ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง

เราจะพาท่านมาทำความรู้จักกับหอยหวานอย่างเป็นขั้นตอนไปทีละเล็กทีละน้อย จนเมื่อท่านสามารถเจ้าใจในพฤติกรรมต่างๆ แล้ว เราจึงค่อยไปทำการเพาะเลี้ยงกันแต่ก่อนอื่น ขออนุญาตแนะนำให้ท่านรู้จักชื่อ, ชื่อสามัญ, และชื่อวิทยาศาสตร์ตามหลักอนุกรมวิธาน(taxonomy) ของ หอยหวานเสียก่อน

ปูทะเลเป็นสัตว์ทะเลซึ่งเป็นที่นิยมบริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ปัจจุบันผลผลิตที่ได้ไม่ค่อยเพียงพอต่อความต้องการ เกษตรกรชายฝั่งทะเลนิยมนำปูโพรกมาเลี้ยงขุนเป็นปูเนื้อและปูไข่ 

ปูม้า มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Portunus Pelagicus Linnaeus จัดอยู่ในครอบครัว Portuniae ซึ่งมีแหล่งที่พบจะแพร่กระจายอยู่ทั่วไปในเขตร้อนบริเวณใกล้ชายฝั่งสำหรับในประเทศไทยจะพบตาม ชายฝั่งอันดามัน, ฝั่งอ่าวไทยและบริเวณปากแม่น้ำปูม้าจะชอบอาศัยอยู่บริเวณหาดทราย, หาดโคลนและโคลนปนทราย ปูม้าเป็นสัตว์ที่กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหารที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเป็นอาหาร และจะชอบกินอาหารเวลากลางคืนมากกว่ากลางวัน ปูม้าไม่ชอบอยู่ในระดับน้ำที่ลึกเกิน 30 เมตร จะชอบอยู่ในระดับน้ำตื้นประมาณ 10-20 เมตร และสามารถเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีความเค็ม 29-32 ppt อุณหภูมิ 30-32 องศาเซลเซียส

หอยเป๋าฮื้อ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหอยโข่งทะเล หรือหอยร้อยรู จัดว่าเป็นหอยทะเลฝาเดียวที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจจากเกษตรกรจำนวนมาก หอยชนิดนี้มีรสชาติดี ราคารับซื้อของภัตตาคารและโรงแรมสูงถึงกิโลกรัมละ 1,000 - 1,300 บาท เนื่องจากหอยชนิดนี้เป็นที่นิยมบริโภคของชาวต่างชาติ เช่น จีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง ไต้หวัน แม้แต่ชาวยุโรปและอเมริกาเองก็มีการบริโภคกันแพร่หลายมากขึ้น

หอยหวาน หรือบางท้องถิ่นเรียกว่าหอยตุ๊กแก ที่พบมากในประเทศไทยมี 2 ชนิด คือ บาบิโลเนียอารีโอลาต้า (Babylonia areolata) และบาบิโลเนีย สไปราต้า (Babylonia spirata) ส่วนในประเทศไทยหอยหวานที่บริโภคเป็นหอยที่จับมาจากธรรมชาติเกือบทั้งหมด โดยพบมากที่จังหวัดทั้งฝั่งอ่าวไทยและชายทะเลฝั่งอันดามัน จังหวัดที่พบมากคือ ระยอง จันทบุรี เพชรบุรี ระนอง ปัตตานี และนครศรีธรรมราชเป็นต้น ปัจจุบันสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดชลบุรี สถาบันทรัพยากรทางน้ำที่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีและที่ศูนย์พัฒนาประมงทะเลฯที่ ต.บ้านแพ จ.ระยอง

     ปูทะเลหรือปูดำเป็นสัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสัตว์น้ำประเภทอื่น ๆ ปัจจุบันจะเห็นว่าปูดำได้รับความนิยมในการบริโภคสูงมาก ทั้งคุณค่าทางอาหาร และรสชาติของเนื้อปู อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นอาหารของคนรวย หรือคนมีตังค์ไปแล้ว สำหรับด้านตลาดความต้องการสูงมาก ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้ราคาจึงค่อนข้างแพง เพราะการจับปูดำจากธรรมชาติอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อความต้องการ

จากสถานการณ์ภาวะราคากุ้งที่ตกต่ำอยู่ในขณะนี้  ทำให้เกิดปัญหาขึ้นกับเกษตรกรหลายรายนั้นถึงกับต้องทิ้งบ่อกุ้งให้ร้างอยู่อย่างนั้นเนื่องจากเลี้ยงต่อไปก็คิดว่าราคาก็คงไม่ดีขึ้น  บางรายก็ไม่มีเงินทุนที่จะเอามาเลี้ยงกุ้งอีกแล้ว  ทำให้เกิดภาวะบ่อกุ้งร้างเป็นจำนวนมากในหลายพื้นที่ซึ่งเกษตรกรหลายคนอาจคิดว่าการที่เคยเลี้ยงกุ้งมาแล้ว   บ่อกุ้งที่ร้างว่างอยู่นั้นจะสามารถนำมาใช้เลี้ยงกับสัตว์อื่นๆได้อีกหรือไม่  “ขอตอบว่าได้”

จากการศึกษาของนักวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่าการระบาดของหอยกะพงเทศจะก่อให้เกิดปัญหาต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ความสมดุลของระบบนิเวศ เพราะการดำรงชีวิตของหอยกะพงเทศ เป็นหอยที่ทนทานต่อความเค็มและอุณหภูมิได้ในช่วงกว้าง

     หอยนางรม เป็นหอยสองฝาที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง จึงมีผู้บริโภค หอยนางรมกันมากโดยเฉพาะหอยนางรมพันธุ์ใหญ่หรือหอยตะโครม เนื่องจากการตลาดหอยนางรมนั้น มีแนวโน้มขยายตัวได้อีกมากเพราะผลผลิตในปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ ทำให้หอยนางรมมีราคาสูงมากเมื่อเทียบกับหอยชนิดอื่น ๆ หอยนางรมที่นำมาบริโภคเกือบทั้งหมดเป็นหอยที่ได้จากการเพาะเลี้ยงโดยอาศัยธรรมชาติ หอยจะกรองกินพืชน้ำขนาดเล็กที่แขวนลอยในแหล่งน้ำเค็มเป็นอาหารหลัก

ชื่อไทย : หอยหลอด
ชื่อสามัญ : Rozer ciam
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Solen   regularis Dunker, 1861