อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกันโรคCOVID-19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

คู่มือแนะนำการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19 ) ระลอกใหม่และรัฐบาลยังคงมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรไทย

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

ด้วยจังหวัดสงขลาได้มีคำสั่งและประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาตามมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2564 เวลา 18.00 น. ที่บริเวณหน้าลานหน้าพิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์ ถนนคนเดินสงขลา  นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิด