ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

 สวัสดีครับ ครั้งนี้ก็ได้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับ  ครั้งนี้ผมจะขอนำเสนอบทความเรื่อง ลูกปลาดุกทะเลในดงสาหร่ายไส้ไก่  ซึ่งจะมีเนื้อหาและสาระดังต่อไปนี้ครับ ซึ่งท่านผู้อ่านจะได้พบในบทความที่ผมจะนำเสนอในครั้งนี้ครับ

 

   

 

  จากการที่ผมได้รับภารกิจ ชิ้นหนึ่ง จาก หัวหน้างาน ให้ไปทำการรวบรวมแอมพีพอด มาใช้ในการเพาะขยายพันธุ์เพื่อใช้สำหรับเป็นอาหารสำหรับปลาทะเลสวยงามหรือใช้ในการอนุบาลลูกปลาทะเลวัยอ่อน ภารกิจรวบรวมแอมพีพอดในครั้งนี้ได้ เริ่มขึ้นเมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 56 ณ.หัวสะพานติณสูลานนท์ ตรงข้ามวัดแหลมพ้อ ซึ่งในการรวบรวมนี้ ทางทีมงานได้ทั้งแอมพีพอด เพรียงทราย และ ลูกปลาดุกทะเล ซึ่งอาศัยอยู่ในดงสาหร่ายไส้ไก่ (รูปที่ 1) ที่ขึ้นอยู่ในแนวโขดหินบริเวณนั้น ซึ่งดงสาหร่ายไส้ไก่ นั้นจัดได้ว่าเป็นแหล่งที่ใช้ในการอนุบาลของสัตว์น้ำวัยอ่อน เพราะสาหร่ายไส้ไก่ที่ขึ้นบนโขดหินนั้น จะเป็นแหล่งที่อาศัยของแอมพีพอด โคพีพอด เพรียง ลูกกุ้ง และลูกปลาขนาดเล็ก จำนวนมากที่มาอาศัยหากินอยู่ในบริเวณนั้น ดังนั้นบริเวณที่แนวหินที่สาหร่ายไส้ไก่ขึ้นจึงจัดว่าเป็นระบบนิเวศน์ที่มีความเหมาะสมในการอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน

 

รูปที่ 1 ลูกปลาดุกทะเล กุ้ง และสัตว์น้ำวันอ่อนที่รวบรวมได้จากดงสาหร่ายไส้ไก่

 

     จากการที่ได้พบลูกปลาดุกทะเลในดงสาหร่ายทะเลนี้ (รูปที่ 2 ) จะทำให้ทราบว่าลูกปลาดุกทะเลได้เข้ามาอาคัยหากินอยู่ในดงของสาหร่ายไส้ไก่ เพราะในดงสาหร่ายไส้ไก่อุดมไปด้วยอาหารที่จำเป็นในการเจริญเติบโตของลูกปลาดุกทะเล แนวสาหร่ายไส้ไก่ยังช่วยให้ลูกปลาดุกทะเลใช้ในการหลบซ่อน จากนักล่าที่ตัวใหญ่กว่า เช่น ปลาล่าเหยื่อ นก กุ้ง ปู และ มนุษย์ จะเห็นได้ว่าแนวสาหร่ายไส้ไก่เป็นทั้งแหล่งอาหาร และเป็นทั้งที่หลบภัย ของปลาดุกทะเลและสัตว์น้ำวัยอ่อน

 

รูปที่ 2  ลูกปลาดุกทะเลที่ทำการสำรวจและพบในดงสาหร่ายทะเลนี้จะมีขนาดอยู่ที่ 2-3 เซนติเมตร

 

สาหร่ายไส้ไก่มีความสำคัญต่อลูกสัตว์น้ำวัยอ่อนเป็นอย่างมาก เพราะเป็นทั้งแหล่งอาหารและแหล่งที่ใช้ในการหลบซ่อนตัวจากศัตรู หรือผู้ล่าในธรรมชาติ ดังนั้นแหล่งนิเวศน์แนวหินที่มีสาหร่ายไส้ไก่ขึ้นอยู่จัดได้ว่าเป็นแหล่งอนุบาลลูกปลาหรือสัตว์น้ำวัยอ่อนที่ดีที่สุดตามธรรมชาติ

 

 

เรียบเรียงโดย.......นายเฉลิมพล แก้วหมุน