เครื่องใส่ปุ๋ยประหยัดแรงงาน

(1/1)

atthasard:
นายสาธิต จิ๋วทา เกษตรกร อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ได้ดัดแปลงเครื่องหยอดเมล็ดและใส่ปุ๋ยต้นข้าวโพดขึ้น จากเครื่องเดิมที่มีอยู่ซึ่งจะใช้หยอดเมล็ด และใส่ปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยอินทรีย์ได้เพียงชนิดเดียวเท่านั้น เพราะ ถ้าหากใช้ปุ๋ย 2 ชนิดผสมกัน จะทำให้เกิดปัญหาปุ๋ยอุดตันในท่อลำเลียง ซึ่งเสียเวลาในการหยอดปุ๋ย และเสียเมล็ดพันธุ์ในการเพาะปลูกโดยเปล่าประโยชน์

เครื่องดังกล่าวดัดแปลงโดยการเชื่อมแผ่นเหล็ก ในส่วนช่องใส่ปุ๋ย ขึ้นใหม่เป็น 3 ช่อง จากเดิมที่มี 2 ช่อง และปรับระบบผสมปุ๋ยใหม่ โดยให้ปุ๋ยลงมาผสมกันในท่อพลาสติกก่อนที่จะลงสู่ดิน แทนการผสมในถังปุ๋ย ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดปัญหาปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ ผสมกันแล้วจับตัวเป็นก้อน อุดตันท่อส่งปุ๋ย โดยใส่ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ในอัตรา 1 ต่อ 1 หรือในอัตราที่เกษตรกรต้องการ เมื่อเดินเครื่องรถไถที่มีเครื่องหยอดเมล็ด และใส่ปุ๋ยแล้ว เครื่องจะทำงานโดยอัตโนมัติ มีท่อหยอดปุ๋ย อยู่ด้านหน้า และจะปล่อยปุ๋ยออกมาตามท่อพลาสติกก่อน จากนั้นเมล็ดข้าวโพดจึงถูกปล่อยลงมา มีขากบ ไว้ใช้กลบดินโดยอัตโนมัติ

จากการดัดแปลงดังกล่าว เกษตรกรสามารถใส่ปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของพืช และประหยัดเวลาได้มาก ซึ่งใน 1 วัน สามารถปลูก ข้าวโพดได้ถึง 60 ไร่ มากกว่าการใช้แรงงานคน ที่สามารถทำได้เพียง 1ไร่ ต่อวัน เท่านั้น


(คุณสาธิต จิ๋วทา เกษตรกร อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย โทร.089-9572868

http://www.ch7.com/news/news_thailand_detail.aspx?c=2&p=8&d=119213

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ