อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

ห่างหายไปนาน   ที่หายไปก็ไม่ได้ไปไหนหรอก ก็กำลังหาบทความที่เป็นประโยชน์ให้กับบรรดาผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  นี่แหละครับ ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทและมีความสำคัญมากในทางอุตสาหกรรมและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในอนาคตอันใกล้นี้  นาโนบับเบิ้ลอาจจะเป็นทางเลือกใหม่ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำก็เป็นได้

หลายท่านคงจะไม่คุ้นชื่อเพราะนาโนบับเบิ้ลเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่บ้านเรายังใช้กันอยู่ในวงจำกัด  แต่ถ้าเป็นต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นมีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้อย่างกว้างขวาง นาโนบับเบิ้ลมันคืออะไร เป็นเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้ในวงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้จริงหรือ บทความฉบับนี้มีคำตอบครับ

ภาพจาก http://www.nicaonline.com/


   นาโนบับเบิ้ล (NaNo Bubble) คือ ฟองอากาศขนาดเล็กมาก ระดับ 100-200 นาโนเมตร(1 นาโนเมตร = 1/1,000,000,000 เมตร) ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของเม็ดเลือดแดงที่มีขนาด 7,000 นาโนเมตร หรือเส้นผมของเราที่มีขนาด 80 ไมโครเมตร หรือ 80,000 นาโนเมตร นาโนบับเบิ้ลไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า
   นาโนบับเบิ้ล เกิดจากการยุบตัวของฟองขนาดไมโครบับเบิ้ลสารละลายที่มีอิเลคโตรไลท์(Electrolyte solution) อยู่
   ประเทศญี่ปุ่นนับเป็นชาติแรกที่สามารถพัฒนาเทคนิคการสร้างและทำให้นาโนบับเบิ้ลมีความเสถียร(Stable) ในประเทศญี่ปุ่นมีการนำไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง แทบกล่าวได้ว่าทุกๆด้าน เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การบำบัดน้ำเสีย การเพาะปลูก เป็นต้น

คุณสมบัติเฉพาะของนาโนบับเบิ้ล
1.   ฟองมีขนาดเล็กเพียง 100-200 นาโมเมตร
2.   มีพื้นที่ผิวของอากาศจำนวน มหาศาล
3.   ที่ผิวของนาโนบับเบิ้ลมีประจุลบล้อมรอบ
4.   คงตัวอยู่ในน้ำได้นานนับเดือน
เนื่องจากฟองอากาศมีขนาดเล็กมาก จึงมีพื้นที่ผิวของอากาศจำนวนมหาศาล ทำให้สามารถละลายหรือแทรกตัวในตัวกลางที่เป็นของเหลว เช่น น้ำ ได้มากกว่าสภาวะปกติหลายเท่าตัว และทำให้มีแรงลอยตัวต่ำ ซึ่งทำให้การลอยขึ้นสู่ผิวน้ำช้ากว่าฟองอากาศทั่วไป นอกจากนี้ ที่ผิวของฟองนาโนบับเบิ้ลไม่รวมตัวกันเป็นฟองขนาดใหญ่ ฟองนาโนบับเบิ้ลจึงอยู่ในของเหลวหรือน้ำได้นานกว่าสภาวะปกติ และที่สำคัญก็คือผิวของฟองนาโนบับเบิ้ลมีประจุลบล้อมรอบ ทำให้ฟองนาโนคงตัวอยู่ในน้ำได้นานและทำให้ฟองนาโนบับเบิ้ลมีคุณสมบัติพิเศษต่างจากฟองอากาศทั่วไป เช่น การทำความสะอาดพื้นผิว(Surface cleansing Effect) การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ(Relaxation) และเพิ่มการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ(Growth Promotion)
ในปัจจุบันมีการนำมาใช้กับออกซิเจนโอโซนและคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ ซึ่งทำให้ออกซิเจนโอโซนและคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ สามารถละลายในน้ำได้มากกว่าค่าอิ่มตัวปกติหลายเท่าและสามารถคงอยู่ได้นาน  หากความโดดเด่นดังกล่าว ทำให้มีการนำไมโครนาโนบับเบิ้ลมาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆเช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์ (Aquaculture)
นาโนบับเบิ้ลสามารถประยุกต์ใช้กับการเพาะเลี้ยงได้จริงหรือ แล้วนาโนบับเบิ้ลจะมีประโยชน์อย่างไรบ้างต่อคุณภาพของสัตว์น้ำ หลายท่านคงอยากจะรู้ละซิว่านาโนบับเบิ้ลมีประโยชน์อย่างไรบ้างกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ดังนั้นเราก็มาทำความรู้จักนาโนบับเบิ้ลควบคู่กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกันเลยครับ

นาโนบับเบิ้ลกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Nanobubbe & Aquaculture)
การนำนาโนบับเบิ้ลมาใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  จะช่วยเสริมประสิทธิภาพของการเลี้ยงสัตว์น้ำทั้งในด้านการเพิ่มปริมาณและการเพิ่มคุณภาพของผลผลิต ในขณะเดียวกันก็สามารถลดค่าใช้จ่ายในการเพาะเลี้ยงในการดูแลคุณภาพน้ำและการบำบัดน้ำ ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นของนาโนบับเบิ้ล
   คุณสมบัติต่อคุณภาพน้ำ
1.   มีประสิทธิภาพในการเพิ่มค่าออกซิเจนในน้ำสูงสุด
-   สัตว์น้ำมีสุขภาพแข็งแรงเติบโตไว
-   กำจัดการสะสมของเสียในบ่อเลี้ยง
-   เพิ่มความหนาแน่นของสัตว์เลี้ยง
-   ค่าออกซิเจนของน้ำที่ระดับผิวน้ำกับก้นบ่อใกล้เคียงกัน เนื่องจากเป็นการเติมอากาศที่ระดับก้นบ่อ
2.   ลดการขุ่นของน้ำจากสารแขวนลอย แสงแดดส่องลงไปได้ลึกในบ่อ ทำให้แพลงก์ตอนพืช ซึ่งเป็นอาหารสัตว์เจริญได้ดี
3.   เนื่องจากเป็นการเติมอากาศจากระดับก้นบ่อ
-   เป็นการ “พลิกน้ำ” ทำให้อุณหภูมิของน้ำก้นบ่อกับผิวน้ำไม่แตกต่างกันมากนัก
-   ช่วยเร่งการกำจัดของเสียของการประกอบไนโตรเจนบริเวณก้นบ่อ
4.   ลดปริมาณการเปลี่ยนถ่ายน้ำในบ่อเลี้ยง
-   ลดต้นทุนการเพาะเลี้ยง
-   ลดความเสี่ยงการเกิดโรคจากการเปลี่ยนถ่ายน้ำในบ่อเลี้ยง
-   ลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
คุณสมบัติต่อคุณภาพของสัตว์น้ำ
1.   ทำให้สัตว์น้ำสุขภาพดี แข็งแรง เติบโตไว มีภูมิต้านทานต่อโรคต่างๆ สูง
-   ลดภาระค่าใช้จ่ายในการป้องกันและยารักษาโรคสัตว์น้ำ
-   ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและสม่ำเสมอ
2.   ลดระยะเวลาในการเลี้ยงแต่ละรอบการเลี้ยง  นอกจากคุณภาพน้ำที่ดีทำให้สัตว์น้ำมีความเจริญเติบโตได้ดีเต็มที่แล้วไประจุไฟฟ้าลมของนาโนบับเบิ้ลยังมีผลเร่งการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำอีกด้วย  จากการใช้เทคโนโลยีนาโนบับเบิ้ลในการเลี้ยงหอยนางรม(oyster) ในประเทศญี่ปุ่นพบว่า ทำให้หอยนางรมมีอัตราการเจริญเติบโตมากกว่าวิธีการเลี้ยงที่ไม่มีนาโนบับเบิ้ล 1.5   เท่านั้น หมายถึงการลดระยะเวลาการเลี้ยงนั่นเอง

คุณสมบัติต่อการบริหารจัดการ
1.   ลดค่าใช้จ่ายในการเติมออกซิเจนด้วยวิธีเดิม ซึ่งมีการใช้พลังงานที่สูงกว่า แต่มีประสิทธิภาพต่ำกว่า
2.   ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องมือในการเติมออกซิเจน
3.   ลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนถ่ายน้ำ ด้วยนาโนบับเบิ้ล สามารถยืดเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำในบ่อได้นานขึ้น
4.   ลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำก่อนการทิ้งน้ำที่ใช้เลี้ยงลงในที่สาธารณะ
5.   ลดมูลค่าความเสียหายในการขนส่งสัตว์น้ำเนื่องจากสามารถขนส่งสัตว์น้ำได้ระยะทางไกลขึ้น
นอกจากนี้ การเลี้ยงปลาสวยงามในตู้เลี้ยงปลาตามบ้าน ด้วยเทคโนโลยีนาโนบับเบิ้ล เราสามารถเลี้ยงปลาน้ำจืดร่วมกับปลาทะเลในตู้เดียวกัน นี่แหละครับคือความมหัศจรรย์ในเทคโนโลยีนาโนนาโนบับเบิ้ล
JRH  InnovationTM คือเครื่องผลิตไมโครนาโนบับเบิ้ล ซึ่งเป็นเทคโนโลยีจากญี่ปุ่น ประหยัดพลังงานและมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ  สามารถประยุกต์ใช้ได้กับก๊าซทุกชนิด เพียงแค่นำก๊าซที่ต้องการผลิตมาผ่านเครื่องกำเนิดนาโนบับเบิ้ล เพื่อให้เกิดฟองจิ๋วจำนวนมากที่มีขนาด 100-250 นาโนเมตร  จากนั้นนำไปใส่ในน้ำที่ผสมสารอิเล็กโตรไลท์ ซึ่งมีคุณสมบัติทำให้ฟองจิ๋วเหล่านั้น  คงตัวอยู่ในน้ำได้นานกว่าปกติ จากเดิมที่อยู่ในน้ำได้ไม่ถึงชั่วโมง จะสามารถอยู่ได้นานขึ้นนับเดือน JRH Innovation สามารถใช้กับ medical oxygen หรือ oxygen 100%  เพื่อให้ได้การละลายของออกซิเจนเกินกว่าค่าอิ่มตัวของการละลายปกติทั่วไป

หลายท่านคงรู้แล้วนะว่า นาโนบับเบิ้ลมีประโยชน์อย่างไรบ้างกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สรุปง่ายก็แล้วกัน นาโนบับเบิ้ลคือ ฟองอากาศขนาดเล็กที่มีประจุลมล้อมรอบ ทำให้ฟองคงตัวอยู่ในน้ำได้นาน และที่สำคัญนาโนบับเบิ้ลรักษาค่าออกซิเจน ของน้ำที่ระดับผิวน้ำกับก้นบ่อใกล้เคียงกัน นาโนบับเบิ้ลยังนำมาใช้กับออกซิเจน โอโซนและคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ สามารถละลายในน้ำได้มากกว่าค่าอิ่มตัวปกติหลายเท่าและสามารถคงอยู่ได้นาน

 

 

เรียบเรียงโดย.....นายพลสินธุ์  วิวัฒน์

 


เอกอ้างอิง

www.azooga.com

www.jrhealthcare.co.th