ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง

ปกติแล้วปลาแพลทตี้จะออกลูกง่ายมากถ้าแม่พันธุ์มีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งขึ้นกับอาหารและคุณภาพน้ำที่ใช้เลี้ยงการเพาะพันธุ์ปลาแพลทตี้อาจเพาะพันธุ์ได้ในตู้กระจก บ่อซีเมนต์กลมขนาดเล็ก หรือใช้ในบ่อสี่เหลี่ยมก็ได้ หลังจากทำความสะอาดบ่อหรือภาชนะเรียบร้อยแล้ว ให้เติมน้ำสะอาดที่ปราศจากคลอรีน ปลาแพลทตี้เป็นปลาที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำ

ดังนั้นควรเลี้ยงไว้ในน้ำที่มีอุณหภูมิคงที่ คือ ประมาณ 28 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เหมาะกับการเพาะพันธุ์ ปลาแพลทตี้เป็นปลาที่ไม่ค่อยกินลูกตัวเองเหมือนกับปลาออกลูกเป็นตัวชนิดนี้ ระดับน้ำที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงปลาแพลทตี้ประมาณ 20-30 เซนติเมตร ในบ่อเพาะพันธุ์ควรใส่สาหร่ายหรือใบต้องสด หรือตะกร้าพลาสติกลอยน้ำไว้ในบ่อเพาะพันธุ์ เพื่อให้เป็นที่หลบซ่อนของลูกปลาและง่ายต่อการรวบรวมลูกปลา ควรปล่อยพ่อแม่ปลาเพียง 100 ตัว/1 ตารางเมตรโดยนำพ่อแม่พันธุ์ที่มีความสมบูรณ์พร้อมผสมพันธุ์และคัดสายพันธุ์ไว้แล้วมาใส่ในบ่อเพาะพันธุ์ ปลาเพศเมียควรเป็นปลาที่ยังบริสุทธิ์อยู่ ปล่อยปลาในอัตราส่วน เพศผู้ : เพศเมีย เท่ากับ 1:2 หรือ 1:3 ขึ้นกับปริมาณน้ำเชื้อของเพศผู้และความสมบูรณ์ของแม่พันธุ์ปลา เมื่อปล่อยปลาลงเพาะพันธุ์ปลาเพศผู้จะว่ายน้ำไล่เพศเมียหลังจากนั้นปลาเพศผู้จะใช้โกโนโพเดียมสอดเข้าไปในช่องเพศของเพศเมียและจะปล่อยน้ำเชื้อเข้าไปในท่อนำไข่ของเพศเมีย เมื่อไข่ได้รับการผสมก็จะพัฒนาไปเรื่อย ๆ จนออกลูกเป็นตัวออกมา ซึ่งในช่วงที่ตัวเมียได้รับการผสมพันธุ์จนถึงออกลูกจะใช้เวลาประมาณ 28-42 วัน หลังจากลูกปลาออกมาจากท้องแม่ปลาแล้วก็จะเริ่มว่ายน้ำและเริ่มหาอาหาร แต่เนื่องจากขนาดของลูกปลามีขนาดเล็กมากอาจจะทำให้เป็นเหยื่อของแม่ปลา จึงควรใช้ตะกร้าลอยน้ำหรือใช้พรรณไม้น้ำ เช่น สาหร่ายไมริโอฟิลลัม (Myriophyllum) ลอยไว้ในน้ำเพื่อเป็นที่กำบัง และหลบซ่อนของลูกปลา ไม่ให้ลูกปลาถูกแม่ปลากิน หลังจากแม่ปลาออกลูกหมดแล้วควรแยกแม่ปลาออกมาเลี้ยงต่างหากหลังจากนั้นแม่ปลาก็จะให้ลูกครอกต่อไปอีก ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับการผสมพันธุ์หรือท่านผู้เลี้ยงบางท่านอาจจะนำปลาเพศผู้สายพันธุ์ใหม่มาผสมกับเพศเมียตัวเดิมก็ได้ แต่ลูกที่ได้อาจจะไม่มีลักษณะตามที่ต้องการ เพราะลูกปลาอาจมีลักษณะของเพศผู้ตัวแรกและเพศผู้ที่สองผสมกันในครอกเดียวกัน ปลาแพลทตี้เพศเมียสามารถออกลูกได้ทุก 4 สัปดาห์ ซึ่งระยะเวลาจะขึ้นกับขนาดและสุขภาพของแม่ปลา แม่ปลาตัวหนึ่งจะออกลูกครั้งหนึ่งประมาณ 20-80 ตัว ในช่องก่อนอกลูกแม่ปลาควรจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ไม่ควรเคลื่อนย้ายแม่ปลาที่ท้องแก่ โดยเฉพาะแม่ปลาที่ใกล้คลอดและไม่ควรทำให้ทุกใจและตื่นเต้นลูกปลาที่ออกมาครั้งแรกจะมีขนาดความยาวลำตัวประมาณ 0.5 เซนติเมตร ปลาแพลตตี้สามารถผสมข้าพันธุ์สายพันธุ์ที่แตกต่างกันได้และลูกที่เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์นี้ ส่วนมากแล้วจะให้ลักษณะที่น่าสนใจ บ่อยครั้งที่มีการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างปลาแพลทตี้กับปลาสอด ซึ่งในกรณีนี้ควรจะใส่ในภาชนะเลี้ยงปลา (Tank) ที่ใหญ่เพื่อป้องกันปลาสอดเพศผู้หรือเพศเมียกินลูกของมันเอง

ปลาแพลทตี้สายพันธุ์ต่างๆ

ภาพจาก http://kanchanapisek.or.th

 

ข้อมูลจาก :

หนังสือปลาออกลูกเป็นตัว
วันเพ็ญ  มีนกาญจน์  กาญจนา  จิรพันธ์พิพัฒจ์  พิสิฐ  ภูมิคง
สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ