อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา   ปล่อยกุ้งแชบ๊วย ขนาด 1.6 - 2.0 ซม. จำนวน 600,000 ตัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม  พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 โดยมีนายมาวิทย์   อัศวอารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง เป็นประธานในพิธี