ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

สัตว์น้ำโตไว ต้องไรแดง (ตอนที่ 2) โดย ฉวีวรรณ หนูนุ่นมาเริ่มกันต่อใน ตอนที่ 2 นะค่ะ สำหรับเรื่องไรแดงซึ่งตอนที่ 2 นี้เรามารู้จักวิธีการเพาะเลี้ยงไรแดงในบ่อดินกันบ้างหลังจากที่ได้รู้ถึงวิธีการเพาะไรแดงในบ่อซิเมนต์กันไปแล้วในตอนที่ 1

วิธีเพาะเลี้ยงไรแดงในบ่อดิน

1. กำจัดสิ่งรกภายในบริเวณบ่อและศัตรูต่างๆของไรแดง ประมาณ 2 วัน

2. กรองน้ำลงบ่อให้มีระดับน้ำสูงจากพื้นบ่อประมาณ 25-40 ซม. พร้อมกับเติมปุ๋ยและอาหารลงไป

3. สูตรอาหารที่ใช้มีดังนี้


สัตว์น้ำโตไว ต้องไรแดง (ตอนที่ 2) โดย ฉวีวรรณ หนูนุ่น

1. เมื่อน้ำในบ่อมีสีเขียวแล้วให้เติมเชื้อไรแดงอย่างดีประมาณ 2 กก.

2. เริ่มเก็บเกี่ยวไรแดงได้ในวันที่ 4-7 จึงควรเก็บเกี่ยวไรแดงให้ได้มากที่สุด (ควรเก็บเกี่ยวไรแดงได้ในช่วงเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นจะเก็บเกี่ยวได้สะดวกและได้ปริมาณมาก) หลังจากนั้นไรแดงจะเริ่มลดน้อยลง จึงควรเติมอาหารลงไป อาหารที่ควรเติมในระยะนี้ควรจะเป็นพวกย่อยสลายเร็ว เช่น น้ำถั่วเหลือง น้ำเขียว รำ เลือดสัตว์ ปุ๋ยวิทยาศาสตร์และปุ๋ยคอก โดยเติมอาหารลดลงไปจากเดิมครึ่งหนึ่ง ไรแดงจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นอีกภายใน 2-3 วัน และจะกลับลดลงไปอีกก็ให้เติมอาหารลงไปเท่ากับครั้งที่ 2 ในกรณีนี้การเกิดไรแดงจะลดจำนวนลงมากถึงจะเติมอาหารลงไปอีก ไรแดงก็จะไม่เพิ่มปริมาณมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการใส่อาหารกับผลผลิตที่ได้และเวลาที่เสียไปเห็นว่าไม่คุ้มกับการลงปุ๋ยแล้วจึงควรเริ่มการเพาะเลี้ยงไรแดงใหม่ ซึ่งปกติแล้วเมื่อเพาะไรแดงไม่ได้ 15 วัน ก็จะเริ่มใหม่

สัตว์น้ำโตไว ต้องไรแดง (ตอนที่ 2) โดย ฉวีวรรณ หนูนุ่น

การนำไรแดงมาใช้

การนำไรแดงมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรล้างด้วยสารละลายด่างทับทิม ๐.๑ กรัม ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร ซึ่งจะได้สารละลายสีชมพูอ่อน สารละลายนี้จะเพิ่มออกซิเจนให้กับไรแดงและน้ำด้วยเพราะด่างทับทิมเมื่อละลาย น้ำจะให้ออกซิเจนในน้ำ

การลำเลียงขนส่งไรแดง

  - การขนส่งไรแดงที่ยังชีวิตควรทำดังนี้

๑. การขนส่งไรแดงโดยวิธีน้ำไรแดงแช่ในน้ำแข็งประมาณ ๑-๒ วินาที เพื่อลดกิจกรรมและระบบการเผาผลาญพลังงานในตัวเอง แล้วรีบบรรจุในน้ำสะอาด และมีน้ำแข็งคลุมรอบนอกถุง เป็นวิธีที่ดีที่สุด

๒. การขนส่งไรแดงในระยะทางใกล้ๆ ซึ่งใช้ระยะเวลา ๒-๓ ชั่วโมง นั้น ควรนำไรแดงมาบรรจุในน้ำสะอาดแล้วอัดออกซิเจน คลุมน้ำแข็งรอบๆ แล้วขนส่งไรแดงในรถที่มีเครื่องปรับอากาศก็ยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งมาก ยิ่งขึ้น กรณีที่ไม่สามารถหาน้ำแข็งได้ก็สามารถขนส่งในรถที่มีเครื่องปรับอากาศได้

๓. การลำเลียงไรแดงในลักษณะแช่แข็งโดยนำไรแดงไปแช่แข็งในตู้เย็นและให้ไรแดง แข็งโดยเร็ว เพื่อความสดวิธีนี้สามารถเก็บไว้ได้นานและยังสดอยู่เสมอ แต่ไรแดงที่ได้เป็นไรแดงที่ตายแล้ว สัตว์น้ำวัยอ่อนจะชอบกินไรแดงสดมากกว่าไรแดงที่แช่แข็ง การให้อาหารลูกปลาลูกกุ้งวัยอ่อนจึงให้ครั้งละน้อยๆ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเสียได้ง่า

การเก็บรักษาไรแดง

๑. ใช้วิธีการเก็บโดยการแช่แข็ง วิธีนี้สามารถเก็บไว้ได้นานและยังสดอยู่เสมอ ส่วนมากเป็นไรแดงที่ตาย ไรแดงที่เก็บโดยวิธีนี้ไม่สามารถนำไปใช้เป็นพันธุ์ในการผลิตต่อไป

๒. วิธีการเก็บในอุณหภูมิต่ำประมาณ ๑๐ องศาเซลเซียส โดยเติมน้ำลงไป ๕๐ เปอร์เซ็นต์ จะอยู่ได้นาน ๔ วัน

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญที่ผู้ประกอบการ มักจะไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรก็เพราะต้นทุนการผลิตที่สูงนั้นเอง แต่ถ้าหากว่ามีการลดต้นทุนในสิ่งที่เราสามารถจัดหาหรือผลิตเองได้ ยิ่งทำให้การผลิตสัตว์น้ำชนิดนั้นๆได้รับผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น การเพาะไรแดงเพื่อนำไปอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนนั้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สำคัญ สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบ้านเรา ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงที่ไม่ยุ่งยากและที่สำคัญไรแดงนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการสูงอีกด้วย จึงไม่แปลกอะไรที่การเพาะเลี้ยงไรแดงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย

สำหรับท่านที่สนใจในการเพาะเลี้ยงไรแดงนั้นไม่ยากอย่างที่คิด ค่อยๆฝึกทำ ค่อยๆเรียนรู้ แล้วคุณจะรู้และเข้าใจว่าไรแดงนั้นมันสำคัญไฉน

เอกสารอ้างอิง

 http://www.eto.ku.ac.th/

 http://www.fisheries.go.th/

ภาณุ เทวรัตน์มณีกุล สำรวย เสร็จกิจ ทัศนีย์ วัชรกรโยธิน. การเพาะเลี้ยงไรแดง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้า 9-15.

 

26 ส.ค. 59