ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง ได้นำพันธุ์กุ้งกุลาดำ ขนาด PL37 จำนวน 500,000 ตัว มาปล่อยเนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 กันยายน 2564 กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

ณ เขตฟาร์มทะเลโดยชุมชน บริเวณทะเลสาบสงขลา บ้านศรีไชย หมู่ที่ 2 ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยมีสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา หน่วยป้องกันและปราบปรามประมง  น้ำจืดพัทลุง ผู้นำท้องถิ่น คณะครูโรงเรียนบ้านศรีไชย ประมงอาสา และชาวประมงในพื้นที่ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ ในครั้งนี้ด้วย