เกษตรกรเพาะเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย

(1/1)

nanriga:
โดย บ้านเมืองออนไลน์ เมื่อเวลา 11:11:00  วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2553
 
เกษตรกรเพาะเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย

เกษตรกรเพาะเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย
พร้อมเพาะพันธุ์สร้างรายได้

ปลาดุกนั้นเป็นปลาน้ำจืดที่เกษตรกรนิยมเลี้ยงกันมากและส่วนมากปลาดุกที่นิยมเลี้ยงกันมากในปัจจุบันได้แก่ปลาดุกลูกผสมหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “ปลาดุกบิ๊กอุย” เป็นปลาที่เกิดจากการผสมระหว่างแม่ปลาดุกอุยซึ่งเป็นปลาดุกพื้นบ้านของไทยเนื้อมีสีเหลืองรสชาติอร่อย กับพ่อพันธุ์ปลาดุกเทศมีถิ่นกำเนิดในประเทศแอฟริกาเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่มีการเจริญเติบโตรวดเร็วมาก มีความต้านทานโรคสูงและสามารถปรับตัวเข้ากับธรรมชาติสภาพแวดล้อมได้ดีแต่ปลาดุกชนิดนี้มีเนื้อเหลวและมีสีซีดขาวไม่น่ารับประทาน ดังนั้นปลาดุกลูกผสมที่เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ใหม่ทางกรมประมงตั้งชื่อว่าปลาดุกอุยเทศ แต่โดยทั่วไปๆ ชาวบ้านเรียกกันว่าปลาดุกบิ๊กอุย เป็นปลาที่เลี้ยงง่ายเติบโตเร็วจึงมีเกษตรกรนิยมเลี้ยงกันมากในแถบพื้นที่ภาคกลางทางเหนือและทางภาคอีสานเนื่องจากนิสัยคนไทยซึ่งนิยมบริโภคเนื้อปลาอยู่แล้ว ซึ่งในปัจจุบันได้มีการรณรงค์ให้บริโภคอาหารโปรตีนจากเนื้อปลากันมากเพราะให้โปรตีนสูงย่อยง่าย มีราคาถูกประกอบเป็นอาหารได้หลายอย่าง เช่น แกงปลาดุก ฉู่ฉี่ปลาดุก ปลาดุกฟู ผัดเผ็ดปลาดุก สะเดาน้ำปลาหวาน ปลาดุกย่าง เป็นต้น

นางวันเพ็ญ รุ่งแสง อยู่บ้านเลขที่ 39 หมู่ 2 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เล่าว่า หลังจากประสบกับการขาดทุนในการปลูกส้มเขียวหวานก็หันมาศึกษาจากตำรับตำราเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยและจากฟาร์มต่างๆ จนกระทั่งแน่ใจว่าสามารถเลี้ยงเป็นอาชีพหลักได้จึงหันมาเอาดีทางเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยตลอดจนการเพาะพันธุ์ขาย โดยการลงทุนสร้างบ่อซีเมนต์และขุดบ่อดินปล่อยปลาขนาด 2-3 ซม.ในอัตรา 50-100 ตัวต่อตารางเมตร ใช้น้ำยาฟอร์มาลินใส่ในบ่อเลี้ยงป้องกันเชื้อโรคซึ่งอาจติดมากับลูกปลาในอัตราความเข้มข้นประมาณ 40 ส่วนในล้านคือน้ำฟอร์มาลิน 4 ลิตรต่อน้ำร้อยตัน และให้อาหารโดยการผสมคลุกกับน้ำปั้นเป็นก้อนให้ลูกปลาดุกกินโดยให้กินวันละ 2 ครั้งหว่านให้กินทั่วบ่อและบริเวณขอบบ่อ เมื่อลูกปลามีขนาดโตขึ้นยาวประมาณ 5-7 ซม.หลังจากนั้นก็ฝึกให้กินอาหารเม็ดได้และเมื่อปลาโตขนาด 2 ซม.จะให้อาหารเม็ดอย่างเดียวหรืออาหารเสริมต่างๆ ก็ได้ เช่นปลาเป็ดผสมรำละเอียดในอัตรา 9 ต่อ 1 หรือให้อาหารที่เป็นการลดต้นทุนอย่างอาหารผสมบดจากส่วนผสมต่างๆ เช่น ไส้ไก่ กระดูกไก่ เศษขนมปังหรือเลือดไก่เลือดหมูหรือเศษอาหารเท่าที่หาได้นำมาบดรวมกันแล้วผสมให้ปลากิน แต่การให้อาหารดังกล่าวจะต้องระวังถึงคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงให้ดีจากนั้นประมาณ 3-4 เดือนปลาจะมีขนาดประมาณ 200-400 กรัม ซึ่งผลผลิตที่ได้จะประมาณ 10-15 ตันต่อไร่ อัตราการรอดตายมีสูงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์และช่วงนี้ต้องมีการถ่ายเทน้ำเหมือนตอนเลี้ยงใหม่ๆ ระดับความลึกของน้ำในบ่อควรมีค่าประมาณ 40-50 ซม. เมื่อลูกปลาดุกเจริญเติบโตขึ้นในเดือนแรกจึงเพิ่มระดับน้ำสูงเป็นประมาณ 50-60 ซม. หลังจากย่างเข้าเดือนที่สองควรเพิ่มระดับน้ำให้สูงขึ้น 10 ซม.ต่ออาทิตย์ จนระดับน้ำในบ่อมีความลึก 1.20-1.50 เมตร การถ่ายเทน้ำควรเริ่มตั้งแต่การเลี้ยงผ่านไปประมาณ 1 เดือน โดยถ่ายน้ำประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ของน้ำในบ่อ 3 วันต่อครั้ง หรือถ้าน้ำในบ่อเริ่มเสียจะต้องถ่ายน้ำออกมากกว่าปกติ ส่วนการเกิดโรคของปลาดุกที่เลี้ยงมักจะเกิดจากปัญหาคุณภาพของน้ำในบ่อเลี้ยงไม่ดี ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุของการให้อาหารมากเกินไปจนอาหารเหลือเน่าเสีย เราสามารถป้องกันไม่ให้เกิดโรคได้โดยต้องหมั่นสังเกตว่าเมื่อปลาหยุดกินอาหารจะต้องหยุดให้อาหารทันที เพราะปลาดุกลูกผสมนั้นมีนิสัยชอบกินอาหารที่ให้ใหม่ โดยถึงแม้จะกินอิ่มแล้วถ้าให้อาหารใหม่อีกก็จะคายหรือสำรอกอาหารเก่าออกมาแล้วกินอาหารที่ให้ใหม่อีก ซึ่งปริมาณอาหารที่ให้ไม่ควรเกิน 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวปลาการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมอุยเทศเพื่อให้ได้ขนาดตามที่ตลาดต้องการนั้นสามารถเลี้ยงได้ทั้งในบ่อดินและบ่อซีเมนต์ การเลี้ยงในบ่อซีเมนต์นั้นต้องปรับสภาพของน้ำในบ่อที่เลี้ยงให้มีสภาพเป็นกลางหรือเป็นด่างเล็กน้อย แต่ต้องแน่ใจว่าบ่อซีเมนต์จะต้องหมดฤทธิ์ของปูน ระดับน้ำในบ่อเมื่อเริ่มปล่อยลูกปลาขนาด 2-3 ซม. ควรมีความลึกประมาณ 20-30 ซม. เมื่อลูกปลาเติบโตขึ้นค่อยๆ เพิ่มระดับน้ำให้สูงขึ้นตามลำดับโดยเพิ่มระดับน้ำประมาณ 10 ซม.ต่ออาทิตย์ ให้อาหารเม็ดประมาณ 5-10 เปอร์เซ็นต์ของขนาดน้ำหนักตัวปลาโดยปล่อยปลาในอัตรา 50-70 ตัวต่อตารางเมตรปลาจะเติบโตได้ขนาดประมาณ 150-250 กรัมต่อตัวในระยะเวลาเลี้ยงประมาณ 70-80 วัน อัตราการรอดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งอาหารที่ใช้เลี้ยงสามารถให้อาหารชนิดต่างๆ ทดแทนอาหารเม็ดได้ โดยใช้อาหารพวกไส้ไก่หรือเศษอาหารผสมกับปลาเป็ดก็ได้ แต่จำเป็นต้องถ่ายเทน้ำเพื่อป้องกันน้ำเสียควรต้องมีการถ่ายเทน้ำเมื่อเลี้ยงด้วยอาหารเม็ด การเลี้ยงในบ่อดิน การเลี้ยงในบ่อดินนั้นจะต้องเตรียมบ่อตามหลักการเตรียมบ่อเลี้ยงปลาทั่วๆ ไป ดังนั้นจะต้องตากก้นบ่อให้แห้งปรับสภาพก้นบ่อให้สะอาดใส่ปูนขาวเพื่อปรับสภาพของดินโดยใส่ปูนขาวในอัตราประมาณ  50-100 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ปุ๋ยคอกเพื่อให้เกิดอาหารธรรมชาติสำหรับลูกปลา นำน้ำเข้าบ่อโดยกรองไม่ให้ศัตรูของลูกปลาติดเข้ามากับน้ำจนมีระดับน้ำลึก 30-50 ซม. หลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นจึงปล่อยปลาและเพื่อให้ลูกปลามีอาหารกินควรเติมไรแดงในอัตราประมาณ 3 กิโลกรัมเพื่อเป็นอาหารแก่ลูกปลาหลังจากนั้นจึงให้อาหารผสมแก่ลูกปลา ลูกปลาที่นำมาเลี้ยงควรตรวจดูว่ามีสภาพปกติสมบูรณ์ การปล่อยลูกปลาลงในบ่อเลี้ยงพร้อมทั้งปรับสภาพอุณหภูมิของน้ำในถุงและน้ำในบ่อให้ใกล้เคียงกันก่อนโดยการแช่ถุงบรรจุลูกปลาดุกในน้ำประมาณครึ่งชั่วโมงจึงปล่อยลูกปลา ในการปล่อยลูกปลานั้นควรเป็นตอนเย็นหรือในเวลาเช้า           

นางวันเพ็ญ เล่าต่ออีกว่า ในส่วนของการคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์สามารถเลี้ยงได้ดีโดยการเลี้ยงแยกเพศเช่นเดียวกันกับการเลี้ยงในบ่อดินและให้อาหารก็เช่นเดียวกันเนื่องจากปลาดุกนั้นเป็นปลากินเนื้อและมีนิสัยชอบกินกันเอง ในการเลี้ยงพ่อพันธุ์ต้องมีอาหารอย่างเพียงพอและต้องเป็นปลาที่มีขนาดความยาวเกินกว่า 20 ซม.ขึ้นไป หรืออายุไม่ต่ำกว่า 11 เดือน ปลาเพศผู้ที่บริเวณใกล้ช่องทวารที่มีอวัยวะลักษณะเป็นติ่งเนื้อเรียวยาวยื่นออกมาลำตัวปลามีลักษณะเรียวยาว ส่วนปลาเพศเมียที่บริเวณใกล้ช่องทวารมีอวัยวะแสดงเพศเหมือนกันแต่ลักษณะติ่งเนื้อกลมมนซึ่งการพักพ่อแม่พันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุยได้จากการคัดแล้วนั้นนำมาพักใส่ภาชนะที่เตรียมไว้เช่นกะละมัง เติมน้ำให้ท่วมตัวปลาจากนั้นฉีดฮอร์โมนผสมเทียมเข้าต่อมใต้สมองของเพศเมีย 2 ครั้ง โดยครั้งแรกฉีด 1 โดส โดยทิ้งระยะห่างกัน 6 ชม. จากนั้นฉีดครั้งที่สองรวม 12 ชม. จึงทำการรีดไข่หลังจากเก็บต่อมใต้สมองจากปลาโดยเก็บต่อมได้แล้วทำการบดต่อมใต้สมองให้ละเอียดโดยบดในหลอดบดต่อมพร้อมทั้งเติมน้ำกลั่นลงไป 1 ซีซี. และบดให้ละเอียดอีกครั้งพร้อมที่จะฉีดเข้าไปในตัวปลาซึ่งฉีดเข้าบริเวณกล้ามเนื้อใต้ครีบหลังของปลาและการฉีดฮอร์โมนควรเช็ดตัวปลาให้แห้งจึงฉีดยาลงไปแล้วจึงค่อยๆ เติมน้ำยาในหลอดให้ครบ ไข่ปลาดุกที่สมบูรณ์เต็มที่นั้นจะมีสีน้ำตาลเข้มการรีดไข่ผสมกับน้ำเชื้อปลาดุกสำหรับปลาดุกเพศผู้นั้นไม่สามารถรีดน้ำเชื้อออกมาได้เพราะผนังท้องของปลาดุกนั้นหนาและท่อน้ำเชื้ออยู่ลึกซ่อนติดอยู่กับสันหลังจึงต้องผ่าท้องเอาน้ำเชื้อออกมา อีกอย่างหนึ่งปลาดุกเป็นปลาที่จับยากดังนั้นก่อนการรีดไข่จึงต้องสลบปลาเสียก่อนถ้าเห็นปลาสลบเฉื่อยชาแล้วจึงนำไปล้างน้ำสะอาดอีกครั้งแล้วรีดไข่ใส่ลงภาชนะที่รองรับหลังจากรีดไข่ออกมาแล้วจึงนำท่อน้ำเชื้อมาขยี้บนกระชอนผ้าแล้วใช้น้ำราดเพื่อล้างกระชอน การผสมเทียมดังกล่าวเป็นการผสมแบบเปียกหลังจากนั้นใช้ขนไก่คนประมาณ 1-2 นาทีจึงรินน้ำทิ้งนำน้ำใหม่ใส่ลงไปแล้วนำไปเพาะที่เตรียมเพาะฟักต่อไป

ทางด้านการตลาดนั้นได้จัดส่งไปขายให้ลูกค้าทางจังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงตลาดไทแต่ในช่วงนี้ราคาปลาไม่ค่อยตกอยู่ที่ กก.ละ 30 กว่าบาทแต่อาหารปลากลับมีราคาแพงแต่ถือว่ายังอยู่ได้เพราะกำไรน้อยหน่อยและต่อไปราคาปลาอาจจะดีขึ้นเพราะราคาตลาดปลานั้นมีขึ้นมีลง นางวันเพ็ญ กล่าว
สมยศ แสงมณี/ปทุมธานี
 
http://www.banmuang.co.th/Provinces.asp?id=205394

roetee:
ตัวมันใหญ่มากๆ เนื้อเยอะดี

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ