อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

ทางศูนย์ฯ เปิดจำหน่ายพันธุ์ลูกปลากระบอกดำ ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 2.50 บาท ให้แก่เกษตรกรผู้สนใจ

ติดต่อได้ที่
คุณวิจารณ์
087-3956066
หรือ 074-311895