อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

ทะเลสาบสงขลา ปูม้าถ้าจะแย่ โดยขวัญเรือน สุวรรณรัตน์ปูม้า เป็นทรัพยากรสัตว์น้ำชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งทั้งต่อเศรษฐกิจในท้องถิ่นและเศรษฐกิจของประเทศ ในปัจจุบันปริมาณปูม้าที่จับได้เริ่มร่อยหรอลง เพราะมีการจับขึ้นมามากกว่าที่ธรรมชาติจะทดแทนได้ทัน ผู้เขียนเองได้ไปสำรวจสภาวะการประมงรอบทะเลสาบสงขลา เป็นไปได้ค่อนข้างน้อยที่จะได้พบเห็นปูม้า แต่มีบ้างที่สำรวจเจอ หลังจากที่ได้พบกับปูม้าแล้ว