ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
×

Notice

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/20210316_001
Warning: imagejpeg(): Unable to open '/home/nicaonline/domains/nicaonline.com/public_html/web/cache/jw_sig/jw_sig_cache_cf6033625b_1.jpg' for writing: Permission denied in /home/nicaonline/domains/nicaonline.com/public_html/web/plugins/content/jw_sig/jw_sig/includes/helper.php on line 135

วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมติดตามงานโครงการฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา ปี 2564

โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ และพิจารณาถึงแผนงานโครงการฯ ในการฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา โดยมีนายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก ผู้ตรวจราชการกรม นางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง นายยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ประมงจังหวัด และผู้แทนหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงเขต 2 (สงขลา) และหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง เข้าร่วมประชุมหารือถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินโครงการฯ รวมถึงเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และเกิดการใช้ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยรอบพื้นที่ทะเลสาบสงขลา

   {gallery}20210316_001{/gallery}