น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

การดำเนินการมอบสัตว์น้ำต่างถิ่นที่ไม่ต้องการเลี้ยงให้แก่กรมประมง หากประชาชนท่านใดเลี้ยงสัตว์น้ำต่างถิ่นและไม่ประสงค์จะเลี้ยงต่อ ขอความร่วมมืออย่านำไปปล่อยลงในแหล่งน้ำสาธารณะขอให้นำสัตว์น้ำต่างถิ่นมามอบให้กับสำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ เพื่อให้กรมประมงรับมอบไปดูแลและป้องกันไม่ให้หลุดรอดไปยังแหล่งน้ำสาธารณะ