อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง

การเลือกซื้อปลาทองไม่ใช่เรื่องยากและก็ไม่ใช่เรื่องง่าย คุณควรคำนึงถึงลักษณะรูปทรงตามสายพันธุ์ต่าง ๆ ของปลาทองข้อสำคัญต้องสังเกตว่าปลาจะต้องไม่เป็นโรค ก่อนซื้อปลาทองไปเลี้ยงควรเตรียมอุปกรณ์และภาชนะที่จะใช้เลี้ยงรวมถึงน้ำที่จะใช้ให้พร้อมก่อน

ปลาหมอสีสกุลออโลโนคาราลักษณะพิเศษของรูที่ปรากฎอยู่ตามหน้าผาก แก้ม และขากรรไกรล่าง รูเหล่านี้จะเรียงเป็นแถวเช่นเดียวกับรูของเส้นข้างตัวเส้นประสาทเชื่อมโยงติดต่อกันเป็นระบบ ทำหน้าที่ในการปรับความกดดันของน้ำในขณะที่ปลาเคลื่อนไหวและใช้จับความเคลื่อนไหวของสัตว์ที่เป็นอาหารลักษณะประจำอีกอย่างหนึ่งของปลาสกุลออโลโนคารา คือ มีเกล็ดที่แก้ม 1 แถว หรือ 1 แถวครึ่ง 

การขนส่งปลาสวยงามที่มีคุณภาพไปยังตลาดเป้าหมาย นับเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในการประกอบธุรกิจปลาสวยงาม คุณภาพน้ำและสภาพแวดล้อมในระหว่างการขนส่งอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากระหว่างจุดส่งสินค้ากับจุดหมายปลายทาง นอกจากนี้ระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่งสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศอาจใช้ระยะเวลา 48-72 ชั่วโมง สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มีผลกระทบต่อคุณภาพของปลาเมื่อถึงจุดหมายได้

เมื่อพูดถึงปลากัด คนไทยส่วนใหญ่คงพอจะรู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี แต่ถ้าพูดถึงปลากัดยักษ์หลาย ๆ ท่านคงยังไม่รู้จักกันแพร่หลายมากนัก ในโอกาสนี้จะพาท่านสมาชิกผู้อ่านหนังสือพิมพ์วารสารการประมงไปทำความรู้จักกับปลากัดยักษ์เป็นปลากัดที่มีขนาดใหญ่กว่าปลากัดทั่วไปประมาณ 2 เท่า คิดค้นผสมพันธุ์และคัดพันธุ์ได้สำเร็จโดยฝีมือคนไทยนี่เอง เกษตรกรท่านนี้คือ คุณนธี รัตนพิเชษฐ์ เจ้าของฟาร์มเพชรพันธุ์ปลา และรองประธานชมรมปลากัดยักษ์ใหญ่ไทยแลนด์ 2542 ดังนั้นเราไปร่วมสนทนากับคุณนธี

"ตลาด" คำนิยามหนังสือพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 หมายความว่า "ที่ชุมนุมเพื่อขยายของต่าง ๆ อาทิ ตลาดนัด ตลาดสด ตลาดหลักทรัพย์ ฯลฯ" สำหรับตลาดปลาสวยงามก็เป็นที่ชุมนุมเพื่อซื้อขายปลาสวยงาม นับว่ามีส่วนสำคัญยิ่งที่จะทำให้สินค้านั้นได้มีโอกาสเปลี่ยนมือจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค เป็นศูนย์กลางการชุมนุมของปลาสวยงาม ผู้ค้าปลา ผู้ค้าวัสดุอุปกรณ์ เกิดการซื้อขายและเป็นแหล่งท่องเที่ยว

เมื่อพูดถึงปลาสวยงาม หลาย ๆ ท่านคงจะนึกถึงปลาทอง ปลาสอด ปลาหางนกยูง ปลาเทวดา ปลาปอมปาดัวร์ ปลาคาร์พ ปลาอะโรวาน่า ปลาหมอสี เป็นต้น ปัจจุบันบางท่านก็สนใจปลาผสมข้ามพันธุ์หรือปลาครอสบรีด แต่ก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งในใจปลาทะเลสวยงาม ท่านเป็นอีกคนหนึ่งในกลุ่มนี้หรือไม่

ปลาก้างพระร่วง เป็นปลาสวยงามชนิดหนึ่งที่นักเลี้ยงปลาตู้นิยมนำมาเลี้ยงอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นปลาที่มีลักษณะแปลก เลี้ยงง่าย ขนาดพอเหมาะและมีนิสัยรักสงบ สามารถเลี้ยงร่วมกับปลาอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญเป็นปลาที่มีราคาไม่แพงนัก เป็นปลาเขตร้อนในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก พบที่เกาะบอร์เนียว เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ในประเทศไทยมีรายงานว่าเคยพบที่จังหวัดนครนายก จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และทางภาคใต้

ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ส่งผลให้หลาย ๆ ท่านหันมาให้ความสนใจประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เริ่มดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงปลาสวยงาม จะมีแนวทางเลี้ยงปลาสวยงามอย่างไรให้มีคุณภาพ ดร.อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล หัวหน้างานวิจัยสัตว์น้ำสวยงามสถาบันสัตว์น้ำสวยงามและสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจะได้มาร่วมวงสนทนากับผู้อ่านหนังสือพิมพ์วารสารการประมงฉบับนี้ โดยมี ยุพินท์ วิวัฒนชัยเศรษฐ์ เป็นตัวแทนของท่าน ก็ขอเชิญติดตามไปพร้อม ๆ กันนะคะ

ปลาหางนกยูงมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Poecilia reticulata Peters 1859 มีชื่อสามัญว่า Guppy อยู่ในครอบครัว Poecidae    เป็นปลาอออกลูกเป็นตัว     และมีถิ่นกำเนิดทางทวีปอเมริกาใต้แถบเวเนซูเอลล่า   หมู่เกาะคาริเบียนของประเทศบาร์บาโดสและในแถบลุ่มน้ำอเมซอน ในธรรมชาติอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำจืดและน้ำกร่อยที่เป็นแหล่งน้ำนิ่งจนถึงน้ำไหลเรื่อยๆ ปลาตัวผู้มีขนาด 3 -5 เซนติเมตร    ตัวเมียมีขนาด 5 -7 เซนติเมตร

ปลาหมอสีเป็นปลาสวยงามอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่น จากนักเลี้ยงปลาทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นเป็นงานอดิเรกถึงแม้ว่าปลากลุ่มนั้นส่วนใหญ่เป็นปลานำเข้าจากทวีปแอฟริกา ทวีปอเมริกาใต้และกลุ่มประเทศอเมริกากลาง จัดอยู่ในวงศ์ชิลคลิดี