ต้นพริกให้ผลผลิตน้อย

(1/1)

atthasard:
เกษตรกรผู้ปลูกพริกส่วนใหญ่จะพบปัญหา ต้นพริกให้ผลผลิตน้อย และมีแมลงศัตรูพืชระบาด เกษตรกรต้องใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมี จำนวนมาก ทำให้มีต้นทุนสูง ไม่คุ้มค่ากับผลผลิตที่ได้ และทำให้สภาพต้นโทรมเร็ว

คุณบำรุง ปัญญาดิลก เกษตรกรตำบลบางลือ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท มีเทคนิคเพิ่มผลผลิตให้ต้นพริก โดยใช้วิธีการโน้มกิ่ง ซึ่งได้สังเกตจาก การที่เห็นต้นกล้วยล้ม แล้วมีหน่อเล็กๆ แทงขึ้นมาใหม่ จึงทดลองนำวิธีนี้มาใช้กับต้นพริก เริ่มจากรดน้ำบริเวณโคนต้นพริก เพื่อให้ดินอ่อนตัวง่ายต่อการโน้ม จากนั้นเลือกต้นพริกที่จะโน้ม ต้องเป็นต้นที่กำลังออกดอก และติดเม็ดพริกอยู่ เพื่อให้น้ำหนักของเม็ดพริกเป็นตัวช่วยในการโน้มให้กิ่งนอน อยู่ในแนวระนาบกับพื้นดิน

วิธีการโน้ม จะใช้มือค่อยๆโน้มกิ่งลงมา ให้นอนอยู่ในแนวราบไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยยึด ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้ต้นพริกได้รับแสงแดดเต็มที่ทุกกิ่ง และแตกกิ่งอ่อนเพิ่มขึ้น ทรงพุ่มขยายใหญ่ขึ้น จึงทำให้ต้นพริก ออกดอกและติดผลมากขึ้น กว่าวิธีที่เกษตรกรทั่วๆไปดูแลกันอยู่ถึง 10 เท่าตัว และต้นไม่โทรมเร็ว ที่สำคัญไม่ต้องเสียค่าฮอร์โมน ค่าสารเคมีและค่าปุ๋ยเคมีเพิ่ม ส่วนการดูแลต้นพริกของเกษตรกรนั้น ไม่ได้ดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากปลูกแซมในสวนมะนาว จึงได้รับน้ำจากสปริงเกลอร์ที่เปิดให้กับต้นมะนาว ทำให้ไม่ต้องลงทุนมาก

นอกจากจะได้ผลผลิตที่ปลอดภัยแล้ว เกษตรกรยังไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยบำรุงต้น จึงทำให้ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า

http://www.ch7.com/news/news_thailand_detail.aspx?c=2&p=8&d=118947

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ