เลี้ยงไก่งวงเป็นระบบ ลดต้นทุน

(1/1)

atthasard:
คุณธนศักดิ์ คำด่าง เกษตรกรที่จังหวัดนครพนม มีวิธีการเลี้ยงที่ ทำให้ได้ไก่งวงคุณภาพดี และมีต้นทุนการเลี้ยงต่ำ

เกษตรกรได้นำภูมิปัญญาพื้นบ้านมาผสมผสานกับงานวิจัย หรือที่เรียกว่าภูมิปัญญาเชิงวิจัย โดยศึกษาการเจริญเติบโต และได้ปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยง จนในปัจจุบันประสบผลสำเร็จ สามารถเลี้ยงไก่งวงให้เป็นระบบได้ เริ่มจากจะต้องจัดทำคอกเลี้ยง โดยแยกเลี้ยงเป็นรุ่น ๆ ได้แก่คอกพ่อแม่พันธุ์ คอกฟักไข่ คอกอนุบาล คอกไก่เล็ก คอกไก่รุ่น คอกไก่เตรียมขุนและคอกไก่ขุน เพื่อให้ดูแลได้ทั่วถึง และง่ายต่อการป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นได้ สำหรับอาหารที่ใช้เลี้ยงไก่งวง เกษตรกรจะผสมอาหารเองโดยใช้หญ้าสด หยวกกล้วย ผักบุ้ง ซึ่งเป็นพืชที่มีอยู่ในพื้นที่ อย่างละ 1 ส่วน เป็นส่วนผสมหลัก นำไปผสมกับมันสำปะหลังป่น 1 ส่วน รำละเอียด 4 ส่วน และปลาป่นอีก 1 ส่วน คลุกเคล้าให้เข้ากัน เพื่อใช้เป็นอาหารข้น โดยจะให้ไก่งวงกินวันละ 1 ครั้งในช่วงเช้า และเสริมด้วยเศษหญ้า และเศษผักในช่วงบ่าย รวมทั้งยังได้นำพืชสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ที่ปลูกในสวน เช่น เหงือกปลาหมอ ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน ไพล ซึ่งล้วนแล้วแต่มีสรรพคุณทางยา มาบดใส่ผสมในอาหารด้วย เพื่อช่วยบำรุงและสร้างภูมิคุ้มกันโรค จึงไม่ต้องฉีดวัคซีนให้ไก่งวงเลย ตลอดระยะเวลาในการเลี้ยง นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายของแต่ละวันเกษตรกรยังได้ปล่อยไก่งวงเดินเล่น ในพื้นที่ว่างที่จัดไว้ เพื่อลดอาการเครียด

คุณธนศักดิ์บอกว่า มีต้นทุนค่าอาหารในการเลี้ยงไก่งวง เพียงมื้อละ70 บาทเท่านั้น แต่ไก่งวงมีอัตราการรอดตายสูง ปลอดโรค และจำหน่ายได้น้ำหนักดี เกษตรกรที่สนใจ สามารถนำระบบการเลี้ยงของคุณธนศักดิ์ ไปปรับใช้ได้นะครับ


คุณธนศักดิ์ คำด่าง,โทร.089-863-6513

http://www.ch7.com/news/news_thailand_detail.aspx?c=2&p=8&d=122473

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ