ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง นำพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 250,000 ตัว ภายใต้กิจกรรมฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา เพื่อเพิ่มผลผลิต ความอุดมสมบูรณ์และสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้ชุมชนรอบทะเลสาบ    โดยปล่อยลงทะเลสาบสงขลาบริเวณบ้านบางเตง หมู่ 3 ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยมีประมงอำเภอปากพะยูน หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอปากพะยูนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้