ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

กุ้งขาวที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช กรมประมง เปิดจองลูกกุ้ง ขนาด P12 – 15 ราคาตัวละ 12 สตางค์ ได้ตั้งแต่วันนี้ แต่ลูกกุ้ง P จะเริ่มมีจำหน่ายช่วงเดือนมีนาคม เป็นต้นไป