ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง

- ความคืบหน้าโครงการปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำชุมชน งวดที่ 2

- ความคืบหน้าโครงการปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำชุมชน งวดที่ 1

- โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน "ปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำชุมชน"

- อธิบดีกรมประมงให้สัมภาษณ์ ในรายการ ไทยสู้โควิท-19

- พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส จำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์ ผ่าน Fisheries Shop Ep:2 (88 foods)- พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส จำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์ ผ่าน Fisheries Shop Ep:1

- การเก็บรักษาน้ำเชื้อโดยวิธีแช่แข็ง

- เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รอด Ep. 4 อนุบาลลูกกุ้งอย่างไรให้แข็งแรง

- เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รอด Ep. 3 ลูกกุ้งพันธุ์ดีดูอย่างไร

- เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รอด Ep. 2 เตรียมบ่อดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

- เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รอด EP. 1 เปิดโมเดลเลี้ยงกุ้งสไตล์พี่หมอเจี๊ยบ

- การปรับปรุงพันธุ์กุ้งก้ามกรามโดยวิธีการคัดเลือกเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโต

- การเพาะและการอนุบาลปลาเทโพ

- ปลาม้า

- ธนาคารน้ำเชื้อปลาบึก

การเพาะเลี้ยงปลากดเหลือง

เรือใบเพื่อการประมง

การปรับปรุงพรรณไม้น้ำ

การเพาะเลี้ยงปลาช่อนทะเล

การเพาะเลี้ยงหอยเชลล์