ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

          ดังที่กล่าวกันเสมอว่า ปัจจัยที่จะทำให้ปลามีสีสันที่ดีนั้น ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของตัวปลาเองและคุณภาพของน้ำที่เหมาะในการเลี้ยงปลา ตลอดจนอาหารและแสงสว่าง ในที่นี้ขอกล่าวถึงเรื่องคุณภาพน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญอันดับแรก เพราะถ้าหากนักเลี้ยงปลาไม่สามารถที่จะรักษาคุณภาพของน้ำที่เหมาะสมกับการเลี้ยงปลาได้ ก็จะทำให้เกิดความเสียหายต่อปลาที่เลี้ยง อาจทำให้ถึงตายหรือเจ็บป่วย อย่างน้อยปลาก็จะอาศัยอยู่ในน้ำนั้นอย่างไม่มีความสุข

ปัญหาเรื่องตะกอนในบ่อกุ้งนั้นเกิดขึ้นได้ทุกฤดูการเลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูฝนหรือฤดูร้อน ก็มักจะพบปัญหาดังกล่าวอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากการเลี้ยงกุ้งในปัจจุบันเป็นการเลี้ยงที่หนาแน่น ประกอบกับพฤติกรรมของกุ้งโดยเฉพาะกุ้งขาวมักจะคุ้ยพื้นและมีพู่เหงือกขนาดเล็ก จึงก่อให้เกิดการอุดตันของเหงือกได้ง่าย นอกจากนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นกุ้งกุลาดำ หรือกุ้งก้ามกรามก็พบเจอปัญหานี้เช่นเดียวกัน การเลี้ยงกุ้งนั้นถ้าหากสามารถคุมสีน้ำให้โปร่งตลอดการเลี้ยง กุ้งจะโตดี แตกต่างจากบ่อที่น้ำล้มบ่อยตะกอนแขวนลอยสูงมักส่งผลให้กุ้งโตช้า

เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาส่วนใหญ่ มักประสบปัญหาการตายของปลาที่รุนแรงในปลาขนาดใหญ่อายุตั้งแต่ 3-4 เดือน ซึ่งการตายของปลามักจะเกิดในช่วงหน้าร้อนไปจนถึงต้นฤดูฝน นับตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปี นับตั้งแต่ปลาแสดงอาการ ของปลาป่วย พบได้ในปลาหลายชนิด ทั้งที่อยู่ในธรรมชาติหรือปลาที่เลี้ยง มักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีอุณหภูมิต่ำ หรือฤดูหนาวของทุกปี เข้าสู่หน้าร้อนกันแล้ว

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านค่ะ กลับมาพบกันอีกครั้งกับเรื่องของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปัจจุบันเกษตรกรเริ่มหันมาสนใจการใช้จุลินทรีย์ชีวภาพ แทนการใช้สารเคมีในการเลี้ยงสัตว์น้ำกันมากขึ้น เพราะนอกจากจะช่วยประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้ว ยังปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้เลี้ยง ปลอดภัยต่อสัตว์น้ำ และปลอดภัยต่อผู้บริโภคอีกด้วย จริงๆแล้วประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนั้นมีมากมายใช้ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร ด้านประมง หรือใช้ในครัวเรือน กำจัดกลิ่นในห้องน้ำ บำบัดน้ำเสีย หรืออื่นๆ อีกมากมาย

การเลี้ยงปลาไม่ว่าจะเป็นปลาสวยงาม หรือปลาที่เลี้ยงเพื่อการบริโภค ปัญหาเรื่องโรคนับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญมากปัญหาหนึ่งที่ผู้เลี้ยงปลามักประสบอยู่เสมอบางรายถึงกับต้องยกเลิกหรือถอดใจไปเลยเพราะไม่ประสบผลสำเร็จ แต่ก็ธรรมดากับสิ่งมีชีวิตการเจ็บป่วยก็ต้องมียารักษา หากเป็นมนุษย์ก็ไปหาหมอแล้วเอายามากิน หรือทาก็จะช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยลงได้ ปลาก็เช่นผู้เลี้ยงต้องใส่ใจรู้จักสังเกตอาการของปลาที่แสดงออกมาให้เราเห็นว่าผิดปกติ และวินิจฉัยโรคให้ได้แล้วนำยามารักษาก็จะช่วยบรรเทาและหายได้เช่นกัน โรคที่เกิดกับปลาแยกออกได้หลายประเภทในบทความฉบับนี้จะกล่าวถึงโรคที่เกิดจากปรสิต

การเลี้ยงกุ้งในปัจจุบันเกษตรกรมักเจอกับปัญหาที่มีความหลากหลาย จนทำให้เกษตรกรหลายรายต้องหยุดเลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น ราคากุ้งที่ไม่แน่นอนและที่สำคัญปัญหาที่สร้างความเสียหายต่อระบบการเลี้ยงกุ้งจนทำให้ผลผลิตกุ้งต่อปีลดน้อยลงส่งผลต่อรายได้ที่ลดลงด้วยจำนวนเงินมหาศาล ปัญหานั้นก็คือ โรคกุ้งนั่นเอง เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งส่วนใหญ่จะพบว่ากุ้งที่ตัวเองเลี้ยงเป็นโรคบ่อยครั้ง การวินิจฉัยโรคกุ้งนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายนัก