อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

ปลาไหลทะเลเป็นสัตว์ที่พบได้ในแนวปะการังอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งมักอาศัยอยู่ตามโพรงหิน สามารถขุดโพรงเป็นที่หลบซ่อนตัว และออกมาหากินในเวลากลางคืน ในธรรมชาติอาจพบอยู่ตัวเดียวหรืออยู่เป็นกลุ่มก็ได้ ปลาชนิดนี้จะผสมพันธุ์และวางไข่ในที่มีสาหร่ายหรือหญ้าทะเลที่อุดมสมบูรณ์

ปลาปักเป้า หรือ Puffer fish เป็นปลาชนิดหนึ่งที่พบได้ทั้งในน้ำจืด และน้ำเค็ม พบได้ทั่วไปทั้งในประเทศที่มีอากาศร้อน และอบอุ่น ในประเทศไทยปลาปักเป้าน้ำจืด เช่น ปลาปักเป้าเขียว ปลาปักเป้าเหลือง ปลาปักเป้าทอง พบได้ตามแหล่งน้ำต่าง ๆ เช่น หนอง คลอง บึง และตามแม่น้ำ สายต่าง ๆ

เกษตรไทยต้องเผชิญกับปัญหาศัตรูข้าวเพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่งนอกเหนือจากศัตรูข้าว (สัตว์) ที่ทำลายข้าวอยู่เป็นประจำได้แก่ หนู นก ปูนา (ชมพูนุชและทักษิณ 2542) นั่นคือ หอยเชอรี่ ๆ จัดเป็นศัตรูข้าวชนิดใหม่และไม่ใช่เป็นหอยประจำถิ่นฐานของประเทศไทย แต่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาและมีผู้นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ เพื่อเลี้ยงเป็นการค้าโดยเลี้ยงขายเป็นหอยสวยงามในตู้ปลา นอกจากนั้นยังมีการทำฟาร์มเลี้ยงเพื่อส่งออกเป็นอาหาร

กุ้งเคยจัดเป็นครัสเตเชียนขนาดเล็ก รูปร่างคล้ายกุ้ง จะดำรงชีวิตอยู่ใกล้ผิวทะเลโดยไม่จมลงไป ซึ่งอาจจะอยู่ในน้ำลึกประมาณหน้าแข้งถึงระดับหน้าอก ตัวกุ้งเคยมีขนาดยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร มีเปลือกบางและนิ่ม อาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงตามชายทะเลและลำคลองบริเวณป่าชายเลน ในแถบขั้วโลกใต้จะเป็นแพลงก์ตอนที่มีขนาดใหญ่ มันจะเป็นอาหารที่สำคัญของปลาวาฬ ส่วนในอ่าวไทย

จระเข้( Crocodile)เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ซึ่งยังคงดำรงชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบัน อยู่ในอันดับ โครโคดีเลีย (Crocodylia) มีชื่อเรียกแตกต่างกันไป ซึ่งส่วนมากจะพิจารณาจากรูปร่างลักษณะ ทั้งจากลักษณะทั้งตัว และความแตกต่างของบางส่วนโดยเฉพาะ เช่น จากรูปร่างของปาก จากเกล็ดบนหัวและคอ ความแตกต่างของฟัน เป็นต้น

 ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั้น เป็นสิ่งที่สวรรค์สร้าง เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินับตั้งแต่โลกที่มีสัณฐานค่อนข้างกลมคือ กำเนิดขึ้นตั้งแต่ยุคแรกๆ จนถึงยุคปัจจุบัน  ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเกิดขึ้นมิหยุดหย่อน   มีทั้งที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และที่ไม่เป็นอันตราย แล้วแต่ลักษณะของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น

     เมื่อพูดถึง แมงดา ทุกคนก็คงจะนึกถึงน้ำพริกแมงดาและก็คงจะเคยกินน้ำพริกแมงดากันมาบ้างแล้ว  ปัจจุบันน้ำพริกแมงดาได้กลายเป็นสินค้าอุตสาหกรรมไปแล้ว โดยมีโรงงานผลิตน้ำพริกแมงดาบรรจุขวดออกจำหน่ายกันอย่างแพร่หลายในท้องตลาด และทำให้มีผู้บริโภคกันมากขึ้น เนื่องจากสามารถเก็บไว้รับประทานได้นาน ๆ และพกพาติดตัวไปรับประทานในการเดินทางได้สะดวกอีกด้วย 

แม่เพรียง  หรือเพรียงทราย (sand worm) เป็นอาหารสดที่ในปัจจุบันเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งนิยมใช้เป็นอาหารเลี้ยงพ่อแม่กุ้งทะเล  เนื่องจากพ่อแม่พันธุ์กุ้งจากธรรมชาติที่ให้เพรียงทรายเป็นอาหารจะมีการพัฒนารังไข่ที่สมบูรณ์  ให้ไข่จำนวนมาก  และมีคุณภาพดี นอกจากนี้ยังใช้เพรียงทรายเป็นเหยื่อสำหรับตกปลา   ในธรรมชาติเพรียงทรายอาศัยฝังตัวใต้พื้นทรายบริเวณชายหาดน้ำปริ่มๆ หรือน้ำครึ่งหาด (intertidal zone)  และพบแพร่กระจายทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน

กุ้งทะเลเป็นสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เป็นที่นิยมบริโภคทั้งในและต่างประเทศ มีผลทำให้ความต้องการกุ้งทะเลเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี โดยเฉพาะประเทศไทยที่สามารถผลิตและส่งออกได้เป็นอับดับ 1 ของโลกตั้งแต่ปี 2534 จนถึงปัจจุบัน กุ้งทะเลจึงเป็นสัตว์น้ำที่มีความสำคัญและมีการศึกษาวิจัยในด้านต่าง ๆ เพื่อที่จะพัฒนาทางด้านการเลี้ยงให้มีคุณภาพและได้ผลผลิตกุ้งที่เพียงพอกับความต้องการ ซึ่งพฤติกรรมการกินอาหารของกุ้งก็มีความสำคัญอย่างมาก

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว นั่นเป็นเพราะคนทั่วโลกหันมาให้ความสนใจและบริโภคอาหารประเภทสัตว์น้ำกันมากขึ้น และเพื่อให้สัตว์น้ำมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงที่ให้ผลคุ้มค่าต่อการลงทุน