อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

บึงฉวาก เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 2 จังหวัด   คือ อำเภอเดิมบางนางบวช   จังหวัดสุพรรณบุรี   และอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท  มีทางรับน้ำธรรมชาติจากคลองบ้านเซียน คอลงบางลี่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท และรับน้ำจากคูส่งน้ำซึ่งผันน้ำมาจากแม่น้ำท่าจีน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี บึงฉวากมีความกว้างประมาณ 650 เมตร ความยาวประมาณ 6,500 เมตร ระดับน้ำลึกเฉลี่ย 2 เมตร รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,807 ไร่

เคยดุ่มเดินไปตามชายหาดกันบ้างไหมเจ้าคะ หรือตอนที่ขุดทรายเล่น เคยมองเห็นตัวอะไรกระโดดอยู่ไวๆ จนมองแทบไม่ทันกันบ้างไหม หรือเมื่อพลิกก้อนหินที่อยู่ปริ่มๆ น้ำสักก้อน อาจเห็นตัวอะไรเคลื่อนไหวอยู่ สัตว์เล็กๆ ตัวนี้มีความสำคัญแบบไม่ใช่เล็กๆ แลก็พบได้ทั่วไปเพียงแต่เราจะเห็นมันฤาไม่เท่านั้นเอง

เมื่อกล่าวถึงไส้เดือนดิฉันจำได้ว่าเมื่อตอนยังเป็นเด็กมีปัญหา...อะไรเอ๋ย...ที่ผู้ใหญ่มักจะถามและเจออยู่บ่อยครั้งนั่นคือ อะไรเอ๋ยชื่ออยู่บนฟ้าแต่กายาอยู่ใต้ดิน......(คำตอบคือ...ไส้เดือน)

ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเฉพาะปลาสวยงามมีหลายปัจจัยครับที่ทำให้ปลาที่เราเลี้ยงนั้นมีความสมบูรณ์  แข็งแรง และสวยงามอย่างเช่นอาหาร คุณภาพน้ำ สายพันธุ์  อุณหภูมิ เหล่านี้เป็นต้น แต่มีอีกอย่างครับที่สำคัญและมองข้ามไปไม่ได้เลย สิ่งนั้นก็คือระบบกรองครับโดยเฉพาะวัสดุกรองที่นำมาใช้

สำหรับวงการเลี้ยงปลา ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปลาสวยงาม หรือการเลี้ยงปลาเชิงพาณิชย์ นอกจากการให้อาหารที่เพียงพอเพื่อการเจริญเติบโตที่ดีของปลาแล้ว การจัดการคุณภาพน้ำถือเป็นเรื่องที่ผู้เลี้ยงต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการหมั่นกำจัดของเสีย เช่น ขี้ปลา เศษอาหารที่หลงเหลือ ให้ออกไปจากระบบ

สวัสดีค่ะ เป็นครั้งแรกและฉบับแรกที่ดิฉัน มีโอกาสได้นำเสนอบทความสู่ nicaonline.com ฉบับแรกนี้ ดิฉันนำเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตกเบ็ด อุ๊ย! การตกปลาค่ะ (อย่าคิดลึกนะ อิอิ) ซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไร ตกปลาแล้วได้อะไร ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ ใครได้ใครเสีย บทความฉบับนี้มีคำตอบค่ะ

จากการที่ได้ไปร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ เรื่องการเพิ่มศักยภาพเพื่อต่อสู้กับผลกระทบของการเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำต่างถิ่น และการเกิดโรคที่ประเทศมาเลเซียเมื่อเร็ว ๆ นี้ ทำให้ได้เรียนรู้ถึงอันตรายของสัตว์น้ำต่างถิ่นเพิ่มมากขึ้น จึงอยากจะนำความรู้นี้มาเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเลี้ยงสัตว์น้ำ

มาเริ่มกันต่อใน ตอนที่ 2 นะค่ะ สำหรับเรื่องไรแดงซึ่งตอนที่ 2 นี้เรามารู้จักวิธีการเพาะเลี้ยงไรแดงในบ่อดินกันบ้างหลังจากที่ได้รู้ถึงวิธีการเพาะไรแดงในบ่อซิเมนต์กันไปแล้วในตอนที่ 1

ไรแดง เป็นอาหารธรรมชาติที่ดีสำหรับการอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนโดยเฉพาะสัตว์น้ำ เศรษฐกิจ ทั้งปลาสวยงามและปลาเศรษฐกิจ เช่น ปลา ปอมปาดัวร์ ปลากัด กุ้งก้ามกราม ปลากะพง ปลาบึก ปลาเทโพ และปลาดุกอุย เป็นต้น

 “จิ้มฟันเข้” สำเนียงใต้และคำที่ห้วนลงนิดหน่อย ของชาวประมงแห่งลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา คือศัพท์ใช้เรียกสัตว์น้ำรูปร่างแปลกประหลาดลักษณะมีปากที่ยื่นเป็นท่อ ลำตัวหน้าตัดเป็นเหลี่ยม ยาวเรียวมากดูคล้ายกิ่งไม้ เกล็ดแข็งเป็นปล้องๆ ใช่แล้วครับ…. ปลาจิ้มฟันจระเข้ (Pipefish) อาจจะพบได้นับร้อยชนิด