพราะลูกปลากินอาหารเก่ง เดือนที่4 ลูกปลากัดจะมีขนาดเท่ากับปลากัดธรรมดา เริ่มเห็นความแตกต่างของปลาในครอกเดียวกัน ตัวที่มีสายเลือดปลากัดยักษ์จะมีขนาดลำตัวใหญ่ และเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ แต่ในขณะเดียวกันลูกปลากัดยักษ์บางตัว อาจจะหยุดการเจริญเติบโต เนื่องจากมีสายเลือดของปลากัดยักษ์น้อยกว่า ปัจจุบันการเพาะพันธุ์ปลากัดยักษ์สวยงามที่เป็นปลากัดยักษ์จริงๆคือ มีขนาดลำตัวใหญ่กว่า 3 นิ้ว ประมาณ    10-20 %เท่านั้น การเลือกซื้อปลากัดยักษ์ ควรเลือกที่มีอายุมากกว่า 18 สัปดาห์ขึ้นไป วิธีการเลือกซื้อปลากัดยักษ์ให้ได้ปลาที่มีขนาดใหญ่และอายุน้อย เลือกปลาที่ขอบตาและเกล็ดบนใบหน้าของปลาไม่หนาเกินไป ปลาว่ายน้ำได้ดี ไม่เซื่องซึม กระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา หลังจากปลามีอายุ 4 เดือนครึ่ง ควรแยกปลากัดยักษ์มาเลี้ยงเดี่ยวๆ เพื่อขุนให้ปลากัดยักษ์มีขนาดใหญ่ขึ้น ควรเลี้ยงในภาชนะที่กว้าง อุณหภูมิน้ำจะไม่เปลี่ยนแปลงเร็วเกินไป น้ำที่เลี้ยงจะไม่เน่าเสียง่าย จะต้องเป็นน้ำสะอาดปราศจากคลอรีน ควรเปลี่ยนน้ำสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ขึ้นอยู่กับปริมาณอาหารที่เลี้ยงกับอุณหภูมิด้วย ต้องเป็นอาหารสด เช่น ลูกน้ำ หนอนแดง วันละ 2 มื้อ อาหารสดสลับกับลูกปลาหางนกยูง เพราะเนื้อปลามีปริมาณโปรตีนสูง ไขมันต่ำ ช่วยให้ปลามีการเจริญเติบโตที่ดี
   ปัจจุบันปลากัดยักษ์สวยงามที่มีขนาดลำตัว 3 นิ้วขึ้นไป เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ อนาคตของปลากัดยักษ์ไทย ตีตลาดปลาสวยงามระดับโลกไทยเป็นชาติเดียวเท่านั้น ที่มีความสามารถในการเพาะพันธุ์ปลากัดให้มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก


ย่อจากเรื่อง...  เทคนิคขุนปลากัดยักษ์ให้มันใหญ่สมชื่อ
ย่อโดย...  ตุลฮาบ  หวังสุข
ที่มา...  FANCY  FISH นิตยสารส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ปีที่7 ฉบับที่79 พฤษภาคม   
              2550 หน้า 50-53

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ