ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

กำหนดการงานวันกุ้งไทยใต้ล่างครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 16 - 17 กันยายน 2560 ณ โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา