อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง

07/05/61 ผสมเทียมปลาตะกรับ Breedding Spotted scat, Scatophagus argus

04/05/61 การเลี้ยงปลาตะกรับหรือปลาขี้ตังเบื้องต้น ตอนที่ 4

04/05/61 การเลี้ยงปลาตะกรับหรือปลาขี้ตังเบื้องต้น ตอนที่ 3

04/05/61 การเลี้ยงปลาตะกรับหรือปลาขี้ตังเบื้องต้น ตอนที่ 2 

04/05/61 การเลี้ยงปลาตะกรับหรือปลาขี้ตังเบื้องต้น ตอนที่ 1

02/05/61 สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสงขลาเร่งผลิตลูกปลาขี้ตังและลูกปลากะพงขาว

02/05/61 การเพาะพันธุ์ปลาหมอทะเล

01/05/61 การอนุบาลปลากะพงขาวในบ่อดิน

01/05/61 สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เร่งเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามล๊อตแรก 2 ล้านตัว

30/04/61 เร่งเพาะพันธุ์ปลาขี้ตังหลังยอดสั่งจองจำนวนมากจนผลิตไม่ทัน

30/04/61 คืบหน้าผสมเทียมปลาขี้ตัง