อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
×

Notice

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/20210323_002
Warning: imagejpeg(): Unable to open '/home/nicaonline/domains/nicaonline.com/public_html/web/cache/jw_sig/jw_sig_cache_a633dd285e_21364-__0.jpg' for writing: Permission denied in /home/nicaonline/domains/nicaonline.com/public_html/web/plugins/content/jw_sig/jw_sig/includes/helper.php on line 135
วันที่ 22 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง และประธานคณะทำงานจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายในทะเลสาบสงขลา พร้อมด้วยนายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก ผู้ตรวจราชการกรม เขต 5 นายจรูญศักดิ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง และนายอำนวย คงพรหม ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ร่วมประชุมหารือหน่วยงานในสังกัดกรมประมงในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อรับทราบข้อมูลการใช้เครื่องมือทำการประมงผิดกฏหมายในทะเลสาบสงขลา ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง โดยมี เรือโท นพดล จันทรมณี ประมงจังหวัดสงขลา นายมาวิทย์ อัตอารีย์ ผอ.ศทช.สงขลา นายสมชาย วิบูลย์พันธ์ ผอ.ศพท.สงขลา นายซุลกีฟลี ลติฟิปุตรา ผอ.ศูนย์ฯ ด่านตรวจประมง เขต 8 สงขลา นางจำเริญศรี ถาวรสุวรรณ ผอ.ศสส.สงขลา นายสิทธิพล เมืองสง ผอ.ศปท.สงขลา นายยุคล เหมบัณฑิต ห.กบจ.สนง.ปจ.สข. และประมงอำเภอในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา เข้าร่วมประชุม ต่อมาในเวลา 13.00 น ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา โดยมีนายวิกรมนัส เอื้อวิทูทิส ผอ.ศตส.สงขลา และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการปฎิบัติงาน พร้อมได้เน้นย้ำในการบูรณาการในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เชื่อมโยงกัน และการมุ่งเน้นให้บริการประชาชน ผู้ประกอบการอย่างเป็นมิตร รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส และสืบค้นตรวจสอบได้