ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง นำพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 250,000 ตัว ภายใต้กิจกรรมฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา เพื่อเพิ่มผลผลิต ความอุดมสมบูรณ์และสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้ชุมชนรอบทะเลสาบ    โดยปล่อยลงทะเลสาบสงขลาบริเวณบ้านบางเตง หมู่ 3 ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยมีประมงอำเภอปากพะยูน หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอปากพะยูนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง นำพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 660,000 ตัว ภายใต้กิจกรรมฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา เพื่อเพิ่มผลผลิต ความอุดมสมบูรณ์และสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้ชุมชนรอบทะเลสาบ    โดยปล่อยลงทะเลสาบสงขลาบริเวณ หมู่ 1 ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยมีประมงอำเภอปากพะยูน  หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง นายกเทศมนตรีองค์การบริหารส่วนตำบลปากพะยูน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และชาวประมงในพื้นที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายนิคม  ละอองศิริวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับนายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง ได้นำพันธุ์กุ้งกุลาดำ ขนาด PL37 จำนวน 500,000 ตัว มาปล่อยเนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 กันยายน 2564 กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง ได้นำพันธุ์กุ้งกุลาดำ ขนาด 1.0 - 1.5 เซนติเมตร จำนวน 630,000 ตัว

ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา   ปล่อยกุ้งแชบ๊วย ขนาด 1.6 - 2.0 ซม. จำนวน 600,000 ตัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม  พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 โดยมีนายมาวิทย์   อัศวอารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง เป็นประธานในพิธี

วันที่ 22 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง และประธานคณะทำงานจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายในทะเลสาบสงขลา พร้อมด้วยนายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก ผู้ตรวจราชการกรม เขต 5 นายจรูญศักดิ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง และนายอำนวย คงพรหม ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ร่วมประชุมหารือหน่วยงานในสังกัดกรมประมงในพื้นที่จังหวัดสงขลา

#กรมประมง เปิดเวทีสาธารณะ จัดเสวนา “การบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพื้นที่ทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน” ปล่อยกุ้งกุลาดำ - กุ้งก้ามกราม กว่า 1.1 ล้านตัว พร้อมปลาตะกรับ - ปลากระบอกดำ 6,000 ตัวคืนถิ่นทะเลสาบสงขลา

วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมติดตามงานโครงการฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา ปี 2564

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 - 16.30 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา จัดการประชุมชี้แจงการจัดการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในบ่อดินและควบคุมการระบาดของโรค โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ร่วมมือกับอำเภอเทพาจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยปล่อยพันสัตว์น้ำ จำนวน 1,000,000 ตัว ในวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ วัดเทพาไพโรจน์ หมู่ที่ 4 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา