การแปรรูปมะขามเปรี้ยวยักษ์

(1/1)

atthasard:
มะขามเปรี้ยวยักษ์ เป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพราะนอกจากจะดูแลได้ง่าย ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีแล้ว ผลผลิตมะขามที่ได้ยังเก็บขายและนำมาแปรรูปได้ถึง 3 รุ่น โดยในช่วงตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม ไปจนถึงเมษายน แม่บ้านเกษตรกรที่นี่ จะรวมกลุ่มกันผลิตมะขามเปียกส่งขาย โดยจะเก็บฝักมะขามที่แก่และแห้งแล้ว หรือมีอายุตั้งแต่เริ่มติดฝัก 6 เดือนขึ้นไป ซึ่งสังเกตได้จากเนื้อมะขามจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ทั้งนี้มะขามเปรี้ยวยักษ์จะมีจุดเด่น คือ มีรสเปรี้ยวจัด ฝักใหญ่ เนื้อมาก มีเมล็ดน้อยกว่ามะขามพันธุ์พื้นบ้าน

หลังจากเก็บฝักมะขามมาแล้ว ก็จะนำมาตากผึ่งลมไว้ประมาณครึ่งวัน จึงนำมาแกะเปลือกออก หากฝักมะขามมีความชื้น หรือถูกน้ำฝน จะทำให้แกะเปลือกได้ยากจากนั้นก็จะใช้มีดปลายแหลมแคะเมล็ดออก แล้วจึงน้ำเนื้อมะขามที่ได้มาปั้นรวมกันเป็นก้อนน้ำหนักก้อนละประมาณ 1 ขีด ก็สามารถบรรจุถุงถุงละ 10 กิโลกรัม ส่งขายได้โดยในปีนี้ ขายได้ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 90-100 บาท เนื่องจากตลาดต้องการมาก เพราะสามารถนำไปแปรรูปได้หลากหลาย ทั้งในอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจสปา

มะขามเปรี้ยวยักษ์ เป็นพืชทางเลือกอีกชนิดหนึ่ง ที่ช่วยสร้างงาน และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และแม่บ้านเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

ติดต่อ สร้อยสน ปรกแก้ว เกษตรกร จ.กาญจนบุรี โทร.081-943-0793


http://www.ch7.com/news/news_thailand_detail.aspx?c=2&p=8&d=132438

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ