พฤษภาคม 30, 2015, 01:00:38 AM
ข่าว: กลับสู่เว็บไซต์ www.nicaonline.com
หน้า: [1]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: บุญชู เพชรรักษ์ ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตปฏิรูปที่ดิน จ.พัทลุง  (อ่าน 6378 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
nanriga
systems Research
YaBB God
******

Karma: 0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3772


สวัสดีจ้า


ดูรายละเอียด
« เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2007, 10:11:12 AM »

บุญชู เพชรรักษ์ ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตปฏิรูปที่ดิน จ.พัทลุง"เศรษฐกิจพอเพียง" ถือเป็นปรัชญาที่เป็นสากล รัฐบาล หน่วยงาน องค์การต่างๆ รวมถึงระดับปัจเจกบุคคล สามารถใช้เป็นแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาประเทศและพัฒนาตนเองได้ โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมที่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังต้องเผชิญกับปัญหาต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่สูงขึ้น การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด ณ เวลานี้

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ได้เห็นความสำคัญของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้นำแนวคิดนี้มาใช้ในการพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยอาศัยภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้านต่างๆ มาถ่ายทอดให้กับเกษตรกร เน้นกระบวนการเรียนรู้บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของเกษตรกรเป็นหลัก ดังนั้น ทาง ส.ป.ก. จึงได้จัดประชุมเสวนาปราชญ์เกษตร และดำเนินงานโครงการขยายผลองค์ความรู้ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินขึ้นมา

คุณอร่าม แก้วนิล เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน กล่าวว่า หลังจากที่ทาง ส.ป.ก. ได้จัดการประชุมเสวนาเกี่ยวกับปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2549 ที่ผ่านมา ที่นิคมเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ทำให้มีการขยายผลในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีปราชญ์เกษตรกรเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ การสร้างเครือข่าย รวมทั้งการจัดทำกิจกรรมต่างๆ ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงให้ปรากฏออกมาเป็นรูปธรรมมากขึ้น นั่นคือ ทำอย่างไรให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเข้าใจแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำแนวคิดนี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต เพราะเศรษฐกิจพอเพียงจะทำให้เกษตรกรเหล่านี้หลุดพ้นจากวงจรของความยากจนได้ เนื่องจากเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้นั่นเอง

คุณอร่าม กล่าวว่า สำหรับขั้นตอนการดำเนินงานนั้น ได้มีการกำหนดชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ทั้งหมด 25 ชุมชน จากนั้นก็มีการคัดเลือกเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อดำเนินการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน โดยจะเน้นการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เน้นการฝึกทักษะด้านอาชีพต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนอีกด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้นกิจกรรมต่างๆ ต้องอาศัยแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสำคัญ

สำหรับปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดินที่ผู้เขียนจะนำทุกท่านไปเรียนรู้การดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกัน ก็คือ คุณลุงบุญชู เพชรรักษ์ บ้านเลขที่ 23 หมู่ 5 บ้านนาทราย ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง สำหรับกิจกรรมและวิถีชีวิตด้านการเกษตรของคุณลุงบุญชูนั้นมีจุดเด่นอยู่ที่การใช้ที่ดิน ส.ป.ก. ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด ด้วยการทำการเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี การทำสวนยางพารา การปลูกไม้สวนสมรมหลังบ้าน การปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงปลาไว้บริโภคในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่าย เมื่อเหลือจึงนำไปขายสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีการรวมกลุ่มกันผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาซักผ้า และสบู่ ไว้ใช้ในครัวเรือนอีกด้วย

คุณลุงบุญชู เล่าให้ฟังว่า ก่อนหน้านี้ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง เมื่อได้รับ ส.ป.ก. 4-01 ก็เลยมุ่งมั่นทำงานด้านการเกษตรอย่างจริงจังมากขึ้น โดยเฉพาะการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่าย และเป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับครอบครัวนั่นเอง ทั้งนี้ การผลิตส่วนใหญ่จะเป็นไปในลักษณะแบบผสมผสานในพื้นที่สวนยางพารา การปลูกผักปลอดสารพิษในกระถางบริเวณรอบบ้าน ซึ่งช่วยลดรายจ่ายให้กับครอบครัวได้มากทีเดียว

"เกษตรกรในพื้นที่อำเภอป่าพะยอมส่วนใหญ่จะทำสวนยางพารา และทำนาข้าวบางส่วน พื้นที่ส่วนใหญ่ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ ที่ผ่านมาเกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้ปุ๋ยเคมีกันมาก ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ดังนั้น จึงหันมาทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง และมีการรวมกลุ่มกันผลิตปุ๋ยชีวภาพในพื้นที่หมู่ 5 บ้านนาทราย เมื่อทำมาระยะหนึ่งปรากฏว่า รายจ่ายในการซื้อปุ๋ยลดลง จึงมีการประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อบต. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน เพื่อช่วยขยายเครือข่ายการผลิตปุ๋ยชีวภาพ รวมทั้งการถ่ายทอดแนวทางการผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษให้เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับรู้ร่วมกัน" คุณลุงบุญชูกล่าว

ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพัทลุงกล่าวว่า ที่ดินเป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร แม้ว่าตนเองจะมีปริมาณการถือครองที่ดินไม่มาก แต่ก็ใช้พื้นที่ทุกตารางนิ้วให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ด้วยการปลูกพืช ไม้ผลยืนต้น รวมทั้งปลูกผักสวนครัวต่างๆ นอกจากจะได้บริโภคกันเองในครัวเรือน ยังแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้าน และส่วนหนึ่งก็สามารถนำไปขายสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้อีกด้วย ดังนั้น อยากให้คนที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน หรือมีพื้นที่ทำกินไม่มาก ได้ศึกษาแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากทำให้เกษตรกรสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข นั่นคือ พอมี พอกิน พอใช้ รู้จักประหยัด อดออม มองเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่รอบตัว ไม่โลภจนเกินไป ตั้งใจทำมาหากิน แม้ว่าจะมีที่ดินน้อยนิด ก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้

นอกจากนี้ คุณลุงบุญชู ยังกล่าวอีกว่า หลังจากที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว ก็มีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบหลายประการด้วยกัน ที่สำคัญคือ การแลกเปลี่ยนความรู้ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ให้กับสมาชิกและเครือข่าย ปัจจุบันมีเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ตำบลป่าพะยอม จำนวน 28 ราย ที่เป็นเครือข่ายเดียวกับคุณลุงบุญชู อย่างไรก็ตาม ยังมีหลายหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอป่าพะยอม ที่คุณลุงบุญชูกำลังศึกษาอยู่นั่นเอง

คุณสมปอง โชติพืช ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอป่าพะยอม กล่าวว่า ทาง กศน.ป่าพะยอม นอกจากจะมีภารกิจหลักในการส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษาให้กับผู้ที่ไม่รู้หนังสือจนอ่านออกเขียนได้ ไปจนถึงมัธยมปลายแล้ว ยังส่งเสริมอาชีพต่างๆ งานถนัด ให้กับผู้สนใจทั่วไปด้วย โดยเฉพาะอาชีพด้านการเกษตรที่ถือเป็นอาชีพของคนส่วนใหญ่ในพื้นที่อำเภอป่าพะยอม ทาง กศน. ก็ได้เข้าไปให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ คุณลุงบุญชูถือเป็นนักเรียนดีเด่นและเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษาของ กศน. และประชาชนโดยทั่วไป ที่ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดำเนินชีวิตได้อย่างน่าประทับใจ

นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างของเกษตรกรไทยในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาต่างๆ ให้กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

ท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือจะเดินทางไปเยี่ยมเยียนคุณลุงบุญชู ก็สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ข้างต้น หรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ (086) 653-4047 ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ


หนังสือพิมพ์เทคโนโลยีชาวบ้าน  วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ปีที่ 19 ฉบับที่ 407  หน้า 106
บันทึกการเข้า

diamondpro55
Newbie
*

Karma: 0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2


ดูรายละเอียด เว็บไซต์
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 24, 2011, 09:14:43 AM »

ดีมากเลยครับ พอเพียง ตัวผมเอง กิเลส เยอะ เยอะมากๆ บางทีไม่มีความสุข เพราะไมได้ปล่อยวางบ้างเลย
บันทึกการเข้า

ขายเพชรและแหวนเพชรราคาสบายกระเป๋า

diamondpro55
Newbie
*

Karma: 0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2


ดูรายละเอียด เว็บไซต์
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 24, 2011, 09:16:49 AM »

ดีมากเลยครับ พอเพียง ตัวผมเอง กิเลส เยอะ เยอะมากๆ บางทีไม่มีความสุข เพราะไมได้ปล่อยวางบ้างเลย
บันทึกการเข้า

ขายเพชรและแหวนเพชรราคาสบายกระเป๋า

หน้า: [1]   ขึ้นบน
พิมพ์
 
กระโดดไป: