อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

คู่มือแนะนำการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD)

 

- คู่มือสำหรับเกษตรกรฟาร์มเลี้ยง -

 

 

คู่มือสำหรับผู้ประกอบการด้านการประมง ทบ2 -

 

 

- คู่มือสำหรับเกษตรกรโรงเพาะฟักกุ้งทะเล -