กระบี่จ่ายเพิ่มเครื่องมือประมงเสียหายจากสึนามิ

(1/1)

webmaster:
กระบี่จ่ายเพิ่มเครื่องมือประมงเสียหายจากสึนามิ

 
โดย ผู้จัดการออนไลน์  
 
       กระบี่ - จังหวัดกระบี่ ลงมติเห็นชอบให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ กรณียื่นอุทธรณ์กรณีเครื่องมือทำประมงได้รับความเสียหาย
       
       เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (29 พ.ย.) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรณีพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิถล่มกรณีของผู้ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากที่ได้รับการช่วยเหลือไปแล้วในเบื้องต้น โดยมี นายช่วงชัย เปาอินทร์ ปลัดจังหวัดกระบี่ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม โดยมีคณะกรรมการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประมาณ 10 คนร่วมพิจารณา
       
       นายช่วงชัย เปาอินทร์ ปลัดจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรณีพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรณีพิบัติที่ยื่นอุทธรณ์กรณีของเครื่องมือด้านการประมง กระชังปลา และโป๊ะ โดยได้จ่ายเงินช่วยเหลือตามมติหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการอุทธรณ์กำหนดเรียบร้อยแล้ว และที่ประชุมได้มีการยุติการช่วยเหลือทุกกรณีแล้วเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2548 ต่อมาได้มีผู้ประสบภัยธรณีพิบัติยื่นคำร้องไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี นายพินิจ จารุสมบัติ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้จังหวัดกระบี่ทบทวนให้ความช่วยเหลือ จึงได้มีการนำเรื่องดังกล่าวขึ้นมาพิจารณาอีกครั้ง
       
       สำหรับการพิจารณาให้การช่วยเหลือแก่ผู้ที่รับเงินการช่วยเหลือไปแล้ว แต่ไม่เพียงพอต่อมูลค่าความเสียหาย โดยจะพิจารณาให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมตามอัตรา ดังนี้ คือ กระชังเลี้ยงปลา ที่มีทะเบียน ให้การช่วยเหลือลูกละ 4,800 บาทและไม่มีทะเบียน 3,000 บาท
       
       สำหรับโป๊ะมีทะเบียนมูลค่าเกิน 1 แสนบาท ลูกละ 20,000 บาท ไม่มีทะเบียนลูกละ 15,000 บาท และโป๊ะที่มีทะเบียน มูลค่าไม่เกิน 1 แสนบาท ลูกละ 15,000 บาท และไม่มีทะเบียน ลูกละ 12,000 บาท
       
       ทั้งนี้ หักลบเงินช่วยเหลือในครั้งแรก สำหรับผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ มีทั้งสิ้นจำนวน 52 ราย ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้การช่วยเหลือผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ ตามระเบียบที่ได้กล่าวไปข้างต้น

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ