ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง

15/02/61 คัมภีร์วิถีรวย (13 พ.ค.59) ลุย สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จ.อยุธยา 

15/02/61 กบนอกกะลา : ปลานิล ปลาของพ่อ อาหารของโลก ช่วงที่ 1/4 (22 ธ.ค.59)

15/02/61 คัมภีร์วิถีรวย (24 ก.พ.60) ปลานิลสายพันธุ์จิตรลดา กัญญาฟาร์ม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

15/02/61 เทคนิคการเลี้ยงปลานิลในกระชังในบ่อดิน ให้ได้เงินล้านที่นครราชสีมา

13/02/61 ปราชญ์ชาวบ้าน "กุ้งคอนโดทำเงินหลักล้าน" 14-09-59

13/02/61 การเลี้ยงปลาช่อน | ในวงบ่อซีเมนต์ | อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

09/02/61 การเพาะพันธ์ุปลากรายให้เป็นเศรษฐี เขาทำกันอย่างไร

09/02/61 วิธีเพาะเลี้ยงปลาช่อน เชิงการค้าเพื่อเป็นแนวทางให้แก่เกษตรกรผู้ที่สนใจ