สำนักพระราชวังประกาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
ทรงเสด็จเปิดสถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งแห่งชาติ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
สำนักพระราชวังประกาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

การจัดกิจกรรมบำรุงและดูแลรักษาต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงปลูกด้วยกรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) จัดกิจกรรมบำรุงและดูแลรักษาต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปลูก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559 ที่เวียนมาถึงนี้ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญและอุทิศพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดมา โดยจัดกิจกรรมบำรุงและดูแลรักษาต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปลูก (ต้นนนทรี)

ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อบำรุงและดูแลรักษาต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงปลูกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559 เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ทรงปลูกให้เจริญเติบโตอย่างสมบรูณ์ ต่อไป

  • กิจกรรมนี้ได้เชิญชวนหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ และส่วนราชการ ในพื้นที่ร่วมกิจกรรม
  • จัดกิจกรรมพิธีสดุดีและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  • กิจกรรมบำรุงและดูแลรักษาต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปลูก
  • ปลูกต้นไม้ในสถานที่จัดกิจกรรม จำนวน 10 ต้น ณ บริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
  • รายงานผลการดำเนินกิจกรรมบำรุงและดูแลรักษาต้นไม้ ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 13 (สงขลา) เพื่อรายงานกรมป่าไม้
  • ติดตามและให้คำแนะนำในการบำรุงและดูแลรักษาต้นไม้

โดยมี นายอนุสร ตันโชติกุล นายอำเภอเมืองสงขลา เป็นประธานในพิธีในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประธานจุดธูปเทียน/เครื่องทองน้อย เป็นราชสักการะและกราบที่แท่นกราบ จากนั้นประธานในพิธีกล่าวสดุดีและถวายความอาลัยแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช และยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยเป็นเวลา 89 วินาที และได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) โดยนายธวัชชัย ลัดกรูด เป็นผู้กล่าวรายงาน จากนั้นประธานในพิธี ได้กล่าวเปิดกิจกรรม และได้เชิญชวนเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานในพื้นที่ช่วยบำรุงและดูแลรักษาต้นไม้ทรงปลูก และได้ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณที่จัดกิจกรรม

ภาพกิจกรรม