อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ได้จัดโครงการ “ชุมชนเข้มแข็งตามชายแดนใต้”  โดยได้นำตัวแทนหมู่บ้านตำบลบาโร๊ะ จำนวน 36 คน  เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. - 11.30 น.