ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง รับสมัตรบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 31  กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2560 ในเวลาราชการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

 

http://www.nicaonline.com/web/download/1.pdf

 

หมายเหตุ  ใบรับรองแพทย์ต้องเป็นของหน่วยงานเท่านั้น  สามารถดาวน์โหลดได้ที่

 http://www.nicaonline.com/web/download/2.pdf