แปรรูปมะขามเปรี้ยวยักษ

(1/1)

atthasard:
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะขามเปรี้ยวยักษ์  ที่ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทร จังหวัดกาญจนบุรี เกิดจากการรวมตัวกันของแม่บ้านเกษตรกร เพื่อนำมะขามเปรี้ยวยักษ์ ผลผลิตที่มีปริมาณมากในพื้นที่ มาแปรรูปขายเพื่อเพิ่มมูลค่า

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ก็คือ มะขามเปรี้ยวยักษ์แช่อิ่มซึ่งจะผลิตกันมากในช่วงนี้ วิธีการทำเริ่มจากเก็บฝักมะขามที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่ออกดอก นำมาปอกเปลือกออก แล้วแช่ในน้ำเกลือ ทิ้งไว้ 3 วัน  เพื่อลดความเปรี้ยว  และทำให้เนื้อมะขามไม่ดำ ในขั้นตอนนี้ ทางกลุ่มสามารถส่งขายเป็นมะขามดองน้ำเกลือ ให้กับโรงงานได้

ส่วนที่เหลือจากขายส่งโรงงาน ก็จะนำมาแปรรูปเป็นมะขามแช่อิ่ม โดยนำมะขามที่ดองน้ำเกลือไว้แล้ว มาแกะเมล็ดในออก แล้วแช่เฉพาะเนื้อมะขามลงในน้ำปูนใสนาน 3 ชั่วโมง

ส่วนการแช่อิ่มมะขาม ให้ต้มน้ำตาลทรายกับน้ำ คนให้ละลายทิ้งไว้จนเย็น โดยใช้น้ำตาลทรายอัตราส่วน 8 ขีด น้ำ 1 ลิตร ต่อเนื้อมะขาม 1 กิโลกรัม แล้วเรียงเนื้อมะขามที่แช่น้ำปูนใส่แล้วลงในภาชนะ  เทน้ำเชื่อมลงไปจนท่วม ปิดฝาภาชนะทิ้งไว้ 10 วัน ก็สามารถขายได้ ทั้งนี้ระหว่างการแช่อิ่ม จะต้องนำน้ำเชื่อมที่แช่มะขามมาต้ม และเทกลับลงใหม่วันละครั้ง วิธีนี้ช่วยให้เก็บมะขามแช่อิ่มไว้ได้นาน และยังไม่จำเป็นต้องใส่สารกันบูดลงไปอีกด้วย

กิจกรรมดังกล่าว ช่วยเพิ่มมูลค่ามะขามเปรี้ยวยักษ์ได้หลายเท่าตัว จากที่ขายมะขามสดได้เพียงกิโลกรัมละ 5-10 บาท เมื่อนำมาแช่อิ่ม จะขายได้สูงถึงกิโลกรัมละ 120-150 บาท และช่วยให้แม่บ้านเกษตรกรมีงานทำ และมีรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

http://www.ch7.com/news/news_thailand_detail.aspx?c=2&p=8&d=120520

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ