อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง

ปลาหมอสีเป็นปลาน้ำจืดจัดอยู่ในวงศ์ Cichlidae พวกเดียวกับปลานิล ปลาหมดเทศ ปลา ออสการ์ ปลาปอมปาดัวส์ เป็นปลาที่เลี้ยงได้ง่าย อดทน มีพฤติกรรมที่หลากหลาย ถ้าผู้เลี้ยงไม่เข้าใจพฤติกรรมของปลาหมอสีก็จะทำให้ตายได้ง่าย ฉะนั้น ก่อนเลี้ยงก็ควรศึกษาหาอ่านจากตำราการเลี้ยงปลาหมอสีก่อน ซึ่งปัจจุบันนี้มีหนังสือเกี่ยวกับปลาหมดสีทั้งเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่มากมาย ผู้เลี้ยงที่เพิ่งเริ่มต้นก็หาซื้อปลาที่มีราคาถูกหน่อยเลี้ยงหาประสบการณ์ก่อนแล้วค่อยไปซื้อชนิดราคาแพงเมื่อมีความสามารถมากขี้นแล้ว

 

ภาพจาก www.pantown.com 

ปลาหมอสีไทยชนิดนี้จัดอยู่ในกลุ่มของ คิงกัมฟา ที่แหวกแนวไปจากคิงกัมฟาโดยทั่วไป จากลักษณะเดิมที่หน้าสั้น หัวโหนกใหญ่ ลายมุกห่าง แต่ลักษณะเด่นของตัวไข่มุกสยามมาจากการพัฒนาคิงกัมฟา คือ มุกเป็นลายเส้นคล้ายๆ ลายสมอง ไม่เน้นแดง หัวโหนกใหญ่กลมยกขึ้นบน ถ้ามองหน้าตรงจะเหมือนไข่มุก มุกลายสมองข้ามจนถึงคลุมทั้งหัวด้วยความเงางามของมุกนั้น ลายมุกจะออกเป็นสีฟ้า เมื่อปลามีขนาดใหญ่ขึ้นจะทำให้มุกสามารถเปลี่ยนสีได้ตามอุณหภูมิน้ำ ค่า พีเอช ของน้ำ แสงตกกระทบที่ต่างกันทำให้สีมุกเปลี่ยนกันได้ นับว่าเป็นเสน่ห์ของคิงกัมฟา แม้ว่าปลา กลุ่มฟลาวเวอร์ฮอร์นจะมีมุกก็จริงแต่เป็นมุกเล็ก ความเงางามไม่เด่น แต่คิงกัมฟาเวลามุกขยายใหญ่ ทำให้เห็นลวดลายในลักษณะต่างกัน ลายมุกไล่ไปจนถึงครีบของปลา นับว่าเป็นปลาหมอสีครอส บรีดกลุ่มคิงกัมฟาที่มีลักษณะสวยและสมบูรณ์แบบ

ที่มาของไข่มุกสยามนั้น ปลาตัวนี้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย แม้มีราคาแพง เพราะกัมฟาเป็นปลาที่กินจุ มีนิสัยขี้เล่น ทำให้ปลาโตไวได้เห็นถึงความสวยงามได้เร็ว การให้อาหารไม่ควรให้เยอะจนปลากินไม่หมด จะทำให้ปลาเบื่ออาหาร ไม่อยากกิน และเศษอาหารที่เหลือก่อให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียและทำให้ปลาเป็นโรคอีกด้วย คุณภาพน้ำเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อมีการหมักหมมของเศษอาหารสิ่งปฏิกูล เกิดเชื้อโรค ทำให้ปลาป่วย ยังส่งผลต่อการพัฒนาของสีปลา มุกและโหนก เพราะเป็นการเพิ่มปริมาณแร่ธาตุในน้ำ ทำให้ปลาสดชื่น มีสุขภาพดี การเปลี่ยนน้ำในแต่ละครั้งไม่ควรเกิน 50% ของระดับน้ำในตู้

การพัฒนาปลาหมอสีลายไข่มุกสยามนี้ ลูกปลาเป็นปลาเปอร์เซ็นต์อยู่ ทำให้ลูกปลาในครอกเดียวกันจะมีลักษณะเป็นไข่มุกสยามบางส่วน การคัดเลือกแบ่งเป็นเกรด ถ้าเป็นไข่มุกสยาม ต้องคิงกัมฟาเกรดเอที่เป็นลายเส้น ในขณะเดียวกันลูกของไข่มุกสยามไม่ใช่ทุกตัวในครอก สมมติปลาออกมา 500ตัว จะมีเกรดเอให้คัดได้ประมาณ 100 ตัว มีโหนกขึ้นลายเส้น จะตีเป็นไข่มุกสยามหรือกัมฟาเกรดเอ ที่เหลือ 400 ตัว เป็นกัมฟาไม่ใช่ไข่มุกสยาม เพื่อจะได้มีจุดยืนที่แน่นอน

สำหรับผู้ที่คิดจะเลี้ยงปลาหมอสีนั้น ควรศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยง การดูแลและการรักษาโรคเป็นพื้นฐานทั่วไปของการเลี้ยงปลาทุกชนิด แต่สิ่งสำคัญต้องถามตัวเองก่อนว่าเลี้ยงเพราะใจรัก หรือเลี้ยงเพราะตามกระแสที่เกิดขึ้นเป็นช่วงๆเท่านั้น

ย่อจากเรื่อง... ไข่มุกสยาม ปลาหมอสีไทย สร้างชื่อไกลระดับโลก

ย่อโดย... ตุลฮาบ หวังสุข

ที่มา... AQUA RIZ MACGAZINE สารคดีข่าวเพื่อชาวน้ำ ปีที่1 ฉบับที่4 ประจำเดือนกันยายน- ตุลาคม 2550 หน้า44-46