ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

หอยเชอรี่ หอยโข่งอเมริกาใต้ หรือ เป๋าฮื้อน้ำจืด มีชื่อภาษาอังกฤษ Golden Apple Snail เป็นหอยทากน้ำจืด ( freshwater snail ) มีฝาเดียว เป็นหอยวงศ์เดียวกับหอยโข่งของบ้านเรา ( apple snail , Pila spp. ) แต่หอยเชอรี่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้ แพร่กระจายสู่ทวีปเอเซียโดยชาวญี่ปุ่น ไต้หวัน และฟิลิปปินส์ นำไปเลี้ยงเป็นการค้าโดยทำฟาร์มหอยในประเทศของตน

การเลือกสถานที่เลี้ยงหอยแมลงภู่
1. ควรเป็นแหล่งที่มีพันธุ์หอยแมลงภู่เกิดชุกชุมตามธรรมชาติ
2. ต้องเป็นแหล่งน้ำกร่อยหรือน้ำเค็มและคงสภาพความเค็มอยู่เป็นเวลานานประมาณ 7-9 เดือนในรอบปี
3. ควรเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยจากกระแสน้ำและคลื่นลมแรง

หอยชักตีนหรือหอยสังข์กระโดดมีชื่อสามัญว่า Dog Conch ,WING SHELL ชื่อวิทยาศาสตร์ Strombus canarium พบอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นทรายปนโคลน และบริเวณหญ้าทะเลเขตน้ำขึ้น-ลง ไปจนถึงในระดับความลึกประมาณ 55 เมตร มีการเก็บมาใช้บริโภคเป็นอาหารในหลายประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เปลือกนำมาใช้ประโยชน์ในงานหัตถกรรม ในประเทศไทยพบมีแพร่กระจายอยู่ทั่วไปในบริเวณอ่าวไทย และฝั่งอันดามัน คือ กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต และสตูล

หอยนางรมมีชื่อสามัญคือ Oyster ส่วนชื่อวิทยาศาสตร์คือ Crassostrea Commercialis มีจุดกำเนิดและพื้นที่เพาะเลี้ยงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี หอยนางรมแบ่งเป็นสองพวกคือพันธุ์เล็กเรียกว่าหอยเจาะหรือหอยปากจีบ พันธุ์ใหญ่เรียกว่าหอยตะโกรม ลักษณะเป็นหอยสองฝามีอยู่ทั่วไปตามบริเวณน้ำตื้นชายฝั่งทะเล ปากแม่น้ำลำคลองทั้งในแถบอบอุ่นและแถบร้อน

หอยโนรีลายน้ำตาลอยู่ในวงศ์ VOLUTIDAE เป็นหอยกาบเดี่ยวปากใหญ่มีส่วนยอดเป็นวงยอดแหลม มีปากรูปรียาวกว่าครึ่งลำตัวผิวเปลือกเรียบ มีลายสีน้ำตาลเป็นเส้นประแนวขวางผสมกับลายพื้นบริเวณปากด้านในมีฟันทแยง 4 ซี่ ขอบปากหนา  มักพบบนพื้นโคลนในระดับน้ำทะเลตื้นถึงลึก กินสัตว์น้ำขนาดเล็กเป็นอาหาร มีความยาวประมาณ 7.5 เซนติเมตร (ข้อมูล : มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา)

ปลาหมึก เป็นสัตว์น้ำประเภทกินเนื้อ ปลาหมึกจะกินอาหารมากกว่าน้ำหนักของตัวเองในแต่ละวัน อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อที่ทรงประสิทธิภาพช่วยให้ปลาหมึกเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วปลาหมึกที่มีความสำคัญ

ปัจจุบันมีการจัดตู้ปลากันมาต่อเนื่อง  ซึ่งการจัดแต่ละครั้งนั้นไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับการจัด จะออกมาในรูปแบบใดและนำเอาอะไรมาเป็นส่วนประกอบบ้าง  หลายคนคงคิดเหมือนกับผมว่าในตู้ปลานั้นมีสัตว์น้ำหลายชนิด  เช่น ปลาสวยงามต่างๆและนำพรรณไม้น้ำมาประดับตกแต่งในตู้ปลา  เพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น

“ไข่มุก”คำนี้หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นอาหารเพื่อจะนำมาบริโภคเหมือนไข่ทั่วๆไป  เช่น ไข่ปลา  ไข่เป็ด  หรือไข่ไก่ แต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่อย่างที่คุณคิดหรอกครับ  เพราะ  “ไข่มุก” คือเม็ดอัญมณีล้ำค่าที่คุณสามารถนำไปทำเวชภัณฑ์  เครื่องสำอาง  แลชะเครื่องประดับตกแต่งร่างกายเพื่อให้ดูสวยงามเหมาะสมกับสุภาพสตรีที่ชอบความสายงามนั่นเอง

ครั้นพูดถึงธุรกิจสัตว์เลี้ยงทะเล  คุณคงนึกถึงการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ  เมื่อ 5-6 ปีก่อนธุรกิจการเลี้ยงกุ้งกุลาดำเฟื่องฟูมากในแถบฝั่งทะเลอ่าวไทย  ต่อมาได้ประสบปัญหาโรคของกุ้งกุลาดำ  ทำให้ผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำส่วนมากประสบปัญหาการขาดทุนกันเยอะไม่หน่ำซ้ำราคากุ้งกุลาดำยังตกต่ำประกอบกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น

หอยที่จำหน่ายอยู่นอกจากหอยหวานก็เป็นหอยหมาก แต่จะมีความแตกต่างกันทั้งด้านราคา หอยที่จะมีราคาสูงจะต้องเป็นหอยที่มีสีเข้ม และสม่ำเสมอขนาดของหอยจะต้องเท่ากันตามที่ตลาดต้องการ ตลาดต่างประเทศจะต้องการหอยขนาดไม่ใหญ่มากขนาดประมาณ 80-120 ตัว/กิโลกรัม ต่างกับตลาดในประเทศที่บริโภคหอยขนาดใหญ่ ตั้งแต่ขนาด 40-80 ตัว/กิโลกรัม