ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

ประวัติการเพาะกุ้งก้ามกรามครั้งของประเทศไทยสวัสดีช่วงบ่ายๆ...ครับ หลายท่านคงรู้จักกุ้งก้ามกรามกันดีแล้ว...แม้ปัจจุบันกุ้งก้ามแดงจะมาแรงก็ตาม...แต่ก็เป็นกุ้งต่างถิ่น ต่างที่...สำหรับกุ้งก้ามกรามเป็นกุ้งพื้นถิ่นบ้านเรา โดยเฉพาะในทะเลสาบสงขลา...แต่แรกอุดมสมบูรณ์มากๆ ขนกัน จับกันได้เป็นลำเรือ...ต่างจากเดี๋ยวนี้ที่จับได้น้อยลง...แต่ดีที่ยังมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลาเข้ามาช่วยฟื้นฟูทรัพยากรกุ้งก้ามกรามให้ยังคงอยู่คู่ทะเลสาบสงขลา...หลายท่านคงอยากทราบว่าประวัติความเป็นมาของการเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามเป็นอย่างไร...วันนี้ขอนำเสนอในรูปของโปสเตอร์ครับ...ลองติดตามรายละเอียดดังลิ้งครับ...

สามารถดาวโหลดประวิัติได้ที่ : คลิ๊ก