พฤษภาคม 25, 2015, 06:00:57 AM
ข่าว: กลับสู่เว็บไซต์ www.nicaonline.com
หน้า: [1]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: พัฒนาอาชีพประมงชายแดนใต้  (อ่าน 4968 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
chawiwan
YaBB God
*****

Karma: -1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1122


สวัสดีทุกท่านค่ะ


ดูรายละเอียด
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2005, 08:31:55 AM »

พัฒนาอาชีพประมงชายแดนใต้
เสริมศักยภาพชุมชน-สร้างความร่มเย็นสู่พื้นที่

 โครงการพัฒนาอาชีพ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดน ภาคใต้ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่รัฐบาลได้กำหนดขึ้นให้เป็นนโยบายสำคัญ เพื่อช่วยเหลือพี่ น้องในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ซึ่งปัจจุ บันสถานการณ์ก็ยังไม่สามารถยุติลงได้
 การพัฒนาอาชีพประมง เป็นอีกสาขาหนึ่งของการเกษตรกรรมเพื่อสร้างเสริมศักยภาพให้แก่ เกษตรกรและพี่น้องชาวประมงในพื้นที่ ได้มีแนวทางเพิ่มผลผลิตและจำหน่ายเป็นรายได้อย่างต่อ เนื่อง เพื่อการกินดีอยู่ดีและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
 นายสิทธิ บุณยรัตผลิน อธิบดีกรมประมง เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการพัฒนาอาชีพ ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด 109.97 ล้านบาท เพื่อดำเนินงานในโครงการพัฒนาอาชีพด้านประมงในโรงเรียนปอเนาะ และโครงการเกษตรเชิง พาณิชย์ (1 ฟาร์ม 1 ตำบล) ขณะนี้ได้เบิกจ่ายเงินไปแล้วรวมทั้งสิ้น 39.06 ล้านบาท
 ทั้งนี้ ในส่วนของโครงการพัฒนาอาชีพด้านประมง ในโรงเรียนปอเนาะ ซึ่งกรมประมงได้ เข้าไปส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก โดยได้มอบปัจจัยการผลิตให้กับโรงเรียนปอเนาะ ทั้งหมด 336 โรงเรียน แบ่งเป็น จ.สงขลา 6 โรงเรียน ปัตตานี 134 โรงเรียน นราธิวาส 96 โรงเรียน และสตูล 16 โรงเรียน ซึ่งมีโรงเรียนปอเนาะกว่า 150 แห่ง เริ่มทยอยจับปลา ดุกนำไปบริโภคและจำหน่ายแล้ว สำหรับผลผลิตทั้งหมดได้ประมาณ 10.43 ตันทาง ด้านการส่ง เสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกให้กับเกษตรกรรอบโรงเรียนปอเนาะ กรมประมงได้ฝึกอบรม และมอบปัจจัยการผลิตแล้ว 6,900 ราย มีเกษตรกรกว่า 800 ราย เริ่มทยอยจับปลาดุกไป บริโภคและจำหน่าย ผลผลิตรวมประมาณ 25 ตัน
 สำหรับโครงการเกษตรเชิงพาณิชย์ (1 ฟาร์ม 1 ตำบล) ปัจจุบันได้ฝึกอบรมและมอบปัจจัย การผลิตให้แก่กลุ่มเกษตรกรทั้งสิ้น 99 กลุ่ม เกษตรกรจำนวน 1,991 ราย เป็นที่เรียบร้อย แล้ว โดยในส่วนของผลสำเร็จของโครงการดังกล่าว กลุ่มเกษตรกรบางกลุ่มได้เริ่มทยอยนำผล ผลิตออกจำหน่ายแล้ว เช่น กลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงขาวในกระชัง ณ บ้านนอกค่าย จ.ปัตตานี หนึ่ง ในกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในระยะแรก สามารถจับปลากระพงขาวได้ถึง 4,300.4 กิ โลกรัม จำหน่ายทำรายได้เข้ากลุ่มประมาณ 360,000 บาท และยังเหลือผลผลิตที่ยังไม่ได้จำ หน่ายในกระชังอีก 6,000 กิโลกรัม
 "โครงการที่กรมประมงได้เข้าไปดำเนินการเพื่อส่งเสริมอาชีพด้านการประมงใน 5 จัง หวัดภาคใต้ ได้แก่ จ.สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล ถือว่าประสบความสำเร็จเป็น อย่างดี เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ซึ่ง กรมประมงจะพิจารณาแนวทางการดำเนินงานในแต่ละโครงการเพื่อขยายผลให้กับเกษตรกร ต่อไป"
 นอกจากโครงการพัฒนาอาชีพ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว กรมประมงยังได้รับอนุมัติ งบประมาณจำนวน 63.55 ล้านบาท จากกองอำนวยการส่งเสริมสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กอ.สสส.จชต.) เพื่อให้เร่งดำเนินงานโครงการตามแผนความต้องการของประชาชนที่ได้ เสนอขอผ่านทางจังหวัด ในพื้นที่ จ.ปัตตานี นราธิวาส และยะลา รวมทั้งสิ้น 5 โครงการหลัก
 สำหรับโครงการหลักดังกล่าว ได้แก่ โครงการเลี้ยงปลา ในพื้นที่ จ.ปัตตานี รวม 12 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง ไม้แก่น มายอ สายบุรี ยะหริ่ง โคกโพธิ์ ทุ่งยางแดง ปะนาเระ ยะรัง หนองจิก กะพ้อ และแม่ลาน งบประมาณรวม 36 ล้านบาท โครงการเลี้ยงปลาน้ำจืด ใน จ.ยะลารวม 8 อำเภอ งบประมาณ 21 ล้านบาท โครงการส่งเสริมอาชีพการประ มงขนาดเล็ก ในพื้นที่อ.เมือง และ ตากใบ จ.นราธิวาส ใช้งบประมาณรวม 1.4 ล้านบาท โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด (ปลากือเลาะ) ที่ต.ศรีบรรพต อ.สาครบุรี จ.นรา ธิวาส งบประมาณ 1.4 ล้านบาท และโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาอาชีพแก้ไขปัญหาชาวประ มงขนาดเล็ก ในพื้นที่ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี และต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส จำนวน 3.75 ล้านบาท
 อธิบดีกรมประมงกล่าวเพิ่มเติมว่า ภายหลังที่ได้รับงบประมาณจาก กอ.สสส.จชต.แล้ว กรมประมงจะเริ่มดำเนินการทันที โดยเฉพาะโครงการแก้ไขปัญหาชาวประมงพื้นบ้านที่ต้องการให้ หน่วยงานราชการจัดหาเรือประมงสำหรับเช่าทำการประมงในพื้นที่ ซึ่งกรมประมงจะจัดซื้อเรือ ประมงขนาดเล็ก จำนวนรวมทั้งสิ้น 15 ลำ จัดสรรให้กับชาวประมงพื้นบ้าน ในพื้นที่ ต.บ้าน กลาง อ.ปะนาเระจ.ปัตตานี 10 ลำ และที่ ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส จำนวน 5 ลำ เพื่อให้ชาวประมงได้เช่าทำการประมงในพื้นที่บริเวณชายฝั่ง
 "โครงการหลักทั้ง 5 โครงการที่กล่าวแล้วข้างต้นนั้น เป็นการสำรวจและสอบถามประชา ชนในพื้นที่ซึ่งได้เสนอความต้องการโดยผ่านทางจังหวัด ซึ่งถือเป็นความต้องการของเกษตรกรใน พื้นที่อย่างแท้จริง โดยเฉพาะการประกอบอาชีพด้านการประมง กรมประมงในฐานะที่เป็นหน่วย งานหลักที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว จะเร่งดำเนินการให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการให้ แก่เกษตรกรมากที่สุด"”อธิบดีกรมประมงกล่าวในตอนท้าย
 อย่างไรก็ตาม แม้เหตุการณ์ความสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่สามารถยุติลงได้ แต่ความร่วมมือร่วมใจจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศ ที่ ต้องการให้ประเทศชาติมีความสงบสุขและเกิดสันติสุด นับว่าช่วยเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้ แก่พี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เป็นอย่างดี และอีกไม่นานประชาชนชาวไทยก็จะมีชีวิตความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้นพร้อมๆกับความสงบสุขของบ้านเมืองอย่างยั่งยืนตลอดไป

ที่มา:หนังสือพิมพ์แนวหน้า
บันทึกการเข้า

หน้า: [1]   ขึ้นบน
พิมพ์
 
กระโดดไป: